Search

ऐतिहासिक शहरकु खड्ग (खाडो) जात्रा

ऐतिहासिक शहरकु खड्ग (खाडो) जात्रा
एकादशीखुनु द्वाल्खा शहरकु भव्यरुपकु खड्ग (खाडो) जात्रा मानेरीउरी चलन दमु । उ खड्ग जात्रा स्वःनिगकु थेतु दशमीखुनुतुङ जुइमल्गु तर उल्लेखित जेपिस्न यत्ङ मलङ लागिन् एकादशिखुनु सुनि ९, १० बजे दार सुरु जुर आले न्हिनेस ५ घडी ताक्कु दार धोन । खड्ग जात्राय सुरुवात जुजु श्री जगतजय मल्लय पालाकु ने.सं. ८४७ वि.सं. १७८४ नसि जु हङन पुरान बोरलान् खोइदम । उ... Read More

द्वाल्खाकु हिपाथामी हात्त थार ?

द्वाल्खाकु हिपाथामी हात्त थार ?
द्वाल्खाय् मुल खँ पेन् वाल्टा, फ्याल्का, कुल्सा, कोंची, कसमिली, फस्कन्, दस्कन्, सोत्जा थिनागु शब्दपेन् घत्केथें ताङन् वन, आन्थितु छिजि बराजु बाजेपे पालान् नसि हिल्के ययन च्वङ हिपाथामी (हिफाथामी) थिगुर लोककु तु मदउ जात्रा ताङन वन, उकु गुनेरि कमजोरी जुर ले ? गुठियार, संधियार रा अंशियार पिसिन् येङन् तांगु वा खे हे मखे । हाबि हाबि महनिय् टीका कान्सा हत्नन् नसि... Read More

लिङाईरी व छेँवास (होमस्टे) लान् पाउँनापेन छिङन चोन उल्लेरी गाउँ

लिङाईरी व छेँवास (होमस्टे) लान् पाउँनापेन छिङन चोन उल्लेरी गाउँ
पिब्न देश्य मिपिस्त थउ ठाइँकु सत्तयन् थउ ठाइँये मुल खँ, सुलेन्च्वँगु हाबि हाबिय ज्य खँपेन् केइँ फर्स आमु ठाइँय नां जायन् यल्पनु बाँलकु खँय भिङ्गु प्रचार जुयन् च्वयङ् हङ उद्देश्य तयन् हाखेन उइँत पोखरालान् बातिचा टाएन ठाइँकु च्वँगु “उल्लेरि” य मिपेन् ब्यालाकु तु निर्न चायन् डोङन् च्वनहिन । पोखरा उपमहानगरपालिकाय २२ ल्याखाः वडाकु च्वंगु उ ठाइँ, थउतु संस्कृति व प्रकृतिन्... Read More

मि थिगुर संस्कार ब्यागल, हाति हातिकु पार ले ?

मि थिगुर संस्कार ब्यागल, हाति हातिकु पार ले ?
छिजि उ लोककु दउ गुलिं मिपेन् दमु, दोखुनु मिपे थिगुर तु संस्कृति मद, यदि संस्कृतिय नांम थिगुर तु जुर्संङ आमु त छ्यालिउरि तौरतरिका ब्यागल जु दमु । महनीकु तु स्वइलौ महनी दोखसेनु मान्यतई, ङाकेरहिन् तर आँकु चल्याङ रीत ब्यागल तु खोइँदमु । द्येकु पुज्याङ, सिँधर तिङ, प्याखन् उय् दोखुनुकु ब्यागल जु दम । संस्कार हङ खँ छिजि पुर्खान् दके तय... Read More

जल प्याखन धोन

जल प्याखन धोन
बाँपीझ्याला, येँ । श्री हरिसिद्धि भवानी गुठीय नामलान् हिल्के ययन चोङ जल प्याखन झिमच्यागुर ब्व (भाग) कु केईरी चलन दमु । जुजु अमर मल्लय पालानन्सी हिल्के ययन चोङ उ प्याखन ङासर दँ सोयन हाखेनन्सी हिल्के यय खँ सिदत ययन चोन । उ प्याखन दाक्षिकु सोपुल ठिलापुनीस, फागु पुनिस व महनीय नवमीकु उकेईरी चलन दमु । प्याखन १२ दँय प्याखनय क्रमकु... Read More

चाकु तयार जुरतुनी देउचमारी (योमरी) नईरी मखेरा ? किपापेन सोसीन ल ।

चाकु तयार जुरतुनी देउचमारी (योमरी) नईरी मखेरा ? किपापेन सोसीन ल ।
बाँपीझ्याला, येँ । ठिला पुनिसय (योमरी) लागिन् दकेय चाकु गिथी दकेउ जुयन चोन थपसिन्नुङ सियन तसिन् हङन उकु ब्वयन तरगु । Read More

निलगीय मुर्याकु बाँलकु यचउ क्षमा पुखुर – ताल सोर उईंत मखेरा ?

निलगीय मुर्याकु बाँलकु यचउ क्षमा पुखुर – ताल सोर उईंत मखेरा ?
बाँपीझ्याला, मुस्ताङ । थावि पहाडी व हिमालपे वस्ती हर्सङ मुस्ताङ नेपालय पर्यटकिय ठाँई मध्य थिगुर नामजाउकु ठाँईकु लत । हिमाल, हिमाली जनजिविका, लाङटा डाँडा, यचउ खोपेन आले दोखुनु मनत्याकु सोन, विरवापिसिन् यत्ङ देश दुपानाय, पिपानाय पाउँनापिस्त मुस्ताङ छिङन चोङ खोइदमु । तर लिवी ओन्गु गुगुर लान्नसी मुस्ताङ उर वङ्गुपेन लान् टायन जुयन चोन्गु खोईदमु । हात्त हर्स कोविड १९ य... Read More

पर्यटकय लागिन् द्वाल्खा

पर्यटकय लागिन् द्वाल्खा
नेपाल पर्यटकिय मुलुक हङन सिदम । द्वाल्खा जिल्लाय द्वाल्खा शहर धार्मिक, प्राकृतीक, ऐतिहासिक साँस्कृतिक पहिचान बिउ ठाँई खेङ । भूगोल, हिमताल तलैया, जडिबुटी उर्बरा जंगल, कलकल हलेन थौतु सुर व तालकु बगई जुयन चोङुगु खाें, डाँफेय प्याखन, रमणिय सौन्दर्यय हिसाबन्ङ उ जिल्ला धनी जिल्ला खेङ । द्वाल्खा जिल्लाकु छिजिन गर्व यरिमल्गु देउ देगल, पाउँनापेन उकेईरी ठाँइ गत्केङ दम । आम... Read More

कोविडय दातिकुङ द्वाल्खाकु खाँडो (खड्ग) जात्रा ङाकेर्जु

कोविडय दातिकुङ द्वाल्खाकु खाँडो (खड्ग) जात्रा ङाकेर्जु
बाँपीझ्याला, द्वाल्खा । भीमेश्वर नगरपालिका वडा ल्याखाः २ ऐतिहासिक शहर द्वाल्खाकु महनीय टिकाय केसि एकादशीय न्हिकु खाँडो जात्रा पित कायन जात्रा ङाकेर्जु । महनीय मुल न्हि नवमी खुन्हु चिला स्यारीउरी ज्य खँ बन्द यर्सङ खाँडो जात्राकु खाँडो पित कायन महनी पर्व ङाकेय खँ सिदत ययन चोन । एकादशीखुनु द्वाल्खा शहरकु भव्यरुपकु खड्ग (खाडो) जात्रा मानेरीउरी चलन दमु । उ खड्ग... Read More

सोर उईलौं जिरी–लामाबगर–बेदिङ–शैलुङ

सोर उईलौं जिरी–लामाबगर–बेदिङ–शैलुङ
जिरीःद्वाल्खा नगरलान् ८ कोष टायन आले मटरय मुलय हिसावन् सोर्ङ सदरमुकाम चरिकोटलान् ५८ किलोमितर टायन लकु खोई दमु । लामोसाँगु–जिरी मटरय मुलय प्रभावन् यत्ङ द्वाल्खा जिरी द्वाल्खा जिल्लाय लागिन् जुकुन मोजुयन छिमेकी जिल्लापेन रामेछाप, सोलुखुम्वु हो ओखलढुंगाय लागिन् सुत्ता प्रत्यक्ष स्वाःपु तईरी थलोय रुपकु विकास जुयन च्वङ्गु खोईदमु । अझ हरिमल्स विश्वकु टाहागाउ हिमशिखरलान् नामजाउ हिमाल सगरमाथा वङ पर्यटक पाउनापे... Read More
1 2
error: Content is protected !!