Search

सरप्याखन् (घोडे जात्रा) थिता बाँलकु नखत

सरप्याखन् (घोडे जात्रा) थिता बाँलकु नखत
थन्हु नेपाल सम्वत् ११४४ चिल्लागा सोमबार (विक्रम सम्वत् २०८० साल चैत्र २६ गते) । थन्हु नेपाल देशय् मूलथाइँ येँ(राजधानी)कु च्वंगु नेवारपिसिन् सलप्याखन्य् थिगुर बाँलकु रसताइदउ नखत मानेतहिन् । उ न्हि स्वयेन् हाखेन चतुर्दशी खुन्हु येँ देशकु च्वंगु नेवार पिसिन् थउथउ म्यासमुचा, जारीखलक पिस्त सत्त भ्वस नकेइरि चलन दमु । आले थन्हुय् न्हिखुन्हु येँ देशय् दात्तिकु दउ तिलंचउर (टुँडिखेल)कु नेपाल देशय्... Read More

लिपुलेन सोर्ङ : प्राचिन शहर द्वाल्खाकु थापरेय फागुण पुनिस न्याल्गु खेङ रा ?

लिपुलेन सोर्ङ : प्राचिन शहर द्वाल्खाकु थापरेय फागुण पुनिस न्याल्गु खेङ रा ?
ज्यँ पिपान । जिउ पिपान । नुगर थिग्वाठा द्वाल्खाये लाङा फरकु थिगुरी उयेन् च्वङन् हाति अर्थ जुर । ल्यास्मापे टुुटीवा द्वाल्खाये लाङाकु टेक्काइत मन मयेत्चु आले बुराखारा बिचरापिसिन् हाति येरेउ । जुइतवा थनकेसीये मुचापिस्त इनागु खँ हरिमजि । मुथुचुकाकुतु लिसर यार्गायेन् च्वङ्गुथेँ फुत्त पितयेइ त भर मद, खँ ब्वँकु जुरिमलत्नतु प्याच्च इथि हरित हाली म्वस्वहिन्,“आन्थि द्वाल्खाये माया लगैजुर्स थउ ओङन्... Read More

फागुण पुनिसय व्यालाकु देश दुपान देश पिपान चोङन दिउ छिजि दोखुनु दाजुकिंज, तिताकेहेपिस्त बाँलस्के फागु म्येथईय लागिन् भिङ्गु टोनगु ।

फागुण पुनिसय व्यालाकु देश दुपान देश पिपान चोङन दिउ छिजि दोखुनु दाजुकिंज, तिताकेहेपिस्त बाँलस्के फागु म्येथईय लागिन् भिङ्गु टोनगु ।
Read More

द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषा ‘खँमुलोँये’ – (व्याकरण) य न्हुलु लाङा सोँगुर – ब्व (तेस्रा भाग)

द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषा ‘खँमुलोँये’ – (व्याकरण) य न्हुलु लाङा सोँगुर – ब्व (तेस्रा भाग)
मा–आखर व न्हास्न थ्वउ आखरत छ्यालिउरी विधिःथाबि भातिचा न्हास्न थ्वउ आखरये ख्वालजुकुुन् क्येङ जुर । उ आखर पिस्त गु ठाइँकु गु ब्यालाकु गिथि छ्यालिमल हङन् थुकेइ स्वयेन् हाखेन द्वाल्खाये नेपाल (नेवार) भाषाकु मा–आखरपेन् गिनागु खँकु छ्यालेन्तये ख्वइँदमु आमु पैला थुकेइमल्गु दमु । खस भाषाकु नेपाली विषय ब्वन्नसिन् नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, वचन हङन ब्वइँमल । उ थउ थउ ठाइँकु आम्तु... Read More

द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषा ‘खँमुलोँये’ – (व्याकरण) य न्हुलु लाङा (निस्गुर ब्व) – दोश्रा भाग

द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषा ‘खँमुलोँये’ – (व्याकरण) य न्हुलु लाङा (निस्गुर ब्व) – दोश्रा भाग
क् .अ — कख् . अ — खग् .अ — गघ् .अ — घङ् .अ — ङच् .अ — च इथितु निखुगर आखरनाप मा–आखर (स्वरवर्ण) ट्वाक्स्याङन् दकेइ मल । तर मेबु झिगर आखरनाप मा–आखरउङ् ट्वाक्स्यारिमल्गु जुर, बा–आखर नाप बा–आखर बच्छि मा–आखर ट्वाक्स्यारिमल्गु दमु, गिथिकि :य् – ङ् – अ — ञअ् – न् – अ — णक् – ष् –... Read More

छिजि द्वाल्खा मिन् न्वन हाय मा भाषाय् ‘खँ मुलोँ’ – (व्याकरण) य न्हुलु लाङा

छिजि द्वाल्खा मिन् न्वन हाय मा भाषाय् ‘खँ मुलोँ’ – (व्याकरण) य न्हुलु लाङा
द्वाल्खाय नेपाल (नेवार) भाषाय ‘खँ मुलोँ’ (व्याकरण) पहिला : दोख्सेतङ् स्याउदाइ !उ बाँपिझ्याला अनलाइन पतिलान् हाबिन्नसि द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषा त हाखेन हाइत गुल्पनुङ् माताङ्केइत फयेन् मफयेन् जाउ मदियेन् घत्केङ् खँपेन् हाखेन हाये दमु । उ खँ त द्वाल्खाये लाङा फर पियेन्् च्वङ्गुु बुुराखारा व चिचा चिचा ब्वङकुठी ब्वङ्गुुपिस्त जुकुुन् मखे कि ड्वाक्ड्वाकु कलेजकु ब्वङ्गुुपिस्तङ् मद्दे मज्यू विद्या हङ ‘व्याकरण... Read More

शिवरात्रीय व्यालाकु भिङ्गु टोनगु । जय शम्भु ।। जय द्वाल्खा ।।।

शिवरात्रीय व्यालाकु भिङ्गु टोनगु । जय शम्भु ।। जय द्वाल्खा ।।।
थनु महाशिवरात्री सरकारन सार्वजनिक विदा वियन तरै । विशेष यङन देउ देगलय पिठदुन्दु थनु बल्ली धुनी जग्याङन शिव भगवान त लुँवन्के शिवध्वनीकु मि कुङन लुँओन्केईरी चलन दमु । ईथितु प्राचिन शहर द्वाल्खाकु थनु शिवध्वनी मि कुरीउरी चलन परम्परानन्सी दमु । ईथि शिवध्वनी कुरीउरी ठाँई थाम्नय सेङ, कोब्न पिङ्गलय महादेव खेउ । ईथि शिव भगवान त लुँवन्के स्थानिय वासिन्दापिसिन् भजन यरीउरी... Read More

थन्हु धर्म डोङ पुनिस

थन्हु धर्म डोङ पुनिस
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । द्वाल्खाये घत्केङ नखतचखतय् ल्याखाकु थन्हुय् न्हि त द्यउ नखत (धार्मिक पर्व) हर्सं जिर, हात्त हर्स थन्हुय् न्हिखुन्हु स्वस्थानीकु हङन् तये खँय् ल्याखान् स्वस्थानी त माँ (देवी) य् ख्वाल्न पूजा येँग दर्सङ् खासउरि महादेव व नारायण द्यउय् पूजाआजा येरिउरि खँ खोइँदमु । पार्वतीन् महादेव कैमु नाप्लरि त व्रत च्वन्नं स्वस्थानी मा हङन् व्रत काये खोइ दमु, गोमा बोर्मुन्न... Read More

सुनीय भिङ्गु टोनगु । थनु श्री स्वस्थानी बाखन लाय पुनिसय् लिखनय धोन्गु न्हि !

सुनीय भिङ्गु टोनगु । थनु श्री स्वस्थानी बाखन लाय पुनिसय् लिखनय धोन्गु न्हि !
सुनीय भिङ्गु टोनगु । थनु श्री स्वस्थानी बाखन लाय पुनिसय् लिखनय धोन्गु न्हि खेउ । धरम डोङ पुनिस छिजि नेपालय व्यहा जुईधोन्गु तिताकेहेपिसिन थउ कैमुय बाँलकु टोङन श्री स्वस्थानीय ब्रत चोङन दिरहिन् हर्स मोजु मईपिसिन् बाँलकु बर नाप थलत आले ब्वई व सु–स्वास्थ्य कामनाय लागिन् ब्रत चोईरी परम्परा दमु । ईथितु थनु द्वाल्खाकु सहधारा पुनीसय नामलान् श्री स्वस्थानी ब्रत बाखनय... Read More

‘थिंला पुन्हिस्’ हर्सं ‘ठिला पुनिस्’ थिता तु खेउँ !

‘थिंला पुन्हिस्’ हर्सं ‘ठिला पुनिस्’ थिता तु खेउँ !
भूगोलय् ल्याखाःकु गिबिङ् थाटोँ गइमल्गु ट्वापर दमु, गिबिङ् येउली लिङार्सङ मथ्येङ्गु दुतपित, जउखउ उयेन् उइँल्गु मुलोँपेन् दमु । आन्थि लिङार्नसिन् गुल्प थात पाखापर्वत नाप्लतगु गुल्प सम्मजु ब्वँ नाप्लतगु । उ प्रकृतिन् बियेन्तये भौगोलिक साँधये खँ जुर । आमतु ल्याखाकु मिपे च्वङ काइदा व तरिकाङ् ब्यागल जुयेन् च्वंगु दमु । गुलि थात ओन आम्ली ख्वङन् येउ चाइदमु आले क्वात्केइत लुँबकेइत ख्वातौ... Read More
1 2 3 5
error: Content is protected !!