Search

फागुण पुनिसय व्यालाकु देश दुपान देश पिपान चोङन दिउ छिजि दोखुनु दाजुकिंज, तिताकेहेपिस्त बाँलस्के फागु म्येथईय लागिन् भिङ्गु टोनगु ।

फागुण पुनिसय व्यालाकु देश दुपान देश पिपान चोङन दिउ छिजि दोखुनु दाजुकिंज, तिताकेहेपिस्त बाँलस्के फागु म्येथईय लागिन् भिङ्गु टोनगु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!