Search

ध्यान न एकाँग्रता दकेरै

ध्यान न एकाँग्रता दकेरै

ध्यान यत्ङ मनत एकाग्रता दकेइत कत्छीङ्गु तथ्य थिगुर अन्सन्धानन प्रमाणित यङन तरै । विज्ञान जर्नल बायोलजीकु पितकाय अनुसन्धान थे (अनुसार) नित्तेङ ध्यान यत्ङ मन आनन्द जुर । अनुसन्धान थे (अनुसार) गुनुङ् व्यक्तिय मष्तिस्ककु सीमित मात्राकु शक्ति दम । ध्यानय माध्यमन उ शक्तित थि थि तथ्यलान हट्याङन गुङ् वस्तु विशेषकु केन्द्रित यरि जिर । विस्कान्सिन विश्व विद्यालयय अनुसन्धानकर्ता स्लैग्टर हो रिचर्ड डेविडसनन् उ अनुसन्धान यङ खेङ् । अनुसन्धान थे (अनुसार) सामान्यतया छिजि (मिय) ध्यान थिपुल थिगुर ठाँइकु जुर । जब छिजिन गुङ् वस्तुकु ध्यान केन्द्रित यगतु आमताकु छिजि ध्यान मेवुवस्तुलान थौँतु हटैजुर । उ अवस्थाकु चिकित्सा शास्त्रकु ‘अटेन्सियल ब्लिक‘ हतै ।

अनुसन्धानकर्ता पिसिन अनुसन्धानकु ब्वकाउपिस्त सोला टुल्के विपासना नाम यङन योग प्रशिक्षण बिर्जु । आम्कु ब्वकाउपिस्त ध्यान केन्द्रित यरित जोड विर्जु । उ समय थिगुर स्क्रिन कु सोउ हत्चु । आम्कु विभिन्न आकारय आखर चोयन तौ । उ प्रकृयाउ समय मस्तिष्ककु फिजईजु गत्केङ तरङ्गपिस्त विजुलीय माध्यमन ङिर्जु । विपासनाय सोलाय प्रशिक्षणय समय अनुसन्धाकु संलग्नपिस्त थिपुलकु निस्गुर विषयकु ध्यान एकाग्र यरित क्षमताकु बृद्धी जु अनुसन्धानय निस्कर्षकु उल्लेख दम ।

अनुसन्धान थे (अनुसार) पहिला वस्तुकु ध्यान त कम यङन मेवु वस्तुकु ध्यान वड्यारी जिर । ईनागु क्रियाकु ध्यान विभाजन जु खतरातङ् कम् यरी जिर । नापनापङ मनुङ् एकाग्रह जुर ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!