Search

हजुरपे लागिन् संक्रान्तीय व्यलाकु थिपु म्ये विशेष

हजुरपे लागिन् संक्रान्तीय व्यलाकु थिपु म्ये विशेष

छन्त भिंगु टोङन हतगी,
छन बाँलकु थ्वजु हतगी ।

दाँही जाकीहीङ् म्वङन् तउइँ,
सेलमारीङ् जिन् छुङन् तउइँ,
हाकौ मासउङ् डोयेन् तउइँ,
संक्रान्तिखुन्हु या हङन् तउइँ ।

पिपान् जुर्सं माया यतगी
छन्त भिंगु टोङन हतगी ।

घेर व चाकु रिकापीकु तयेन्,
कहताराकु तिखौउङ् डोयेन्,
पियेन् च्वंगुइ छन मुल स्वयेन्,
येइन बार्पउइँ जाङलथेँ ब्वयेन् ।

उन्थाँ मेबु जिं हरि मसगी
छन्त भिंगु टोङन् हतगी ।

भुजिरी वालेन् आलु म्वङन्,
लाबा पालौ तयेन् दके च्वङन्,
स्वरगी मुल छन लुखा ज्वङन्,
गल टाहगके झ्याला ख्वङन्,

छि म्वखोन्के च्वइँतु मफगी,
छन्त भिंगु टोङन् हतगी ।

छन्त भिंगु टोङन हतगी,
छन बाँलकु थ्वजु हतगी ।

बाँपीझ्याला खेन्नलान् भाजु बालकृष्ण श्रेष्ठय थउ भाव

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

One thought on “हजुरपे लागिन् संक्रान्तीय व्यलाकु थिपु म्ये विशेष

  1. गणेश कुमार श्रेष्ठ

    वालकृष्णपासाय मे बाँलकु दमु।

Leave a Comment

error: Content is protected !!