Search

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ, ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ, ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

नेपाल सम्वत् ११४३ थिंला सप्तमि तिथि बुधबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर १४ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभेम्बर ३० तारिख वेडनेस्डे ।
मंसिर जुइव येर हाखेन ब्याहाय् लगनपेन्,
लुँ वहय् तिसा क्येङन् लिमलत पसलपेन्,
घत्के खर्च मयेङन् ङाकेर्सजिर उ ज्येखँपेन्,
ऊ खँ छिजि दोखुसेनुङ सिर्स बाँलकु जुयउ

न्हुलु पाय लागिन् बाँलकु व भिङ्गु टोनगु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

One thought on “भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ, ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

  1. Misu Shrestha

    Happy marriage life

Leave a Comment

error: Content is protected !!