Search

थनु अक्षय तृतीया ङाके न्हि ! छिजि दोखुसेनुङ बाँलस्के ङाकेर्सिन हङन् भिङ्गु टोनगु ।

थनु अक्षय तृतीया ङाके न्हि ! छिजि दोखुसेनुङ बाँलस्के ङाकेर्सिन हङन् भिङ्गु टोनगु ।

नेपाल सम्वत् ११४४ वछलाथ्व, अक्षयतृतीया, लुँनगुन्हि (शुक्रवार), बैशाखशुक्ल । थनु वैशाख शुक्ल तृतीया अले अक्षय तृतीयाय न्हि खेउ । हिन्दू सम्प्रदायकु जौँय सोतु व सर्वत नयन ऊ पर्व ङाकेरहिन् ।

ईथितु थनु विष्णु व लक्ष्मीय पूजा यतहिन् वय नाप नापङ सोतु व सवर्त दान यर्स बाँलकु फल मिलई जुर हङ धार्मीक विश्वास दमु ।
सोतु व सर्वत नय न्हि अक्षय तृतियाय न्हिय व्यालाकु भिङ्गु टोनगु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!