Search

सरप्याखन् (घोडे जात्रा) थिता बाँलकु नखत

सरप्याखन् (घोडे जात्रा) थिता बाँलकु नखत

थन्हु नेपाल सम्वत् ११४४ चिल्लागा सोमबार (विक्रम सम्वत् २०८० साल चैत्र २६ गते) । थन्हु नेपाल देशय् मूलथाइँ येँ(राजधानी)कु च्वंगु नेवारपिसिन् सलप्याखन्य् थिगुर बाँलकु रसताइदउ नखत मानेतहिन् । उ न्हि स्वयेन् हाखेन चतुर्दशी खुन्हु येँ देशकु च्वंगु नेवार पिसिन् थउथउ म्यासमुचा, जारीखलक पिस्त सत्त भ्वस नकेइरि चलन दमु ।

आले थन्हुय् न्हिखुन्हु येँ देशय् दात्तिकु दउ तिलंचउर (टुँडिखेल)कु नेपाल देशय् सिपाहीं (आर्मी)पिसिन् सर ब्वात्केइरि, सर त प्याखन् उकेइरि आले सरपे घत्कें खेलपेन् क्येङन् स्वउ मिपिस्त छुत्के रसताकेइरि ज्येखँ येतहिन् । उ नखत त येँ देशकु थकेसि पाहांचह्रे नखः हतहिन् ।

उ सलप्याखन्ये नखत खुन्हु थउ थउ मित सत्त नकेइरि गुनान् गुल्पन्नसि चल्याङ खेउँ हङन् घत्केथेँ मिपिसिन् मसिइङ् फरै, हाबि हाबि उ तिलङ्गचउर (टुँडिखेल)कु थन्केसिये थेँ सर ब्वात्के मेथकेय् चलन मदउ जु ।

उ सर ब्वात्के मेथकेय् चलन आमताक्कु शाहवंशय् जुजु पृथ्वी नारायण शाहन् उ स्वनिग देश त ल्हाहाकु काइस्वयेन् हाखेन जुजू जयप्रकाश मल्लय् पालाकु दोखुनु नेवारपिस्त ट्वाल ट्वालय् द्यउपिस्त भोक भाकल येत्के पूजा येर्स उ देश त गुनानुं हातिं येरिमफउ, उ देशकु कब्जा येरि मफउ हङन् आमताक्कु खाली बुँ व स्वाँराकु ज्ये वाइिर आले थों ऐराक तोन्के थोँसीय् छोय्ला, दाके बुत्केय् ति दउ थोँसीकेँ, म्वार वाले, लावा वालेन् नइ खोङन्लि आमु तु संसार ड्वाकु खेङ् हङन् च्वंगु नेवारपिस्त आमताक्कुय् जुजूपिस्न भात्चा ज्येकु दलेरि ज्युकु जुकुन् वायेन् तये लागिन् नेवारपिस्त ज्ये ब्वठयेन् थात व कोत भाग तयेन् बिये खेउँ ।

उ तु सन्दर्भकु शाहवंशय् जुजू (राजा) पृथ्वी नारायण शाहन् येँ देशय् नेवारमिपे बल व ध्यान हङ तु नयेन् तोङन् प्याखन् हुयेन् रसताउजिन हङ खँ थुयेन्लि गोरखालान् तु मेस, डुकु पेन् हायेन् उकुय् मिपिस्त बियेन् भ्वसकु अलमल्याङन् जुजू जयप्रकाश मल्ल त पुरान पुरान द्यउय् प्याखन् क्येन्के भुल्याङन् थउरि गोर्खाली फौज तु थानकोट, फर्पिङ, थाबिय् बलम्बु डाँडालान् घेरेङन् राज्य सत्ता लुटेङन् कायेजिन ।

आन्थि राज्य तु काइ धोन्केयेन्लि उ तु तिलन्खेलय् थिगुरी सरपेन् भ्वात्के तरवार प्याखन् हुके उ राज्य दुपान थउ स्वाक्टायेन् राजगद्दी तु ल्हाहाकु लत्केयेन्लि शाह जूजुन् थउ त्याङ खुशीयाली मन्याङ जुये लागिन् उ न्हि त सरप्याखन्य् (घाोडेजात्रा) नाम तयेन् खस बार्मुन् पिसिन् थन्हु टुल्के मानेङन् च्वङ दमु हर्स उ दिन् खुन्हु तु दोखुनु थउ थउ मिपेन् पाहुना पासा नाप च्वङन् सात्के भिंके भ्वस नयेन् च्वङ लागिन् पासाचह्रे हत्न हत्न पाँहाचह्रे जु खेइमल ।

अझ उ चतुर्दशी खुनु तु आमु तिलङ्गखेलय दक्षिण खेन्नय् क्वाराङ्लान् मुचाभूत पिसाच गुररूमापा हङ राक्षस पित ययेन् घत्केङ् मुचापिस्त स्याङन् दुख बियेन् लि इटुम्बहालकु च्वंगु थिम्हा तान्त्रिक वैद्यन् आमु गुरुमापा राक्षस त मेथके खाल्डाकु थोङन् टुटीन् त्यालेन् जमीनलान् थात येइ मफकेइ म्वाल्नसिनुं मफयेन्लि मेबु तान्त्रिक थिम्हान् सर जुयेन् तु आमु राक्षस टुटीन् बेस्न कोत त्यालेन् स्याङन्लि बल्ल उ ठाइँकु शान्ति जुर हँ , आले उ तु खँ लुओन्के थन्हु सर प्याखन् नखत मानेङ खेउँ हङन् तरै ।

आमु ताकुन् नुि तु गोरखा पल्टन्ये सिपाही मायाके येँदेशकु हातिङ् जात्रा शुरु म्वजु हङ खँ थन्हु टुल्के दमु हर्स उ सरप्याखन् जात्रा आमताक्कुय् २०२५–२६ द ताक्कु द्वाल्खाकुं टसिचान् नसि राइती टुल्के सर भ्वात्के म्येथकेउ जु । आमु जात्रा जु रा हाति जु लुम्म्वन ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!