Search

द्वाल्खाये मिचछयपिसिन् त्याङन् हार्जु लुँये सिरपाउ

द्वाल्खाये मिचछयपिसिन् त्याङन् हार्जु लुँये सिरपाउ
बाँपीझ्याला, येँ । भीमेश्वर नगरपालिका वडा ल्याखाः २ ड्वाक्छेँ ट्वालये मदइधोंगु भाजु अक्कलबहादुर श्रेष्ठ (येँ लाजिम्पाट) ये चिचाउरी कय इन्जिनियर भाजु रामचन्द्र श्रेष्ठये मिच छय निस्म्हा मई पारिका बतासन ५१ केजीकु अले केहेँ मई प्राप्ति बतासन ४८ केजीकु लुँये सिरपाउ (स्वर्ण पदक) त्याङन दिरहिन् । भारत देशये नयाँ दिल्लीकु जु मोडर्न पाइथान गेम्सकु म्येथयेन् निस्म्हा तिताकेहेँनुं दोख्सेत बुत्के लुँये सिरपाउ... Read More

नेपालकु टुटि भकुण्डो (फुटबल ) कु घसान् थात येर

नेपालकु  टुटि भकुण्डो (फुटबल ) कु घसान् थात येर
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”बाँपीझ्याला, येँ । नेपाल देशकु म्येथय् विषयकु म्वालेन् स्वर्न हातिकुं लिखन् म्वच्वंगु खोइँदमु । नेपालय् मेथउ मुचान्नसि ड्वाक् ड्वाकु मिपे म्येथय् ज्येखँकु हाखेन उइँम्वालै, तर उ म्येथय् ज्येखँकुं राजनीतिक खँ दुत ओङन् ठाइँकु थ्येइँ मल्गु थ्येइँ मफयेन् लिचिलिमल्गु ब्यालां मायाउ मखे उ नेपाल देशय् लागिन् दुर्भाग्य तु हर्स भातिचां मापायेउ जेउ सायद । म्येथउ मिपेन् घसान् हाकोङन् ठनउँकु... Read More

गुल्पनुङ् लुङमोन्गु हाबिय् भकुण्डो ग्याम् !

गुल्पनुङ् लुङमोन्गु हाबिय् भकुण्डो ग्याम् !
अझटुल्के मिखाकु यार्गायन् च्वन द्वाल्खा देशय् को्बन ट्वालय् पुखुर्सी, पंचायत् छेंय् लाङा, रास्कुल स्कुलय् लाङाकु ग्याम मेथय् खँपेन् ।आमुताक्कु कोब्नय् पुखुरकु लोखु मदौजु, दाँछिन् थिपुल गुन्लाय् पुनिस खुन्हु पुखुर ज्वालि जात्रा ङाकेईय लागिन् लोखु थिखाके तउजु, आले बर्खाताक्कुरि बच्छि चच्छि लोखु दयन च्वँगु, आले चिकौला यर कि लोखु सुङन गाँङन पोङला चौर थिनागु जुजु, आले उ ब्यालाकु दोखुनु ट्वाले साङत,... Read More

छुँ व बटी (मुसो र बिरालो) गिथी म्येथईरी ?

छुँ व बटी (मुसो र बिरालो) गिथी म्येथईरी ?
– दोखुनु सोयन हाखेन पहिला झिमान्नसी निमा मुचापिस्त ग्वारमुङन दोखुसेत लाहा जोङ्के थिगुरी घेराकु टिकरेकेई मल ।– घेराय दातिकु थिमा मुचा त छुँ व मेवु मुचा त बटी दकेई मल ।– छुँ व बटी जुउ मुचापिस्त मिखाकु गमचान चियन विई मल ।– मेथकेउ नाईकेय ईशारान्ली छुँ चि चि हङन हल हर्स बटीन म्याउ म्याउ हङन छुँ त जोन्द उई म्वालई... Read More
error: Content is protected !!