Search

छुँ व बटी (मुसो र बिरालो) गिथी म्येथईरी ?

छुँ व बटी (मुसो र बिरालो) गिथी म्येथईरी ?

– दोखुनु सोयन हाखेन पहिला झिमान्नसी निमा मुचापिस्त ग्वारमुङन दोखुसेत लाहा जोङ्के थिगुरी घेराकु टिकरेकेई मल ।
– घेराय दातिकु थिमा मुचा त छुँ व मेवु मुचा त बटी दकेई मल ।
– छुँ व बटी जुउ मुचापिस्त मिखाकु गमचान चियन विई मल ।
– मेथकेउ नाईकेय ईशारान्ली छुँ चि चि हङन हल हर्स बटीन म्याउ म्याउ हङन छुँ त जोन्द उई म्वालई ।
– फत्टुले बटीय सर छुँन तायन्ली ग्याङन वियन उई म्वालई तर बटीन म्वालेन म्वालेन छुँ त जोनई ।
– ईथी छुँ व बटी जुयन म्येथर्ङ गुली मज्जा यर उ जुयलागिन् थपेनुङ थौ कय मिच त छुँ व बटी जुके म्येथके मनरञ्जन कासिन् हङन उ म्येथय थपे हाखेन हायन तरगु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!