Search

नेवाःया गतिविधि ज्याझ्वः गुकथं न्ह्यब्वया च्वंगु दु ?

नेवाःया गतिविधि ज्याझ्वः गुकथं न्ह्यब्वया च्वंगु दु ?
–बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”धायमाःल धाःसा नेवाः तयेगु परम्परा, संस्कृति, नखःचखः ल्याखा याना फइ मखु, नेवाः तयसं याना हे थ्व नेपाः देया नां जाना थाँ वया च्वंगु दु । थुकिया त थुयेका काइपिं सु दु थन ? धाय्बलय् यक्व मनुतयसं नेवाः धाइगु मे स्याना धाःधागु परिकार दयेका गथेँ कि छ्वय्ला, कचिला, दाक्युला, तखाला थें तु यक्व हे मेमेगु परिकार नं दइगु ।... Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ थिंला षष्ठी तिथि मंगलबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर १४ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर २९ तारिख ट्युज्डे । जा बुत्के केँ दके साकु सात्के नयेथेँ,फाङान् फायेन् मुचात क्वात्के तयेथेँ,ज्ये येङन् हाखेन् उइँलौ थउन फयेथेँ,मुथु यलेङ् त्वार्तैमटे जउ चुपि जयेथेँ । Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ थिंला पञ्चमि तिथि सोमबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर १३ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर २८ तारिख मन्डे । जनकपुर शहरकु ड्वाकु जात्रा जुयेउ,धनुष सागर राम सागर मिपेन हुयेउ,सीताय् ब्याहा थन्हु गुलिमज्जां छुरेउ,राम ययेन् दरबारकु धनुषवाण ठुलेउ । Read More

गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ य लुवन्केय बुदिन ङाकेर्जु

गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ य लुवन्केय बुदिन ङाकेर्जु
बाँपीझ्याला, येँ । गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ बुदिन लुँओन्के थनु ॐबहाल निष्ठानन्द मार्गकु ङाकेर्जु । ओलम्पस क्लव व निष्ठानन्द स्मृती गुठी नाप ज्याङन ग्वसाग्वय आमु ज्यँ खँ ओलम्पस क्लवय नाय् भाजु पवित्र बज्राचार्य नायःत्व व बरिष्ठ पत्रकार भाजु सुरेश किरण मानन्धरय मुल पाउनाकु सम्पन्न जुउ खेउ । नेपाल भाषाय थिम्ह नामजाउ गद्यगुरु भाजु निष्ठानन्द बज्राचार्यय जन्म... Read More

छिजि थउ मा भाषा त गिथी यङन् छ्यालीउरी ?

छिजि थउ मा भाषा त गिथी यङन् छ्यालीउरी ?
पिपानय् मिपिसिन् गुलिं रसतायेन् न्येङ्केरहिन् थपे बाँपिझ्यालाकु च्वये द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषाय् खँग्वारापेन् म्वथुर्सं इसिन् ब्वनगु । बाँलकु तारगु हतहिन् । अझ बाँलकु म्ये, चिय् खँ, बाखन्, गजलपेन् तयेन् छुसासिन् हतहिन् । यिनागु खँ तार्नसिन् ईसी गत्केङ खुसी चारगु आले मन छुत । आन्थिनुं थउतु माय् खँ द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषा खँ लाउ छिजि द्वाल्खाय् तु लाङा फरकु म्येथयेन् उ... Read More

कुर्थाकु आँचल …

कुर्थाकु आँचल …
आँचल शर्मा सोङ्गु किपाकु सोयन थउ निजी जिवनकु गत्के नामजाउ खोईदमु । आमुय जीवनशैली, सम्बन्ध व अभिव्यक्तिन् गत्के नाम जायन चोन । तर ऊ नाम जाउय हाखेन सोङ्गुकिपाकु हर्स किपाकु लङन चोन्गु खोईदमु । थनु सोयन खुदँ हाखेन सोङ्गुकिपा ‘नाइँ नभन्नु ल ४’ लान् सोङ्गुकिपाकु म्येथई लगईजु आँचलन् आमु सोयन ईथी “जोनी जेन्टलम्यान, शत्रु गते, ब्ल्याकव दाल भात तरकारी नामय... Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ थिंला तृतिया तिथि शनिवार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर १० गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर २६ तारिख स्याटरडे ।उ संसारकु दोखुनु स्वयेन् ड्वाकु मिय् मन खेउँ,सिमापेन् डेइँमटे येल्पनुय् लागिन् छिजि बन खेउँ,थउ छेँ बुँ व जङ्गल हङ सदांय् लागिन्तु धन खेउँ,छिजित म्वात्के तइत थउ गाउँय् लोखु अन्न खेउँ । Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ थिंला द्धितिया तिथि शुक्रवार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर ९ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर २५ तारिख फ्राइ डे ।मंसिर त नेवार भाषान् थिंला हङन् थुकेइलौ,स्वाँरा ओलिकु ओङौ पाल्का लेनपेन् पिकेइलौ,थउके दउ दिमाग दुपान भिंगु ज्ञान सिकेइलौ,दोखुनुं थि जुयेन थउ बुय् छेँ बुँ त ङिल्केइलौ । Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ थिंला परेवा तिथि बिहिबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर ८ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर २४ तारिख थर्स् डे । चुनावकु डोङन्लि त्यारि व बुरिउरी जु हे जुयेउ,त्याङन्लि उ देश दकेइरि हङन् ज्ञान गुल्प थुयेउ,नेतापेन् आउङ् बाँलकु म्वजुर्स जनतान्तु कुयेउ,लितं हाबिय् थेँ जुर हर्स देश न तुङ् भारी बुयेउ । Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ कछलागा आमशी तिथि बुधबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर ७ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर २३ तारिख वेडनेस् डे ।थापरय्े चुनाव न ड्रवाक्ड्वाकु नेता त लियेन् येन्जु,नक्क नक्क चल्केय् पार्टीपिसिन् थउथउ बल क्येन्जु,हाबिय् नेतापिसिन् चियेन् तये बामलकु गुखि फेन्जु,थउ पिसिन् येङन् तये ज्येखँय् नतिजाकु थउ थ्येन्जु । Read More
1 2 3 106
error: Content is protected !!