Search

सप्तकोशीकु खोय सतह थात ययन्ली पिथिगुर लुँखा चल्केर्जु

सप्तकोशीकु खोय सतह थात ययन्ली पिथिगुर लुँखा चल्केर्जु

नेपाल सम्वत् ११४४ दिल्लाथ्वः २ द्वितिया, बाँपिझ्याला । सप्तकोशी नदीय् जलय् सतह बढई जुयन ओङन चोन । थनु सुनीय ६ घडीटुल्ले कोशी ब्यारेजकु तीन लाख १६ दोल च्यासर क्युसेक लोखु मापन यत्चु ।

सप्तकोशी जलमापन केन्द्रन् थउ खँ पित हायथे लोखुय बहाव बढई जुउ नाप नापङ कोशी ब्यारेजय् ४१ पिथिगुर लुँखा चल्केजु ।

सप्तकोशी जलमापन केन्द्रकु लोखुय सतह गत्केङ थात यई धोङ लागिन् व अझङ थात यईरी सम्भावना गत्के दय लागिन् उदयपुर, सुनसरी व सप्तकोशी खोय किनारय बासिन्दापिस्त सुरक्षित जुईत मापन केन्द्रन ईनाप (अनुरोध) यङन तरै ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!