Search

या यान कार या

या यान कार या
प्राध्यापक डा. श्याम जोशीउकु चोयन पित कायन तय म्ये २०३० दँय महनीकु द्वाल्खा शहरय थाप्नय सेङकु केङ “मिसामी” प्याखनय थिपु म्ये थपे लागिन् ब्वयन तरगु । या यान कार या,छन लागिन तुङ रात दिन खोबी हुयन चोनगी ।छन लागिन तुङ रात दिन जन्त सुख य भोग मन्त,छन य लागिन खोरङ जन मिखा कु निर मन्त,छी खेङ राजा अभागी जि उ... Read More

थनु जुकुन् मखे मां लुवँगु

थनु जुकुन् मखे मां लुवँगु
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा“यल्पनुङ् च्वन नुगरकु मान् बिय माया,गुल्पनु माताँ मिखाकु मान् यङ माया,थनु जुकुन् मखे ना जिन् मा त लुवंकेय,थनु जुकुन् मखे ना माये ख्वाल स्वये । प्याटाकु तर्जु मान् गुला टुल्के जन्त,धर्तिकु स्वर्जु मान् तुल्के बुल्के जन्त,मान् तु खेङले लाङा व फर वँसिकेये,थनु जुकुन् मखे ना जिन् मा त लुवंकेये । लुवन जन्छिकु निजा प्वा्रचियन् हाय,लुवन चच्छितु डोङन् निरुङ्... Read More

थउ माँ खँ

थउ माँ खँ
तौथल नेपाल भाषाकु घत्के दा दत जाेउ थउ खँ लाईत त्वार्तइ ध्वङ दउछेंकु दाजुकिज तिताकेहें नापलत्न जुकु खँ लाईत याङ दउट्वाल छिमेककु जिसि खँ थुउ मिपेन मेपु गुनु मदउथाै खँ नाङन उगु जुर ताङन उगु जुर हङ नुगरे कुन्कु ग्यारि दउनिछि फेसवुककु ताैथल भाषाय पेज खाङ दउउथि खाेल्याङन साेर्गि थाैखँ कु चियखँ च्वय दउआमुन्लि जिनु सयन मयन थाै मां खँकु... Read More

दाेखुताङ छिजि द्वाल्खाकु दमु

दाेखुताङ छिजि द्वाल्खाकु दमु
घारकु तइत बनमारा दमु,अँचार नइत नादौघाँस दमु,पुलि स्यार्स (फोसिं ) धसिंगर दमु,कच दकेइत जबरजाबा दमु । काँठाकु थार्स ट्वाङ स्वन दमु,ठाइँ नासकेइत ल्वाङ स्वन दमु,किंजपुजा यरित गोइ स्वन दमु,यलेङ् छाइजिउ सिनारस्वन दमु । चथिल बनकु वन्स हाकुपाकु दमु,सियौटाडा वन्स काँठापाँगु दमु,सिंहबनकु थेन्स कर्वसीङ् दमु,शितल बिउ सिमा वर्गसी दमु । कस्तिमा खाइत कस्ति पाखा दमु,सुलेन् मेथइत फोप्सती पाखा दमु,महनिं छें त्वायेकेइत... Read More

हातिउ हरि मफर्गि

हातिउ हरि मफर्गि
ताैथल नेपाल भाषा लान चियखँ गणेश कुमार श्रेष्ठ मनय खाँ मनकु तु च्वनमुथुन हातिउ हरि मफर्गीमुथुन थेता जेन मेपुता याङन थिपुल्न निस्ताउ यारि मसर्गिहाति खाङ्न्जु अामुतु हंङन विय जन वा वानि तु खेउँयाैन याैता हर्सउ जिन वागुन्तउ थाै मि दकेयन मतर्गि । हाखेन बाँलाकु जुयनलिखेन कैचिन च्यारिउ मसर्गिमदउ खाँतउ खेउ खेउ हङनचाकडि यारिउ मसर्गिथाै ब्रम्हन ठिक खाङ खाँमग्याङन निर्धकन हतगिगुनानु... Read More

दर्जा !

दर्जा !
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”मनू धयाम्ह छम्ह प्राणी ख:,मनुखं दयेका हयेगु ख: दर्जा,दर्जा जन्मजात वइगु मखु,दर्जा धइगु ला छगू सिरपाः ख:मनूतय्‌सं दर्जाया सम्मान यायेमा:गु ख:,दर्जा स्वयाः त:धंम्ह ला स्वभाव जुयेमा:गु ख:,दर्जा नाप लाताकिं सर्गतय् हे थ्यन ला थें जुइगु छाय् !?मनू ला मनू हे ख: नि,दर्जा ला थःपिसं दयेकेगु ख:क्षमता, ज्ञान नं नाप लाइगु ख:,तर…दर्जा नाप लात धायेवं मनू इतिमिति कनीगु छाय्,दर्जापाखें... Read More

द्वाल्खा लुवङ्गु नुगर !

द्वाल्खा लुवङ्गु नुगर !
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”बल्नी स्वर्न खोनगु सर्गकु नक्ति,सुन्हि डोन्न खोइँदम द्वाल्खा धर्ति,म्वग्र यले वन्सङ यले च्वन्सङ्,मिखाकु भिमसेन द्य:उये मूर्ति । पश्चिम खेन्न गणेश द्य:उ च्वन,त्रिपुरासुन्दरी हाखेन मिखा वन,थात स्वर्न सरस्वती मन्देश्वरी,कोत स्वर्न खोनगु बालकुमारी । म्वग्र यले वन्सङ यले च्वन्सङ्,मिखाकु भिमसेन द्य:उये मूर्ति । सिंहवनकु रासदेगुर द्य:उ दम,रानीवनकु वाराणसी खोइँदम,टुटीपुल्कु तामाकोसी खो दम,प्याटा खाकेउ या, काँर छ्व दम, म्वग्र यले वन्सङ... Read More

थनुकेसिय बाखन् – “टिकटक” ठिकठाक थ्वजु ।

थनुकेसिय बाखन् – “टिकटक” ठिकठाक थ्वजु ।
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”मतिनाये ख्वाल नेम्ला थेंतु चर्क्वंगु दमु, मिखा स्वर्न नक्ति थिनागु तु चहक दउ, नक्कु निस्खन बातिचा गह्र दउ जुर्सङ् हिसिपरैजु जुयलागिन् थन्केसिय ल्याखान् आम्त मतिना महङन् ’डिम्पल’ हतहिन् साङत पिसिन्, थनु थनु केसि केसि हत्न हत्नङ् दोखुसेनुङ ’डिम्पल’ तु हरि लगैजुरहिन् । आन्थिनु छेंदुपानय थउ बा मा वा ट्वालय साङत पासापिसिन् रि मतिना तु हङन् सत्तउ जु ।... Read More

– इज्जत –

– इज्जत –
बाय नास ढेइरी ! कुलय इज्जत बाइउरी, मूर्ख ! ग्वा छन इज्जत ? धन बहादुर साहुन शिक्षा पेशाकु लगैजु कयत धिक्कारेत्चु । जाबो महिनाय खु दोल तलबन थिम्ह खिचाय प्याटा माखा । छन्त सिरनरा ? ड्वाकु हेड मास्टर बनै जु । हाति दमु छन मास्टरीकु, न नाम, न दाम न इज्जत । छन कमाइन छन मिसाय लागिन् थिगुर पार्सी ङ्यारीत... Read More

मिसामीरी मि मखेरा ?

मिसामीरी मि मखेरा ?
गुल्प गुल्प उ समाजये नीति खोन्ङ,उदेक चारगी जि समाजये खँ न्येन्ङ,मिसामी हङ हातिङ मखेउथें यत्न,मिसामी त कोत त्यालेन् खँ केन्न,अचम्म तारगी समाजये रीत खोन्न,श्रृष्टिये थिगुर लुखा खेउँ मिसामी,मिखाये निस्गुर नस्कन खेउँ मिसामी,मिसामी गुल्प साकु दस्कन जुइ फरै,मिसामी गुल्प खोङौ नेम्लाङ् जुइ फरै,गुल्प आनागु जुइमल्स निभार जुइ फरै,यउता ज्ये यरि मल्स मिसामी हाखेन थ्यनै,मुचा, कैमु, कुबा,निन्मा त लहियन् क्येनै,छेंलान् नसि सा... Read More
1 2 3 7
error: Content is protected !!