Search

अचम्मय ठाइँ मखेराले उ !

अचम्मय ठाइँ मखेराले उ !
सर्ग थिनागु ठाइँ दुपान,स्वनओलीन् थिखाउ ठाइँकु,द्यउदेगलन नाम जाउ लाङाकु,ग्वा गिथि जुर खँ थुकेइ ठाकर,चात मल्गु लुङा खेउँ हतहिन्,लुङात मल्गु चा खेउँ सिरहिन्,उ खँ म्वथुपेन् गुन् दयेउ,खेर्सङ् मखे हरिमल्गुरी हात्त,मखेर्सङ् खेङ् हरिमल्गु मिपिस्त,अचम्मये ठाइँ मखेराले उ ! बरु लायेउ लुङान् ककेये घार,खँन् ककेये घार लाकेइत ठाकउ,च्यात् हर्स च्यारिमल्गु,दाच्यात् हसं स्यारिमल्गु,दोओँ हर्स लिचिलिमल्गु,थउत स्यात्के डार्सङ् ङिलिमल्गु,हङ हङ थेँ ब्वँ थिलिमल्गु,गिनागु अचम्मये मिपेन्,आमु... Read More

बुग्द्येउ सले लुओन्केउ मति

बुग्द्येउ सले लुओन्केउ मति
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” जि येइ टेनगी बुग्द्येउ स्वइत पियेन् च्वना छि,छिन् नकेये चाक्सला त लुओन्के च्वनगी जि,रास्नीलान् जि कोत येर्न लोँ स्वयेन् च्वंगुन् छि,जन्त पियेन् च्वङ ख्वन्न गुलि रस्ताउइँजु जि । थापरेये बुग्द्येउ सले स्वइत द्वाल्खा उइँ टेनगी,हाबिये माया पीरति तयेन् नुगर जिन् फेनगी,थउ द्वाल्खाये माया दके या हङन् च्वनगी जि,चुलामुलातु ख्वइँ मदके गिबिताङन् च्वनन् छि । चौँला नखतये भ्वस... Read More

फागुन लुओङ्गु गजल

फागुन लुओङ्गु गजल
थन्हु येक्कु दन्लि द्वाल्खाकु फागु मेथये लुओन,कुठा कुठाकु ओङन् साङतपिस्त सत्तये लुओन । झ्यालान् कित्के कित्के खोङौ लोखु लुपेजु गुलि,ड्वाकुन्दांगु पिसिन् बोल बियेन् हक्कये लुओन । आमताक्कु आखर च्वये मसिटुल्के मल्येङ्केउपे,स्वाँराखेन्नलान् हाये छ्वाराकठी पोँटये लुओन । ल्यासिमिसापेन् हतार्न लोखु ल्येउजु राइतीलान्,ल्यासिमिसात रङ् लुइत झ्यालाकु गये लुओन । ल्यासिमिसापेनुङ् बातिचाङ लिमचिलेन् च्वंगुजु,चिकर्सङ् सहयेङन् म्वग्रकु रङ् पेन् फये लुओन । कुठा दान्के... Read More

फागु : द्वाल्खाय नेवारी म्ये

फागु : द्वाल्खाय नेवारी म्ये
परम्परा छिजि तिसा खेङ् परम्परा त त्वार्मतयेन् हाखेन येइँरि बाँलकु खेउँ । आन्थिनुं थउ मौलिक परम्परा त मूल खँकु तु ट्वाक्स्याङन् थउतु मा भाषाकु तयेन् हाखेन उइँम्वाल्स झन् बाँलरेउरा ? उ खँ त मन्कु तयेन् द्वाल्खाय् नेपाल (नेवार) भाषालान् थिपु फागु म्ये थपे लाहाकु तइ म्वालेखेउँ थिपुल स्वइत ब्याला पितकायेन् रंगरस येरिलौ ना ? जय गणेश परमेश्वर छिजी द्यउ भीमेश्वर,परम्परा... Read More

सुखकु खुसी, दुःखकु दुःख चाई मजिर !

सुखकु खुसी, दुःखकु दुःख चाई मजिर !
मित सुखन मखे दुःखन मुल केनई दुःखन सही मुल केनई । चिचा परिवारय जिकुशल कान्छि मिच साधारण परिवारय कान्छी मिच, साधारण परिवारकु जन्मैजुर । परिवारकु ताता, दाईपेन मा बा दम । साधारण परिवारकु जुयन ज्यउ सुनी बल्निय आर्जनन परिवार चलैजुयन चोन । मेलपात हो न्हिछिय कमाइलान थिजो वास्ती हो थि छाक नइ त गत । घडि वितई जुयन ओन आम्तु... Read More

सुर्ता मद !

सुर्ता मद !
तौथल नेपाल (नेवारी) भाषा गि थेनिन आमु पोङ्ग थिखाके मेथौ पेनलेनन धरि खुउ पेन दौब्याला गोपै छिटो फेरै जुरसोर्न सोर्न गाँउ तु नाइ तु धन्जुदखुउ पि उनिनथौ सन्तान न त्वार तयौजिन्ङादा दै धन्जुनै माखाइतनरा , ताइतनरा हङ सुर्ता दौआउ थौतु टुटिकु लबराइ फरिनसुनि बल्लि जा नैइत कम्यारि फरिनबाति बाति बिसाइ फरिनखस्सम न त्वार तयौ जिदा बढि खाइ धन्जुबुकाम न मयन्जुकोरना... Read More

जन थउ खँ : गुन्त हरि थउ मि !

जन थउ खँ : गुन्त हरि थउ मि !
हु स्वर्सङ् थउ मि,उ स्वर्सङ् थउ मि,ड्वाकु सिमा देपान् पाङ सिर,ङिला क्वत छोयेन् च्वनहिन्,गुनुङ मद आमु सिमा गउ मि,थउङ् गइ मफौ,थउ कय छय त गकेइ मब्यू,तुलेन् घार जुयेउरा हङन् ग्यातहिन्,मेबु गयेन् पाङ खाइताक्कु,लङ्गी फयेन् आम्ततु ख्यातहिन् । नइतङ् मल्गु साकु,फिइङ् मल्गु बाँलकु,खेलेङ् मखेलेङ् सउकाउ जुइमल्गु,गोजी ज्वङन् धनी साहु क्येइँमल्गु,हाखेन स्वर्सङ् थउ मि,लिखन स्वर्सङ् थउ मि,ऐराक थि ख्वालाङ् फ्वङन् त्वङन्,आम्ततु जुइमल्गु... Read More

म्ये: थिपु म्ये

म्ये: थिपु म्ये
जिन म्वाल्गी शहर थ्येङन्छि तान्मुन् हुलकु,छन्त स्वइरी रहर येङन्थ्येन्गी सिमा पुलकु ।छन ख्वाल्न सलै जन्तयले वङन् च्वन्सङ्नाप या ना हतै जन्तत्वार्त टायेन् ओन्सङ् ।जिन् स्वर्गी मुलकु च्वङन्छि ब्वात्मुन् हुलकुछन्त स्वइरी रहर येङन्थ्येन्गी सिमा पुलकु ।ट्वाङ् स्वन थेँ हेँगौख्वन्न छन नक्कु,बसन्तये बन्थेँ ओँगौनापङ् च्वङ ताक्कु ।जि ख्वर्गी छि म्वख्वङन्छि तान्मुन हुलकु,छन्त स्वइरी रहर येङन्थ्येन्गी सिमा पुलकु । बालकृष्ण पासा Read More

गजलः छिजि मा भाषा, छिजि द्वाल्खा

गजलः छिजि मा भाषा, छिजि द्वाल्खा
काँठा स्वयेन् क्वँस कोत छ्वइमल हकुजु बाजेबराजुपिसिन्,लाङा स्वयेन् छेँनाप ब्वारा ग्वइमल हकुजु गुरु भाजुपिसिन् । थन्केसिये मिपिस्त व बाँलकु अर्ती व बुद्धि बितुं मजि उकु,थौखँ माताउपे हाखेन थउङ् मातायेथेँ येत् हकु पाजुपिसिन् । दोप्टाकु च्वङन् मुलुक सल्गुपेन् वा ख्वइँदम उकु गुलिगुलि,बुद्धत नुगर्कु तयेन् ज्ञान ब्वठइमल हङन् हकु गुवाजुपिसिन् । दर्न जन्ती मदर्न मालामीये येङन् तइ सकेइमल ना ल्याखा,चुला बिर्न दुला... Read More

जलवायु परिवर्तन कुनै देश, पार्टी, सम्प्रदाय विशेषको मात्र साझा समस्या नभएर सिङ्गो मानव समुदायको चुनौती रहेको छ : प्रधानमन्त्री

जलवायु परिवर्तन कुनै देश, पार्टी, सम्प्रदाय विशेषको मात्र साझा समस्या नभएर सिङ्गो मानव समुदायको चुनौती रहेको छ : प्रधानमन्त्री
९ मंसिर, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता विशाल खड्काद्वारा लिखित “पर्यावरणीय सङ्कट” प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा विमोचन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त किताव सार्वजनिक गर्दै जलवायु परिवर्तन कुनै देश, पार्टी, सम्प्रदाय विशेषको मात्र साझा समस्या नभएर सिङ्गो मानव समुदायको चुनौतीका रूपमा अगाडि आएको बताउनु भएको छ । ‘जलवायु परिवर्तसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सबैको एकमत छैन... Read More
1 2 3 19
error: Content is protected !!