Search

विश्व आदिवासी दिवस मानेरि त नेवाः देय् दबू बागमती विशेष प्रदेशन सत्तर्जु

विश्व आदिवासी दिवस मानेरि त नेवाः देय् दबू बागमती विशेष प्रदेशन सत्तर्जु
बाँपीझ्याला, येँ । नेपाल सम्वत ११४२ गुन्लाथ्व अष्टमी खुन्हु नेवा देय् दबूय् केन्द्रीय ज्यकुठीकु बागमती विशेष प्रदेशय् मूलमि भाजु श्रीकृष्ण महर्जनज्यु न थिगुर ज्ये ग्वयेन् आउ येउ साउन २४ गते जुइटेंगु विश्व आदिवासी दिवसकु स्व:निग देशय् दोखुन्हु नेवारपिस्त थिखलक जुयेन् ब्व काइत तैयारी येरिमले लागिन् बैठक तये खँ हँगन् दिर्जु । बैठकय् मूल खँ पितकायेन् भाजु श्रीकृष्णन् उ आदिवासी जनजातित... Read More

जि अले जन माँ खाँ

जि अले जन माँ खाँ
माेवाईलकु फेसवुक चल्याङन च्वङ वानि परै जुरन्हिछि फेसवुककु तु थिगुर नक पेज पिंलुरयिउ वा थाैतु ताैथली भाषाय पेज जुउ च्वनहरि मफगि अामु व्यालाकु गुलि रस्तार नुगर जनम्वालेन उन्न भेष बहादुर श्रेष्ठन चल्याङ दउ च्वन“ताैथली पाल्सि भाषा ” हङन नाम तय दउ च्वनताैथली हरिकद्नउ जी जन्मई जुय प्याराे ठाईताैथली भाषाकुतु दखुसाेयन हावि सयखेउ खाँलाईजन माँय मुडेकु च्वन्न नसि,जन बा नाप च्वङन... Read More

सिङन् यँई मल्गु हातिङ् मद

सिङन् यँई मल्गु हातिङ् मद
चिय खँ हरि श्रेष्ठ, द्वाल्खा न्हिछीय घडीकु सिरितु मल,यतगु जीवनकु घमण्ड हात्त ?सिङन् यँई मल्गु हातिङ् मद,ल्वातगु छिजी थौ थौतु हात्तर ? हतगु छिजीन् उ निस्नुय चोलाकु,छिछि ओ जीजी हङन् हात्त ?न्हिछी अबश्यङ् कार ययउ ,यमराजय साहान् वाहान न छिस्त। आखिर ल्वातगु छिजी दाजुकिँज,उ छन उ जन हङन् हात्तरुथिमातु माय कोखलान् जन्मैजु ,कय, मिचपेन् शत्रु जुईमल हात्त ? थीगुर टुक्रा... Read More

चिनाखँ

चिनाखँ
च्वःमिः बिके श्रेष्ठ पासा थुइके मफुगु खँ ! खः थें नं जुल,मखु थें नं जुल,गबलय् दुने थिल,गबलय् पिने थिल,छुकिं थिल,सुनां सिल,जिं मथुल,खस् थें नं जुल,मखु थें नं जुल ।सोमवार वःसां अबसं,एकादशी नं अबसं,पुन्हि वःसां अबसं,नुगलय् पीर दुसां,च्वनीगु मनू व्रत,ख थें नं जुल,मखु थें नं जुल ।भौमचा खंसा तं,म्ह्याय् खंसा लय्‌ताः,थुइ मखु ससमामं,जि नं भौमचा खः,खः थें नं जुल,मखु थें नं... Read More

गुन थौमि खेउ

गुन थौमि खेउ
गुन थौ मि खेउ गुन मेबै खेउसिकेईत थुकेईत तु ठाकरगुने मन गिथिन दमु हाति याङन सिईदुदु थिन त्वायर रा ह्याङला थिन हाकर थौ जे परै जुर्न डाँपाकुतु फेईथे यातेहेनथौ जे जुई ध्वङनली ङो मसियथे यातेहेनगुन थौ मि खेउ गुन मेवै खेउसिकेईत थुकेइत तु ठाकर। थौन विई फर्टुल्ले, थौन नकेई फर्टुल्लेदखुं यरेहेन नाप नाप लरितथौन विई मफयन्ली थौन नकेई मफयन्लीदखुं वेरेहेन... Read More

तं (राक्)

तं (राक्)
नेपाल भाषा चिनाखँचिय् खँ !बिके श्रेष्ठ ‘पासा ‘ तं धइगु खँग्वः अजिबया ख:,गुबलें न्हिलेबलय् वइगु,गुबलें ख्वयेबलय् वइगु,थ्व तमं मनू नं स्यंकीगु,धन नं फुकीगु,मन नं सुचका बीगु,थ्व तं धइगु गजब हे ख:।थ्व तमं देश नं स्यंकीगु,पलख लिपा ज्यान नं मदये फु,गुम्हेसित संस्थाया तं,गुम्हेसित पदया तं,गुम्हेसित कुर्सीया तं,अझ थ्व तं छेँ दुने स्वःसा..मनं तुनेमफु तं वइगु,ससःमाजु त भौमचाया तं,भौमचायात भात:म्हेसिया तं,भात:म्हेसित दाजुकिजा... Read More

गुरूपुनिस व जन गुरूपेन

गुरूपुनिस व जन गुरूपेन
तौथल नेपाल भाषा जन्त गुला टुल्ले पेटेकु वुयनजन्त बुर्गु माँ फयन मफयनजन्त ङिलित ,नाेन्टुईत सेन्गुगुल्पन खप्टुकु वुयनगुल्पन मुडेकु तयनखि चाे हातिउ महङननिनेस चानेस महङनप्याटा खाउ प्वङ्गला महङनजन्त नकेर्गु थाै प्वङ्गला च्वङनजन्त फिकेर्गु थाै लाङ्टा च्वङनजन्त वातिचा सिल्खम चार्सउँजन्त वातिचा चिकउ यर्सउँउथि खि सालर्सउँगुल्पन धामि झाँक्रि त केईत यन्गुगुल्पन डाक्टर त केईत उन्गुअले ज्याेतिषितउ अाखर्कि केन्गुथाैत नईत विय नसा उथाै मनयन... Read More

साङ्घाईय थिगुर मत्याङ बाखन : आन्टी जिन भविष्यकु साङघाइत लुवन्के चोइ

साङ्घाईय थिगुर मत्याङ बाखन : आन्टी जिन भविष्यकु साङघाइत लुवन्के चोइ
बाखन जन ताताय कय हङकङलान् क्याम्पस शिक्षाय लागिन मुल थलो चीन यर । आमुन थउन मनन मत्याङ मिसामीय खातिर इथि यङन चोङ्गुजु । मिसामि क्याम्पस बोईत साङ्घाई यर । आपेन ब्यागल ब्यागल क्याम्पसकु बोङ्गुतन जुजु । आपे बोङ क्याम्पस गत्केङ टायन जुउजु । मिसामी नाम गत्केङ आकर्षित जुयलागिन् वन्सा हरेक हप्ता विदा खुनु मिसामित नापलरित सुनितु बस गउजु ।निस्गुर घडीकु... Read More

ब्वयेन येईत पम्टु मद लोँ सोयन चोनगी

ब्वयेन येईत पम्टु मद लोँ सोयन चोनगी
थिपु गजल छन लागिन् ….. उपेन्द्र प्रधान, द्वाल्खा ब्वयेन् येइत पम्टु मद लोँ स्वयेन् चोनगी,टुटिन् ल्येइत लोँ बन्द जि खोयेन् चोनगी । हतिइथि स्वर्न गिबिं ख्वाल खोइँतङ् ठाकर,उ पति बिइत फइरा हँगन् चोयन् चोनगी । म्वालेन् लिङाउ दमु छन्त मिपेन् उ धर्तीकु,जन्त स्वउङ् ययेउरा बार्पm ह्वयेन् चोनगी । हाखेन् लिखन् गुनुङ् येर्न तिर्पारगी जि वा,नापलङन् माया ब्वठइत खँ ब्वयेन् चोनगी... Read More

म्ये

म्ये
द्वाल्खा नेपाल भाषा म्ये (लयः– नेवाः म्ये सिरिसिरि… बसन्त) भाषा हिल्के च्वउमि : बिके श्रेष्ठ “पासा” सिरिसिरिन् फसन् जन्त कुचकुचु लाकेर्जु,वैंशय् खँ वा थुकेर्जु,पिलिपिलिन् ख्वबिन् जन्त धुरुधुरु खोकेर्जु,मायाय् भारा बुकेर्जु । ओँगौ घाँस देपान् नाप च्वँग लुवन,नागबेली खो नाप म्ये हलेङ् लुवन,घरिघरि छन्त लुवन्केर्जु । सिरिसिरिन् फसन् जन्त कुचकुचु लाकेर्जु,वैंशय् खँ वा थुकेर्जु । बल्न्हिय् नेम्ला तोर्न छितु त्वउ गिनागु,गर्छिय्... Read More
1 2 3 14
error: Content is protected !!