सुनीय भिङ्गु टोनगु । द्वाल्खा शहरकु केसिन्नसी डुई शुरु यङ बुग्देउ जात्राकु ब्व कार जायन दिईलौं ।

सुनीय भिङ्गु टोनगु । द्वाल्खा शहरकु केसिन्नसी डुई शुरु यङ बुग्देउ जात्राकु ब्व कार जायन दिईलौं ।
बुग्देउ जात्रा द्वाल्खाकु मेह्गनन्सी शुरु जुर । दुधुकु ठुङ पुनिसय नामलान् नाम जाउ मेह्य न्हि बाँलकु जुर । थनु रथकु तईत बुग्देउ देउत पिङ्गल ट्वाल ययङन । आन्तिथु केसिन्नसी द्वाल्खा शहरकु बुग्देउ देउ सईउरी ज्य खँ शुरु जुएउ । छिजि त गुल्प लत १९ तिथी दुपान आम्कु द्वाल्खा जायन दिईलौं हङन ईसिन ईनाप यतगु । फर्स कय मिच, छय्छुई तङ... Read More

सुनिय भिङ्गु टोनगु, बुग्देउ जात्राकु ब्व कार जायन दिईलौं !

सुनिय भिङ्गु टोनगु, बुग्देउ जात्राकु ब्व कार जायन दिईलौं  !
थनु शनिवार । बैशाखय दोश्रा हप्ताय शनिवार, आउ ११ तिथीनन्सी द्वाल्खा शहरकु हेगौं बुग्देउय जात्रा शुरु जुर ओङन चोन । फुर्सद दर्स दोखुनु मदर्स गुली फरगु आम्ली बुग्देउ सले जात्राकु जायन दिईत छिजि दोखुनसेत लुँओन्के विएन तरगु । बुग्देउ रास्नीकु थात सले न्हिकु कालिञ्चोक युवा क्लवन पदयात्राङ तयन तरै । आकु ब्व काईलौं नाम चोकेई छुटई जुयन चोन्स क्लव नायः... Read More

सुनीय भिङ्गु टोनगु । थनु विक्रम सम्वत्य पहिला बार आईतबार खेउ ।

सुनीय भिङ्गु टोनगु । थनु विक्रम सम्वत्य पहिला बार आईतबार खेउ ।
भिङ्गु टोईलौं उ दँकु छिजि दोखुसेय ज्य खँ बाँलकु थ्वजु हङन् साक्षात भगवान द्वाल्खा भिमसेन देउकु आशिक फोङन चोईलौं । चैत्र धोन, बैशाख ला शुरु जुयन चोन । खेती किसान यकुपिस्त काकर ठई हेर, करबसी हेंगके सियनुङ खाई टेर । काठा पाङ व हाकुपाकु सिई व्यला टेर । हाखेनय दँकु हाती जुर लुङमोन्केईलौं, थापरेय दँकु छिजि दउ बुँ स्वराकु काकर... Read More

सरप्याखन् (घोडे जात्रा) थिता बाँलकु नखत

सरप्याखन् (घोडे जात्रा) थिता बाँलकु नखत
थन्हु नेपाल सम्वत् ११४४ चिल्लागा सोमबार (विक्रम सम्वत् २०८० साल चैत्र २६ गते) । थन्हु नेपाल देशय् मूलथाइँ येँ(राजधानी)कु च्वंगु नेवारपिसिन् सलप्याखन्य् थिगुर बाँलकु रसताइदउ नखत मानेतहिन् । उ न्हि स्वयेन् हाखेन चतुर्दशी खुन्हु येँ देशकु च्वंगु नेवार पिसिन् थउथउ म्यासमुचा, जारीखलक पिस्त सत्त भ्वस नकेइरि चलन दमु । आले थन्हुय् न्हिखुन्हु येँ देशय् दात्तिकु दउ तिलंचउर (टुँडिखेल)कु नेपाल देशय्... Read More

नेपालय स्विजरल्याण्ड जिरीकु जुर ओङन चोन्गु “जिरी महोत्सवकु” जायन दिलौं !

नेपालय स्विजरल्याण्ड जिरीकु जुर ओङन चोन्गु “जिरी महोत्सवकु” जायन दिलौं !
नेपालय स्विजरल्याण्ड जिरीकु जुर ओङन चोन्गु “जिरी महोत्सवकु” जायन दिलौं । उ चैत्र २३ तिथीन्नसी बैशाख २ टुल्ले जुर ओङन चोन्गु दोश्रा जिरी महोत्सव २०८० कु जायन दिईत जिरी उद्योग बाणिज्य संघय नायः भाजु बाबुराजा श्रेष्ठ न गोङन तरै । जय द्वाल्खा, जय जिरी, जय जिरी महोत्सव ।।। Read More

छिजि देश, छिजि नेपाल, छिजि परम्परा, छिजि गौरव ।।।

छिजि देश, छिजि नेपाल, छिजि परम्परा, छिजि गौरव ।।।
थनु जिन सामाजिक सञ्जाल हिल्केर्न हिल्केर्न छिजि जनता त ख्वपे सुर्यविनायक देशनन्सी त्रिपुरेश्वर येँ देशटुल्ले सुनीय ङागुरन्नसी बल्लीय च्यागुर घडीटुल्ले व्यथउ विजुलीलान् चलई जुउ बस थिताल सोयन जुर्सङ चित्त बुझ्यारी त रा हङन उकु तयन तरगु । थउ देशकु दउ ईनागु गत्के पुरान सारदामपिस्त आउटुल्लेङ हिल्केई दर्स ट्रली वस दउजु हङन् ईतिहास खँथे जुकुन खँ लाई माबाल्गु जुउ । वय... Read More

छिजि मा द्वाल्खा नेवार जातीन् न्हुन हाय मा भाषा ‘खँमुलोँये’ – (व्याकरण) य न्हुलु लाङा

छिजि मा द्वाल्खा नेवार जातीन् न्हुन हाय मा भाषा ‘खँमुलोँये’ – (व्याकरण) य न्हुलु लाङा
पेगुर—ब्व (चौथो भाग) थुकेइमल्गु खँःद्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषाये खँमुलोँ (व्याकरण)कु छ्यालिमल्गु मूल खँत जुकुन् उकु तइटेङ दमु । अंग्रेजी व पर्वते खस भाषाकु तये दोखुनु खँ उकु तइमल्गु ख्वइँमद । हात्त हर्स आमु खँमुलोँकु (व्याकरण) तये ल्याखाःकु तइमल्गु खँ मुचान्नसि ब्वङकुठीलान् सके यये दमु गिथिकिः नाम त टाहागके बयान येरिमल्गु ख्वइँमद । बरु खँमुलोँ (व्याकरण)कु छ्याले विषयगत खँ त म्वरनाम... Read More

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दवुन् साधना पत्रकारीता सिरपाउन खुम्ह मिसिमिपिस्त सम्मान

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दवुन् साधना पत्रकारीता सिरपाउन खुम्ह मिसिमिपिस्त सम्मान
नेपाल सम्वत् ११४४, चिल्लाथ्व पुनीस, बाँपिझ्याला येँ। नेवार पत्रकारपे कुसा डोबर नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू न नेपालय पत्रकारीता क्षेत्रकु लगई जुयन भाषा, संस्कृती, परम्परा य जर्गेनाय लागि विशेष ग्वाहार यङन ययन चोन्गु खुम्ह मिसामीपिस्त ११४गुर अन्तर्राष्ट्रिय मिसान दिवसय व्याला लत्के साधना पत्रकारीता सिरपाउ ११४४ न सम्मान यत्चु । थनु नेपाल पर्यटन वोर्डय सभाहलकु ग्वसाग्वय आमु ज्य खँय मुल पाउँना माननिय... Read More

सुनीय भिङ्गु टोनगु ।

सुनीय भिङ्गु टोनगु ।
चैत्र बैशाख यर हेगौं, वगौं, ओचउ रंगय ट्वाङ सोन व चिमाल सोन मज्जान होयन चोन । करबसी नर उई टेर साङतपेन नाप उईत गुल्प फुर्सद दमु दोखुसेत लुओन्केईलौं । वा मायानी हाकुपाकु व काठापाङ नर उईत ।।। Read More

येँ महानगरपालीकाय ग्वाहारकु नेपाल भाषा सेईरी (प्रशिक्षण) ज्यखँ

येँ महानगरपालीकाय ग्वाहारकु नेपाल भाषा सेईरी (प्रशिक्षण) ज्यखँ
नेपाल सम्वत् ११४४, चिल्लाथ्व चौथी, बाँपिझ्याला, येँ । नेवाः देय् दवुय ग्वसाग्वय, येँ महानगरपालीकाय् ग्वाहारकु नेवाः देय दवु केन्द्रिय स्तरीय नेपाल भाषा सेईरी (प्रशिक्षण) ज्यखँ थनु नेपाल सम्वत् ११४४, चिल्लाथ्व चौथी (चैत्र १) विहिवारन्नसी शुरु जुयन चोन । ईथि नेपाल भाषा प्रशिक्षणकु ब्व काईरी ईच्छा व मन दर्स मेवु ला य लागिन् नाम चोकेईय लागिन् नेवाः देय दवु केन्द्रिय ज्यकुठी... Read More
1 2 3 99
error: Content is protected !!