भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ थिंला षष्ठी तिथि मंगलबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर १४ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर २९ तारिख ट्युज्डे । जा बुत्के केँ दके साकु सात्के नयेथेँ,फाङान् फायेन् मुचात क्वात्के तयेथेँ,ज्ये येङन् हाखेन् उइँलौ थउन फयेथेँ,मुथु यलेङ् त्वार्तैमटे जउ चुपि जयेथेँ । Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ थिंला पञ्चमि तिथि सोमबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर १३ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर २८ तारिख मन्डे । जनकपुर शहरकु ड्वाकु जात्रा जुयेउ,धनुष सागर राम सागर मिपेन हुयेउ,सीताय् ब्याहा थन्हु गुलिमज्जां छुरेउ,राम ययेन् दरबारकु धनुषवाण ठुलेउ । Read More

गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ य लुवन्केय बुदिन ङाकेर्जु

गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ य लुवन्केय बुदिन ङाकेर्जु
बाँपीझ्याला, येँ । गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ बुदिन लुँओन्के थनु ॐबहाल निष्ठानन्द मार्गकु ङाकेर्जु । ओलम्पस क्लव व निष्ठानन्द स्मृती गुठी नाप ज्याङन ग्वसाग्वय आमु ज्यँ खँ ओलम्पस क्लवय नाय् भाजु पवित्र बज्राचार्य नायःत्व व बरिष्ठ पत्रकार भाजु सुरेश किरण मानन्धरय मुल पाउनाकु सम्पन्न जुउ खेउ । नेपाल भाषाय थिम्ह नामजाउ गद्यगुरु भाजु निष्ठानन्द बज्राचार्यय जन्म... Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ थिंला तृतिया तिथि शनिवार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर १० गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर २६ तारिख स्याटरडे ।उ संसारकु दोखुनु स्वयेन् ड्वाकु मिय् मन खेउँ,सिमापेन् डेइँमटे येल्पनुय् लागिन् छिजि बन खेउँ,थउ छेँ बुँ व जङ्गल हङ सदांय् लागिन्तु धन खेउँ,छिजित म्वात्के तइत थउ गाउँय् लोखु अन्न खेउँ । Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ थिंला द्धितिया तिथि शुक्रवार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर ९ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर २५ तारिख फ्राइ डे ।मंसिर त नेवार भाषान् थिंला हङन् थुकेइलौ,स्वाँरा ओलिकु ओङौ पाल्का लेनपेन् पिकेइलौ,थउके दउ दिमाग दुपान भिंगु ज्ञान सिकेइलौ,दोखुनुं थि जुयेन थउ बुय् छेँ बुँ त ङिल्केइलौ । Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ थिंला परेवा तिथि बिहिबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर ८ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर २४ तारिख थर्स् डे । चुनावकु डोङन्लि त्यारि व बुरिउरी जु हे जुयेउ,त्याङन्लि उ देश दकेइरि हङन् ज्ञान गुल्प थुयेउ,नेतापेन् आउङ् बाँलकु म्वजुर्स जनतान्तु कुयेउ,लितं हाबिय् थेँ जुर हर्स देश न तुङ् भारी बुयेउ । Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ कछलागा आमशी तिथि बुधबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर ७ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर २३ तारिख वेडनेस् डे ।थापरय्े चुनाव न ड्रवाक्ड्वाकु नेता त लियेन् येन्जु,नक्क नक्क चल्केय् पार्टीपिसिन् थउथउ बल क्येन्जु,हाबिय् नेतापिसिन् चियेन् तये बामलकु गुखि फेन्जु,थउ पिसिन् येङन् तये ज्येखँय् नतिजाकु थउ थ्येन्जु । Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ कछलागा नवमि तिथि बिहिबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल मंसिर १ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर १७ तारिख थस्डे । घसान् घसान् हाखेन येर खोङौलाय् ब्यला,क्वात्के वास्ति फियेन् लुंबके चोइँरि ब्यला,सिमालान् लप्ती हायेन् लाङ्टा जुइ ब्यला,खटिपुन् चुला मुला खोङकेइरी येइरै ब्यला । Read More

लुँय भाउ थोलाकु थिदोल थात ओन

लुँय भाउ थोलाकु थिदोल थात ओन
बाँपीझ्याला, येँ । नेपाली बजारकु थनु मंगलबार लुँय मोल तोलाकु १ दोल थात ओङन चोन । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघन् हङथे थनु लुँय मोलकु १ दोल बढई जुयन थात ओङ न चोन । थितोलाय९८ दोल निस्सरथेङन चोन । सोमबार नेपाली बजारकु लुँय मोल थितोलाय् ९७ दोल निस्सर टाका जुयन चोन । आन्थीतु थनु ओह्य मोल थात ओङन चोन । महासंघ... Read More

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के चोईलौं ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन देउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के चोईलौं ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !
नेपाल सम्वत् ११४३ कछलागा षष्ठी तिथि सोमबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल कार्तिक २८ गते, इस्वी सन् २०२२ नोभम्बर १४ तारिख मन्डे ।निजा नये डुम्ला लप्ती गिबिं खोइँमद,हाबिय् थेँ येँचौ लोखु सात्केय् तोइँमद,तामाकोशी हाखेन दमु ल्हाहां ज्वइमद,टुटि छिकु येक्कु जुयेन् हङथेँ स्वइँमद । Read More
1 2 3 69
error: Content is protected !!