चिकउला ठियन चोन, क्वाकुपुकु नयन जुकुन लिङाई सेईलौं, चपल मखे लाक्मा चुयन लिङाईरी बानी यरीलौं ।।।

चिकउला ठियन चोन, क्वाकुपुकु नयन जुकुन लिङाई सेईलौं, चपल मखे लाक्मा चुयन लिङाईरी बानी यरीलौं ।।।
नेपाल सम्वत् ११४४ कछलाखि चतुर्थी तिथि शुक्रवार विक्रम सम्वत २०८० मंसिर १५ गते कृष्णपक्ष, इस्वी सन् २०२३ डिसेम्बर १ तारिख न्हि पुटिगायेन् येर खोङौला थियेन् येर,म्वग्र क्वात्केइत ख्वातउ वास्ति फि टेर,कापल पोङ्ला तइमटे स्यारेउ थउ छेर,मल्गु ज्ये चल्केइत छ्र्वइमटे ब्यला खेर । Read More

छिजि यउ जात जुर्सङ थिगुरतु खेउ, यउ धर्म जुर्सङ थिगुर तु खेउ ।। मानेरी चलन जुकुन पाउ खेउ ।।।

छिजि यउ जात जुर्सङ थिगुरतु खेउ, यउ धर्म जुर्सङ थिगुर तु खेउ ।। मानेरी चलन जुकुन पाउ खेउ ।।।
नेपाल सम्वत् ११४४ कछलाखिं तृतिया तिथि बिहिवार विक्रम सम्वत २०८० मंसिर १४ गते कृष्णपक्ष, इस्वी सन् २०२३ नोभेम्बर ३० तारिख, धर्म हाति मानेरिउरी थउ इच्छाये खँ खेउँ,दल हाति ल्येइउरी थउतु दुमनये खँ खेउँ,गुनानुङ् हेकेरै हङनमजि थउतु विचार खेउँ,आन्थिनुङ् बुद्ध हङ छिजी देशयेतु धर्म खेउँ । Read More

थउ न थउ त गुल्पनुङ दुःख चायन ग्यारी मटे ।।। थउ ज्य खँकु विश्वास यङन हाखेन उईलौं, उद्देश्य न्हिछी दोखुनु पुरा जुर ।।।

थउ न थउ त गुल्पनुङ दुःख चायन ग्यारी मटे ।।। थउ ज्य खँकु विश्वास यङन हाखेन उईलौं, उद्देश्य न्हिछी दोखुनु पुरा जुर ।।।
नेपाल सम्वत् ११४४ कछलाखिं द्वितिया तिथि बुधवार विक्रम सम्वत २०८० मंसिर १३ गते कृष्णपक्ष, इस्वी सन् २०२३ नोभेम्बर २९ तारिख, भातिचा हातिङ् जुर हङन् छिजीन् दु:ख चाइमटे,हातिङ मगत जन्त हङन् गुल्पनुङ् मन्कु काइमटे,छेँ दुपानये खँत थउतु मिपिस्त हम्मेसी लाइमटे,दु:ख जुर हङन् थउन थउनाप झिजारुङ् चाइमटे । Read More

भिङ्गु टोईलौं, थमुङ भिङ्गु , जिङ भिङ्गु , छिजि दोखुनु भिङ्गु जुयउ, उतु आशिक फोङन चोईलौं द्वाल्खा भीमसेन देउकु ।।।

भिङ्गु टोईलौं, थमुङ भिङ्गु , जिङ भिङ्गु , छिजि दोखुनु भिङ्गु जुयउ, उतु आशिक फोङन चोईलौं द्वाल्खा भीमसेन देउकु ।।।
नेपाल सम्वत् ११४४ कछलाखिं परेवा (पारु) तिथि मंगलवार विक्रम सम्वत २०८० मंसिर १२ गते कृष्णपक्ष, इस्वी सन् २०२३ नोभेम्बर २८ तारिख, मिपेन् खेउँ जीवपे दात्तिकु दोखुनु स्वयेन् ज्ञानी,बाँलकु ज्येखँ येङन् जुइमल दोखुनु बुद्धिमानी,थउ टुटिकु ड्वइँ फइमल थउकुतु स्वाभिमानी,आले भिंगु जुयेउ उ जुनीकु छिजीतु जिन्दगानी । Read More

फेसबुकलान् लाइभ केङन थिम्ह मिन् आत्महत्या यरीउरी प्रयास

फेसबुकलान् लाइभ केङन थिम्ह मिन् आत्महत्या यरीउरी प्रयास
१० मंसिर, बाँपीझ्याला, येँ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलान् लाइभ केङन थिम्ह मिन् आत्महत्या यरीउरी प्रयास यङन तय खँ पित ययन चोन । मटरसाईकलय किस्ता तिरेरी मफय हङन आमु मिन् शनिबार बल्ली लाईभ यङन आत्महत्या यरी टेङ खेउ । मोरङय थिगुर अटो वर्कशपन् मटरसाईकलय किस्ता तिरेरी त यल्पनुङ फोन यङन टर्चर यङ व थउके आमु ढ्यावा तिरेरीत मद हङन श्रेष्ठ थरय... Read More

कतिला पुनिस नाप नापङ भजन मण्डलकु भजन हलि व्यला यर ।।।

कतिला पुनिस नाप नापङ भजन मण्डलकु भजन हलि व्यला यर ।।।
नेपाल सम्वत् ११४४ कछलात्वाः चतुर्दशी तिथि आइतवार विक्रम सम्वत २०८० मंसिर १० गते शुक्लपक्ष, इस्वी सन् २०२३ नोभेम्बर २६ तारिख, स्वर्न सर्नं द्वाल्खादेशकु कतिला पुनिसुङ् येर,पाटीधुन्दु भजन येङ आरम्भ येरिब्यलाङ टेर,गोला, मंगल व नमस्कारी हले लुओङन् येर,छुसेमुसे सियेन् सखि म्वङन् हाँसाकु तइ टेर । Read More

आलु व तुरी बोहई ताक्कु छिजी लाङा हाखेनय् ओली आले बुँ–स्वाँरापेन बाझो चोन, बाली अन्न बुकेईत नाप ज्याङन मिलई जुयन हायन उईरी सतबुद्धी थाया ।

आलु व तुरी बोहई ताक्कु छिजी लाङा हाखेनय् ओली आले बुँ–स्वाँरापेन बाझो चोन,  बाली अन्न बुकेईत नाप ज्याङन मिलई जुयन हायन उईरी सतबुद्धी थाया ।
नेपाल सम्वत् ११४४ कछलात्वाः एकादशी तिथि बिहीवार विक्रम सम्वत २०८० मंसिर ७ गते शुक्लपक्ष, इस्वी सन् २०२३ नोभेम्बर २३ तारिख, ब्वँकु दोखुताङ् दमु बुँकु दउ ताङन् ओन द्वाल्खाकु,कय, मिच, छयपेन् म्वच्वँ बुराबुरी च्वन मुलखाकु,या पिउङ् मद, छो ठउङ् मद बुँस्वारा थौ मिखाकुु,म्वारी फुउङ् मद ढोलक ठ्याकुङ् मद थौ जात्राकु । Read More

शंखधर साख्वा त लुओनकेये न्हि थन्हु, प्रधानमन्त्री भाजु पुष्पकमल दाहालत फेटा चिके सम्मान यत्चु

शंखधर साख्वा त लुओनकेये न्हि थन्हु, प्रधानमन्त्री भाजु पुष्पकमल दाहालत फेटा चिके सम्मान यत्चु
६ कार्तिक ला, बाँपीझ्याला, येँ । दाँसपत्तिं तिवारये म्वग्र (म्हः) पूजाखुन्हु नेपाल सम्वतये न्हि हिलेन् न्हुलु द येउ ल्याखाःन् उ खुन्हु गिबी गिबी नेवारपेन् च्वनहिन् आँकु न्हुलु दँ हङन् मानेङन् ङाके च्वनगु । थउ थउ ठाइँकु दोखुनु नेवारपेन् मुङन् नखत ङाकेरगु । हो, आम्खुन्हुतु थिम्हा नेवारये नाम्न देश हिलेन्, डोबर डोबरकु सभा येङन् आमे नामकु घत्केङ् खँ पितकायेन् न्वन्हारगु ।... Read More

सरकारन् थउ देशय ल्यास्मापिस्त देश दुपान चोईरी, ज्य विईरी ज्य खँ यरी मल हङन थउ थउ ठाँईलान् सर ल्वापठोईलौं ।

सरकारन् थउ देशय ल्यास्मापिस्त देश दुपान चोईरी, ज्य विईरी ज्य खँ यरी मल हङन थउ थउ ठाँईलान् सर ल्वापठोईलौं ।
नेपाल सम्वत् ११४४ कछलात्वाः दशमी तिथि बुधवार विक्रम सम्वत २०८० मंसिर ६ गते शुक्लपक्ष, इस्वी सन् २०२३ नोभेम्बर २२ तारिख, ट्वाल छेँपेन् पोङ्ला थन्केसीवा दोखुनु पित वङन्,म्वाल्नसिन्मद मल्नसिन्मद हातियेरि छेँकु च्वङन्,दोखुनु ओनहिन मेबे देशकु घत्के आम्दानी ख्वङन्,थउ ठाइँत बिमदउ माया हाती अर्थ आखर ब्वङन् । Read More

छिजि हाखेनय खँपेन आउ बाखन थिनागु जुयन चोन, मंसिरमासकु या डाय बुँकु बुन्नी बुयन बुति फोङ्गुपेन थनुकेसी तान

छिजि हाखेनय खँपेन आउ बाखन थिनागु जुयन चोन, मंसिरमासकु या डाय बुँकु बुन्नी बुयन बुति फोङ्गुपेन थनुकेसी तान
नेपाल सम्वत् ११४४ कछलात्वाः नवमी तिथि मंगलवार विक्रम सम्वत २०८० मंसिर ५ गते शुक्लपक्ष, इस्वी सन् २०२३ नोभेम्बर २१ तारिख, खोङौ ताक्कु नइत साक्कु लेँबु पांग वालेन् हार्न,हाबि हाबिये बाखन ङेङन् सुँकु डिङ निरन कार्न,खाला ब्व फोङन् बुर्नीकु तउपे बुँ धुन्दु या डार्न,काँठा बाखन थिनागु जुयेन येर थन्केसी खँ लार्न । Read More
1 2 3 91
error: Content is protected !!