Search

गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ य लुवन्केय बुदिन ङाकेर्जु

गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ य लुवन्केय बुदिन ङाकेर्जु
बाँपीझ्याला, येँ । गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ बुदिन लुँओन्के थनु ॐबहाल निष्ठानन्द मार्गकु ङाकेर्जु । ओलम्पस क्लव व निष्ठानन्द स्मृती गुठी नाप ज्याङन ग्वसाग्वय आमु ज्यँ खँ ओलम्पस क्लवय नाय् भाजु पवित्र बज्राचार्य नायःत्व व बरिष्ठ पत्रकार भाजु सुरेश किरण मानन्धरय मुल पाउनाकु सम्पन्न जुउ खेउ । नेपाल भाषाय थिम्ह नामजाउ गद्यगुरु भाजु निष्ठानन्द बज्राचार्यय जन्म... Read More

द्वाल्खान् थउतु हतै…..

द्वाल्खान् थउतु हतै…..
डा. कविताराम श्रेष्ठ टाहागउ ब्यालान लि वन्ङ :ओ मा ओ मा जी वा मवङ्गी मा च्यानकुटी ठ्यार्सङ झ्यानकुटी ठ्यार्सङ जी वा मवङ्गी मा ……………..। उ थिगुर म्ये जिन २०२४/२५ दँकु द्वाल्खाकु चोङ ताक्कु ताए खेङ । आउ ३५/४० द लिखनुङ लितङ जन मनकु हलेनचोन् । “ओ मा यउ बाजक ठ्यार्सङ जि मवङ्गी” उ ब्याहायङ ब्याला मखे । ब्याहायङ ब्यालान् मखे... Read More

राजकुलेश्वर ब्वङ कुठी मेग व थन्हु

राजकुलेश्वर ब्वङ कुठी मेग व थन्हु
राजकुलेश्वर ब्वङकुठीय् हाबिय् खँ लुवन्केर्नसिन उ ब्वङकुठी आमताक्कु विक्रम सम्वत २०१९ दँन्नसी ब्वंकेइ त शुरु येङ थिगुर पुरान ब्वङकुठी खेउ तर आउ उ खँपेन छिजि आउ लार्ङसिन बाखन थिनागु जुई फरई । उ स्वयेन हाखेन थावि देसिन्ट्वापर त सून्ट्वापर नाम दके भीम पािलक हाइस्कूलकु तु थि कक्षान्नसि झि कक्षाटुल्के ब्वंकेउतन् । लिबि क्वब्नकुं थिगुर ब्वङकुठी मदके मज्यू थिनागु चाइदयेन् द्वाल्खा... Read More

खँन् चाउ ज्येन् माचाउ समाज …..

खँन् चाउ ज्येन् माचाउ समाज …..
बाखन् बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” आमताक्कु काल्पाते दाइ त दोखसेनुं ओँसिउजु, आम् दाइय् ज्येखँ खोँगन् आमु त मबिउपेन् शायद ओल्तेचा तु दमु जेउ आमु ठाइँकु । ख्वाल खोन्सं म्वखोन्सं काल्पाते दाइय् बामलकु व मभिंगु टोंगु मिपेन् म्वाल्सं नापलरि ठाकयेउ, खेइतं येउसे छेँकु हातिं ज्ये येरिमल्गु दउरा हँगन् न्येँगन् न्येगन् लिङाउजु काल्पाते दाइ । सुन्हितु डोँगन् बुँ स्वाँरा थ्येँगन् थउ येरिमल्गु ज्ये... Read More

खोकना देशकु पाराक तर्नसिन्

खोकना देशकु पाराक तर्नसिन्
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”ललितपुर जिल्लाय् थिगुर ऐतिहासिक शहर । नेवारपिस्त ओँसिकेउ थिगुर ब्यागल तु देश । उकुय् इतिहास, संस्कार, संस्कृति व परम्परा त दुपानन्नसि म्वालित वा ब्याला येक्कु मलेउ आन्थिनुं थन्हु थिता ज्येखँय् ल्याखान् आम् ठाइँकु थ्येन्द ओन्नसिन् खोङ व ताय् खँ त उ बाँपिझ्याला स्वयेन्दिउ व ब्यला कायेन् ओल्तेचा घडी बियेन्दिउ भाजु मैजु साँगतपिस्तं थउन सिय् ताय् खँपेन् ब्वठइरा हँग... Read More

गुल्पनुं लुंम्वन्केइ मफय् मि मदन भण्डारी

गुल्पनुं लुंम्वन्केइ मफय् मि मदन भण्डारी
बाँपीझ्याला, येँ । थन्हु जेठ ३ तिथी नेपाल देशय् कम्युनिस्टय् इतिहासकु दोखुनुं स्वयेन् बाँमलकु मभिंगु न्हि । सायद आमु मिपिस्त थन्हुय् न्हि लुओन्केर्न गुन्तं म्वग्र झ्यातयेन् येइफरै, गुनुं तिर्तिरपाइफरै हर्स गुन्तरी उ न्हिय् नाम तु माकार्सं जिउजु हँगन् लिचिलीफरै । हात्तहर्स थउत मल्गु ओप्तेचा हो ओल्तेचा स्वार्थय् लागिन् आनागु बुद्धि, विवेक, बल हो नैतिक दउ मित दुपान दुपानतु शकुनीय् जाल... Read More

द्वाल्खाय् जोगी (कुसले) समाजय् फागु तांकेइ मजिर !

द्वाल्खाय् जोगी (कुसले) समाजय् फागु तांकेइ मजिर !
नेपाल सम्वत् ११४२ चिल्लाथ्व एकादशी सोमबार । हाबि बाजे बराजुय् पालान्नसि दाँसपत्तिं फागु म्येथयेन् च्वङ फागु नाघय् पालाकु घत्कें खँय् ल्याखाकु जाउदिउ खँ ताइदत । थि ल्याखान् सोर्न कोरोना माहामारी व्यथाय् कारण खोइँदत हर्स मेबु कारणउरि हाबिन्नसि बियेन् च्वङ दस्तुर वडा कुठीलान् मबिय् लागिन् आमु फागु जात्रा ङाकेइ मफ्mये खँङ् ताइदत । आले अझ मेबु कारण हाति हर्स महनी ताक्कु... Read More

लता मंगेशकर थिम्हा जाउमदिउ सर्ये (स्वर) धनी ऊ पृथ्वीलान् विदा जुर !

लता मंगेशकर थिम्हा जाउमदिउ सर्ये (स्वर) धनी ऊ पृथ्वीलान् विदा जुर !
भारत देशकु म्ये हलिकु नाम जाउ मिसा मयजु येक्कु हे बाँलकु व येल्पनु ङेङन् च्वइँ येउ सरय् धनी ब्रम्हाण्ड दोंखुसेनुं ओँसिय् म्ये हल्गु मुल नकिन मयजु लता मंगेशकर थन्हु् उ धर्तीलान् विदा कायेन गुल्पन लिपुलेन् मायाइरि ल्याखान् सर्गकु बास काये ब्वय्खँ तार्न आमु मयजुय् म्ये ङेङ्गु दोखसे मिखालान् ख्वबि पितयेर । मयजु लता मंगेशकर न न्हिङाता भाषालान् ङैदोल म्ये हलेन्तये... Read More

थनुय न्हिकु तिलिन्चो सरस्वती देगल् लुओन्केर्न !

थनुय न्हिकु तिलिन्चो सरस्वती देगल् लुओन्केर्न !
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”सायद जि आम्ताक्कु खुगुर कक्षाकु ब्वंगुइजेउ । आम्ताक्कु जि स्वयेन् ड्वाकु दयेँ साङतपेन् येक्कु दउजु, आम्ताक्कु जिन् ब्वङ कुठी भीम माध्यमिक ब्वङ कुठीकु दोखुनु स्वयेन् थातय् ड्वाक्कु मुल गुरु बद्रीमान सिंह श्रेष्ठ च्वङन् दिउ जु । आम्ताक्कु स्वास्थ्य ब्वंकेउ ड्वाकुओलीय् स्व. श्यामकृष्ण श्रेष्ठ गुरु, अंग्रेजी ब्वंकेउ ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह (बैतडी), संस्कृत ब्वंंकेउ स्व. पितचन्द्र गुरु, सामाजिक शिक्षा ब्वंकेउ... Read More

लुवन्केय – ग्यारदउ कालिन्चोक यात्रा

लुवन्केय – ग्यारदउ कालिन्चोक यात्रा
कालिन्चोक द्वाल्खा जिल्लाये नामजाउ तिर्थस्थल खेउँ । हाबि आँकु नइ, तोइँ, च्वइँ, लिङाइ ठाकौ जुयेलागिन् द्वाल्खा शहर पिपानये मिपेन् गत्के मोओंगुतन् । खाली जात्रामात्राकु जुकुन् पाराक तइत ठाइँ मद हकुतन् । कालिन्चोक भगवती च्वंगु ठाइँ ड्वाक्कु समुद्रये सतहलान् १२,६०२ फिट थात्त टाहागौकु च्वंगु दमु । आमु ठाइँकु थेङन् टिक्रेत्नसिन् ब्यागल तु अनुभूति जुउ जु हर्स अझङ जुरतुनी । आँकुलान् खोइँदउ... Read More
1 2 3
error: Content is protected !!