Search

कुर्थाकु आँचल …

कुर्थाकु आँचल …
आँचल शर्मा सोङ्गु किपाकु सोयन थउ निजी जिवनकु गत्के नामजाउ खोईदमु । आमुय जीवनशैली, सम्बन्ध व अभिव्यक्तिन् गत्के नाम जायन चोन । तर ऊ नाम जाउय हाखेन सोङ्गुकिपाकु हर्स किपाकु लङन चोन्गु खोईदमु । थनु सोयन खुदँ हाखेन सोङ्गुकिपा ‘नाइँ नभन्नु ल ४’ लान् सोङ्गुकिपाकु म्येथई लगईजु आँचलन् आमु सोयन ईथी “जोनी जेन्टलम्यान, शत्रु गते, ब्ल्याकव दाल भात तरकारी नामय... Read More

जि प्याटामारी मखे हलि मटे सुम्मके चोसिन् : नकिन करीना कपूर

जि प्याटामारी मखे हलि मटे सुम्मके चोसिन् : नकिन करीना कपूर
६ तिथी साउन, बाँपीझ्याला, येँ । बलिउड नकिन करीना कपुर थिगुर न थिगुर खँकु नाम चल्याङन ययन चोन । लिविय पतक न करीन लितङ प्याटामारी जुर व सोम्ह मुचाय मा जुई टेनई हङ खँ फिजई जुयन चोन । उतु समचारत कायन मिपिसिन् थि थि खँ लायन चोनहिन् । उतु व्यला लत्के आमुन थउ निजी सामाजिक सञ्जालकु चोय खँ न यत्ङ... Read More

मोडल निती शाहन् सोङ्गुकिपा म्येथय १४ लाख

मोडल निती शाहन् सोङ्गुकिपा म्येथय १४ लाख
बाँपीझ्याला, येँ । मोडल नीति शाह डेब्युय लागिन् थिगुर बाँलकु सोङ्गुकिपा म्वालेन चोन्गुजु । आन्थीतु आम्त गत्केङ सोङ्गुकिपालान् म्येथईत खँ यउजु । तर गत्के सोङ्गु किपाकु आमु म्येमथगी हङन पुल्केर्जु । आन्थीतु थाकती अनमोल केसी आले प्रदीप खड्कामध्य गुङ थिम्हनाप सोङ्गु किपाकु म्येथईरी थउ ईच्छा कायन चोन्गुजु । तर आमे मेवु ईच्छा पुरा मोर्जुसङ सोङ्गुकिपा म्येथईरी ईच्छारी पुरा जुई टेन्गु... Read More

मई प्रियंका जोशी मिस नेपाल

मई प्रियंका जोशी मिस नेपाल
बाँपीझ्याला, येँ । मई प्रियंका जोशी मिस नेपाल २०२२ कु त्याङन दिरहिन् । आन्थीतु मई शरिसा श्रेष्ठ मिस नेपाल अर्थ आले मई न्यान्सी खड्का मिस नेपाल इन्टरनेसनल चुनई जुर। २४ म्ह ल्यासीमिसापेन मिस नेपालय लागिन् प्रतिस्पर्धा यङ खेउ । प्रतियोगीय फाईनल लिखन मई आकृति शाह, मई आस्नुती सुवेदी, मई आयुस्नोभा ढुंगााना, मई ऐश्वर्या शाही ठकुरी, मई अुनष्का पौडेल, मई अनुसुर्य... Read More

चाकउ खँ फाकौ नुगर !

चाकउ खँ फाकौ नुगर !
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”ब्यला घत्कें पायेन् येइ धोन्जु, मिपिसिन् हात्त सत्ययुग व कलियुग हँगन् हतैजेउ बार्फउपे हाबिय् खँ न्येन्ङसिन् तर यथार्थ सत्नतु खेउँजिन थन्केसि महा कलियुग न तु ट्वाप्चि धोन्जु जिन, हात्तहर्स थन्केसि भिंगु खँ न्वन्हाइतु मजि, बाँलकु अर्ती बिइतु मजि, लिबिय् लागिन् जिउ ज्येखँ सेइँ तु मजि, यिनागु खँ ल्हार्जुहर्स आम थिनागु ज्ये लगैम्वजु मि गुनुङ् मेबु म्वजु । थन्केसि... Read More

थनु नामजाउ म्ये हल्गु ईन्दिराय व्यहा मन्त्याकु शरद केडियानाप

थनु नामजाउ म्ये हल्गु ईन्दिराय व्यहा मन्त्याकु शरद केडियानाप
बाँपीझ्याला, येँ । नामजाउ म्ये हल्गु मयजु इन्दिरा जोशीन् थनु मंगलबार व्यहा यङन चोन । मन्त्याकु शरद केडियानाप जुर ओङन चोन । तर व्याहा यरीउरी ठाँई हर्स सार्वजनिक मयत्नी । आमु थउ सामाजिक सञ्जालकु उतु आइतबार इन्स्टाग्रामकु व्याहाय तिथी तोकेङ गोङपती पित हायन तरै । आन्थितु बात्चा हाखेन जुकुन आमुन हेलिक्याप्टरलान् सगरमाथा आधार शिविर ओङन प्रपोज यङ किपा पित हायन... Read More

नेपाली ¥याप म्येन् तहल्का ङाकेर्जु !

नेपाली ¥याप म्येन् तहल्का ङाकेर्जु !
बाँपीझ्याला, येँ । गुइदय् दशक हाखेन अमेरिकालान् पितयेउ हिपहप संगीतय् रचनात्मक व रोमाञ्चक विधा ‘¥्याप ब्याटल’ न नेपाली मनदउपिस्त हलचल येँगन् तये खँ पितययेन च्वन । अमेरिकालान् थालेङ हिपहप संगीतय् नाम जायेन् ओँगन्लि नेपाल देशुं सुम्मके च्वइँ मफये खँ सिदत । आम्तु मुलोँकु नेपालीपेनुं लिखन लिङायेन् बजारकु पितयेउ गुदँ दइधोन्जु । ब्यला हिल्गुथेँ थन्केसिय् ल्यास्मा ल्यासिमिसापेन् यिनागु ¥याप ब्याटलखेन्न लगैजुयेन्... Read More

मिस एसईई नेसनल २०२२ कु मई दृष्टि बस्नेत

मिस एसईई नेसनल २०२२ कु मई दृष्टि बस्नेत
बाँपीझ्याला, येँ । मिस एसईई नेसनल २०२२ य मान मई दृष्टि बस्नेत न नाप लत्चु । निथिम्ह ल्यासिमिसा ब्व काउपिस्त लिखन तयन उ मान त्याङन दिए खेउ । ईथितु त्याङन दिउ मई बस्नेत न थि थि गिफ्ट ह्याम्परपे नाप नापङन प्लस २ य लागिन छात्रबृत्ती हो एयर होस्टेज, फेसन डिजाइनिङ सुत्ताय ज्य खँ य तालिम काईरी ज्य खँ लाहाकु लत्केर्जु... Read More

मई अस्मिता अधिकारी त ‘छिन्नलता प्रतिभा सिरपाउ २०७९’ विईरी निर्णय

मई अस्मिता अधिकारी त ‘छिन्नलता प्रतिभा सिरपाउ २०७९’ विईरी निर्णय
बाँपीझ्याला, येँ । म्ये हल्गु मई अस्मिता अधिकारी त ‘छिन्नलता प्रतिभा सिरपाउ २०७९’ विईरी जुनय चोन । छिन्नलता म्ये सिरपाउ गुठीन् ऊ दँकु अधिकारीत सम्मान यरीउरी खँ जुयन चोन । थउन सिरपाउ नापलरीउरी खँ जुयनन्ली सामाजिक संजालकु थउ खँ पित वियन थउ खुसी चायन “अवाक” जुय खँ पित हायन तरै । नेपालय संगीत क्षेत्रकु उली ड्वाकु सम्मान नापलरीउरी थउ लागिन्... Read More

नकिन बर्षा शिवाकोटी अमेरीका थेङ कत्न वोल्ड

नकिन बर्षा शिवाकोटी अमेरीका थेङ कत्न वोल्ड
बाँपीझ्याला, येँ । नकिन वर्षा सिवाकोटी ऊ व्यला अमेरीकाकु चोन । आमुन थउ फेसवुक सामाजिक सञ्जाललान् थउ थनुकेसी अमेरीका थेङन चोङ खँ पित हायन तरै । वय नाप नापङ बच्छी लाङटा (बोल्ड ) जुयन खिचेङ किपा पित हायन तरै । फ्लोरिडाको सामुद्रिक तटकु मस्ती यङन चोङ किपा पित हायन गत्केङ खुलई जुय खोईदमु । समुद्रकु बिकनीकु काय आमु किपा खिचेत्के... Read More
1 2 3 6
error: Content is protected !!