Search

नेपाल संवत् त गिथि थुइमल ?

नेपाल संवत् त गिथि थुइमल ?
जि नेवाः थमु नेवाः छिजि नेवाः दोखुनु नेवाः थिगठ जुईलौं । शंखधर साख्वाः न प्रजापे ऋण जुजुत तिरेङन जनतापिस्त ऋण मुक्त यङ खुशियालीकु नेपाल संवत् चल्याङ हङ ऐतिहासीक खँ दमु । शंखधर साख्वाः हङ नाम इतिहासकु नापलर्सङ साख्वाःय बारेकु गत्के खँय आधिकारीक प्रमाण नापलङ मदनी । शंखधर साख्वाः थिमा साधारण प्रजा जुयलागिन, थिमा साधारण प्रजाय नामलान देशय संवत् चलैजुईरी अचम्मय... Read More

सन्दर्भ नेपाल सम्वत् ११४१ हो द्वाल्खा शहर

सन्दर्भ नेपाल सम्वत् ११४१ हो द्वाल्खा शहर
बाँपीझ्याला दुपाननेपाल सम्वत् ११४१ य व्यालाकु दोखुनु नेपाली दाजुकिंज, तिताकेहेपिस्त बाँलकु थ्वजु हङन भिङ्गु टोङन द्वाल्खा भीमसेन देउ नाप आषिक फोङन चोनगु ।छिजि देशकु गत्केङ जात जाती आले नखत चखतपेन दमु छिजिन् ङाकेङ चोनगु । आन्थीतु खस सम्वत्, अग्रेजी सम्वत् ङाकेरगु तर छिजि थौतु देशय सम्वत् ङाकेईत लासचारगु । उ बाँलकु पक्ष मखे उ जुयलागिन् दोखुनु नेपालीपिस्त थौ देशय नेपाल... Read More

नेपाल सम्वत् ११४१ किँन

नेपाल सम्वत् ११४१ किँन
नेपाल संवत थनु ११४१ कु किँन तर ओयत अझङ राज्यन् थउ देशय सरकारी ज्यखँ कु छ्याली मल हङन हार्सङ व्यवहारीक रुपन आधिकारिक ल्याखान् छ्यालेन्तय मद नि । खाली छिजी नेवार अझ हरि मल्स स्वःनिगय नेवार पिस्न जुकुन उ संवत त मानेङन चोङ दमु तर आउ गसान गसान स्वःनिग सोयन पिपानाय नेवारपिसिनुङ मानेङन ययन चोङ खोईदमु । विक्रम संवत् हङ भारतलान्... Read More

महनी यर

महनी यर
महनी यर आले वन हतगु तर महनी हङ हाती खेङ, गुन खेङ आले गिविलान यर, गिथि यर हङन गत्केङ सवालपेन छिजी नाप दमु । उ सवालय जवाफ हाती खेङ हङन अझङ चित्तबुझै जुके गुनानु जवाफ विय खोइँ मद । महनी यर हङन महनी खर्चय लागिन घत्केङ दुख यङन ढ्यावा कम्यातहिन् । गुनानु ट्यासा कारहिन् गुनान वा ऋण टुल्के कारहिन् ।... Read More

महनी गिथी ङाके चोनगु ?

महनी गिथी ङाके चोनगु ?
दोखुनु सोयन हाखेन महनी नखतय व्यालाकु थपेन दोखुसेत त बाँलकु थोजु हङन दुपान नुरन्नसी भिङ्गु टोनगु । थापरेय महनी नाह्ग नाह्गय सोयन बाच्ता पाएन चोन । फट्टुले छेँ पिपान थउ जहानपे छेँ मोईरी । नाह्ग नाह्गथे थउ जहानपे छेँ छेँकु टिका फर उईत बाँलकु जुयउ मखे, आमुजुयलागिन् परिवार दुपान जुकुन सिमित जुयन चोङन थउ छेँ दुपान जुकुन टिका फयन, आशिक... Read More

गिवी लत तौथल

गिवी लत तौथल
भेषकुमार श्रेष्ठ, तौथलआउ बौद्ध, येँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला नेपालए बाग्मती प्रदेश दुम्नए दखु सोएन ढोक जिल्ला खेउ। नेपालए जम्मा क्षेत्रफलकु १.७३५५ जमिन यु जिल्ला दुम्न परै जुर। यु जिल्लाए क्षेत्रफल २५४५ बर्ग किमि दमु।बिश्वमान चित्रकु २७.२६ डिग्रीन्नसि २८.१३ डिग्री उत्तरी अक्षांश अले ८५.२७ डिग्रीन्नसी ८६.०६ डिग्री पूर्वी देशान्तर टुले फैलैजुयन चोन । यु जिल्लाए पुर्वकु साँद देश चीनए तिब्बत अले द्वाल्खा... Read More

दोखुताकु हाखेन तौथली…

दोखुताकु हाखेन तौथली…
प्रकाश श्रेष्ठ, तौथलीराजधानी काठमाण्डुलान ११२ कि.मि पूर्व खेन्न लकु सिन्धुपाल्चोक जिल्लाए नाम चलईजुउ धार्मिक ऐतिहासिक अले पर्यटकीय ठाँईकु नाम चलईजुउ तौथली गाविस पूर्वकु द्वाल्खा जिल्लाय खरिढुङ्गा पश्चिमकु टेकनपुर गाविस उत्तरकु पिस्कर गाविसय पिस्कर खो अले दक्षिणकु जेठल हो पेट्कु गाविसय बर्ना खो परईजुर । इउ गाविस जनकपुर हो वागमती अञ्चलय साँद हरसौ जिर । इउ गाविस नेवारपे छेँन भरईजु पुरान... Read More

बाँपीझ्याला अनलाईन दुपान

बाँपीझ्याला अनलाईन दुपान
बाँपीझ्याला, द्वाल्खा । द्वाल्खा नेपाल भाषा व खस् भाषान थनुन्नसी बाँपीझ्याला लछिपतीलान् बाँपीझ्याला अनलाईन पतीकु पित हायन तरगु । ऐतिहासिक शहर द्वाल्खा दुपान दउ कला, संस्कृती, परम्परा, सम्पदापे संरक्षण व ग्वाहार आले भिन्न पहिचान दउ द्वाल्खा नेपाल भाषा त छ्यालीकु हाईत ग्वाहार यरीउरी थउ लक्ष्य व उद्देश्य तयन २०५६ दँ बैशाख ला नसी बाँपीझ्याला पति हिल्केय ययन चोङ खँ थपिस्त... Read More

मदि र मुचा व्याहा !

मदि र मुचा व्याहा !
“व्याहा यरीउरी निदँ पारी” नाराय व्यहारीक पालन बाँकेकु समूदायस्तरकु यत्केईत सरोकार तउपिस्त गत्केङ ठाकउ खोईदयन चोन । बाँके जिल्ला दुपानाय गत्केङ ल्यासीमिसापेन, मईपेन व मईचापेन संस्थागत रुपन जनचेतना विउ ज्य खँकु लगई जुर्सङ विशेष यङन मुस्लिम आले मधेशी जातीय मुचापे व्याहा दिकेई मफईरी चुनौती दउ मुचापे अधिकारकर्मी साहिल अन्सारीय थौ खँ दमु । जिल्लाकु मुचा व्याहा गुलिन यङन चोनहिन् बाँलकु... Read More

द्वाल्खा नेपाल भाषा व संस्कृती न्हियन्ही ताङन ओङन चोन वय संरक्षणय लागिन् हाती यरी मलेउ ?

द्वाल्खा नेपाल भाषा व संस्कृती न्हियन्ही ताङन ओङन चोन वय संरक्षणय लागिन् हाती यरी मलेउ ?
द्वाल्खा दुपान सामाजिक ज्य खँकु थउ हातीन फरई आमुन ग्वाहार यङन ययन चोङ्गु थि थि खलकपे नाप द्वाल्खा नेपाल भाषा व संस्कृती न्हियन्ही ताङन ओङन चोन वय संरक्षणय लागिन् हाती यरी मलेउ हङन बाँपीझ्याला खेन्नलान् थिगुर येँस (प्रश्न) थि थि खलकय नाय्पे दातिकु तयकु नाय्पिसिन् गिथी थौ खँ पोन्के तयन दिरहिन् आमु आन्थीतु थपेलागिन् उकु ब्बयन तरगु । दोखुनु सोयन... Read More
1 2
error: Content is protected !!