Search

चिकउलाकु क्वाकु लोखुन मोरलुईरी हात्त खतरनाक सिरगु रा ?

चिकउलाकु क्वाकु लोखुन मोरलुईरी हात्त खतरनाक सिरगु रा ?
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । चिकउलाय व्यलाकु गत्केथे मिपिसिन् क्वाकु लोखुन मोर लुरहिन् । तर, विशेषज्ञ पिसिन् हङथे चिकउलाताक्कु क्वाकु लोखु मोर लुर्ङसिन् शरिर त नोक्सान यतै हङ खँ पित हायन चोन । क्वाकुलोखुकु दउ केराटिनन् छेउरीय वप्ते वप्ते कोषपेन स्यारीउरी ज्य यतै ईथी वप्ते वप्ते कोषपेन सिङ्नली छेउरी चसईरी, ुसुख्खा जुईरी व छेृउरीकु थि थि दाक पित यईरी खँ सिदत ययन... Read More

ओगउ करवुलकु भिटामिन ए, बी व सी, तउल घट्यातै, मधुमेह रोगय मफउपिस्त फाईदा

ओगउ करवुलकु भिटामिन ए, बी व सी, तउल घट्यातै, मधुमेह रोगय मफउपिस्त फाईदा
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । खोगउ मौसमकु ओगउ करवुल नईरीय मज्जातु मेवु जुर । उ नर्ङ गुली स्वाद दमु स्वास्थ्य लागिन् आम्लीतु फाईदा जुउ खँ सिदत ययन चोन । वय नाप नापङ थि थि पोषक तत्वपिसिन् भरई जुयन चोन । उकु भिटामिन ए, भिटामिन बी वान, भिटामिन बी सिक्स, भिटामिन के नाप लतै । ओगउ करवुल भिटामिनय पावरहाउस हङ खँ सिदत ययन... Read More

गुँ व्यलाकु गुँली लोखु तोईरी ?

गुँ व्यलाकु गुँली लोखु तोईरी ?
आयुर्वेदकु लोखु तोईरी घडी व आमे मात्रा चोयन तरै । सही व्यला व मात्राकु लोखु तोन्ङ आमुन वासरय ज्य यतै । तर मखेउ तरिकान्, तोई माबाल्गु व्यला लत्के लोखु तोन्गु हर्स नोक्सानुङ यरी फरै । आयुर्वेदय विशेषज्ञ डा. भाजु अबरार मुल्तानीन गुल्प व गुली लोखु तोन्स रोगलान् बचई जुई फरई हङन सिके दियन तरहिन् । निस्गीलास लोखु सुनी डोङ कत्ङ... Read More

धोख (टाइफाईड) य मफउन नईमल्गु उ ङागुर नय चिज गुनानरी फाईदा यतै ।

धोख (टाइफाईड) य मफउन नईमल्गु उ ङागुर नय चिज गुनानरी फाईदा यतै ।
धोख (टाईफाईड) साल्मोनेला टाइफि नामय ब्याक्टे«रियान संक्रमण जुर । उ ब्याक्टे«रियान आक्रमण यत्ङ शरिरकु हिय कमि जुई लगई जुर । छिजि प्रतिरोध क्षमता व सेलान बाँलस्के ज्य यरी मफउ । धोख जुर्ङ गत्के ज्वरो यर हर्स गुल्म त वा पखला लगई जुर । धोख जुउ मफउ त डाक्टन विशेष नईरी य सल्लाह विरै । तिपेनःधोख जुयताक्कु लोखु तोई मायाईरी जुयलागिन्... Read More

न्हियन्हि क्वाकु लोंखु तोन्ङसिन् रोग हट्यातै ।

न्हियन्हि क्वाकु लोंखु तोन्ङसिन् रोग हट्यातै ।
बाँपीझ्याला, एजेन्सिी । गत्केङ रोग लगई जुईलान् बच्याकु क्वाकुलोंखु न्हियन्ही तोई फरगु । क्वाकुलोंखु शरियलागिन् गत्केङ बाँलकु खेङ । ताप्ला चिकउला निस्गुर व्यलाकुङ छिजिन् क्वाकु लोंखु तोई फरगु । खोगउ, देसान (रुघाखोकी) :चिकउलाय व्यलाकु खोगउलान् व देसानलान् बचई जुईत क्वाकुलोंखु तोई मल । क्वाकुलोंखु तोन्ङसिन् गलकु दउ थि थि किरपेनलान् संक्रमण जुईन दिकेरै । तउल त कोत कारै :बढई जुयन... Read More

डण्डीपुरय ख्वाटा (दाग) हट्यारीत भान्सा कुठाकु नापलकु ङागुर चीज वाई फरगु

डण्डीपुरय ख्वाटा (दाग) हट्यारीत भान्सा कुठाकु नापलकु ङागुर चीज वाई फरगु
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । ख्वालकु यउ डण्डीपुरय ख्वाटा (दाग) न गत्के मिपिस्त सत्याङन तरै । ईनागु ख्वाटा टाहागउ घडीटुल्ले ख्वालकु चोङन चोङ लागिन् गत्के मिपिसिन पिर कारहिन् । गुली मिन वा ईनागु ख्वाटा हट्यारीत थि थि वासर दलेहिन् । तर ईनागु ख्वाटा हट्यारी त ल्याङ वासर न मेवु छेउरी य समस्या पित काई फरई । उ जुयलागिन् ईनागु ख्वाटा हट्यारीय लागिन्... Read More

सुनी प्वङ्ला प्याटाकु उ नय चिजपेन विष समान जुई फरई

सुनी प्वङ्ला प्याटाकु उ नय चिजपेन विष समान जुई फरई
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । सुनी सुनी प्वङला प्याटाकु वल्ते वल्ते नई मल । सुनी नय चिजपिसिन् शारिरीक व मानसिक स्वास्थ्य त प्रभावित यतै । मखेउ नयचिजपिसिन् पाचन प्रक्रियाकु समस्या पित हारै । आमु जुयलागिन् सुनी ईनागु नय चिजपेन नसिन् गुनानरी थपे स्वास्थ्य त स्वस्थ तईत ग्वाहार थयत । काँची पाल्कापिल्काःडाईटकु वगउ पाङ्गौ (सलाद) नईरी बाँलकु मानेईतई तर उ ध्यान विईरी आवश्यक... Read More

न्हिछिन गुल्गर खेज नर्स फाईदा जुर ? बुत्केईरी तरीका ल सोसीन

न्हिछिन गुल्गर खेज नर्स फाईदा जुर ? बुत्केईरी तरीका ल सोसीन
गत्केङ मिन थमुन खेज नईरीय फाईदा व वेफाईदाय वारेकु हङ खँ सिरगु ज्यउ । तर थय बाँलकु स्वास्थ्य लागिन् न्हिछिन गुल्गर खेज नर्स जिएउ व वत गिथी बुत्केईरी हङ बारेकु सिरगु रा ?चिनकु करिव १० लाख मिपे नाप यङ थिगुर अनुसन्धानन् थे न्हिछीन थिगर खेज नर्ङ नुगरय रोगय खतरा त कम यरी फरई । सम्वन्धित विशेषज्ञपिसिन् बाँलकु स्वास्थ्यलागिन् खेज नईरी... Read More

नर्सिङ हाति खेङ ?

नर्सिङ हाति खेङ ?
ओहो छि नानी वा गुली बाँलकु जुयन चोन ? मफउपिस्त बाँलस्के सोउन जुयन चोन । मेवु नर्स वा गुली छाकु खँ लाउ जुयन चोन, खँ लार्ङसिननुङ ढ्यावा तिरेरी मल्गु थिनागु । उ वाक्याशपेन छिजिन प्रायः यङन न्हियनि अस्पताल हो नर्सिङ होमदुन्दु ताई दमु । आखिर हाति खेङले उ नर्सिङ ज्य खँ आले पेशा ? वय बारेकु थुईरी महत्व दमु ।... Read More

योग हाति खेङ ? जीवनकु योगय महत्व ।

योग हाति खेङ ? जीवनकु योगय महत्व ।
परापूर्वकाल काल न नसि योग य वारेकु चर्चा जु खँ छिजिन विभिन्न धर्मशास्त्र य साँपरकु दौ बाखन लान बोङन तायन चोङ दमु । तर आम्ताक्कु योग, ध्यान हङ गत्केथे साधु महात्मा हो गुरुकुल कु बोङ्गु पिसिन जुकुन यतै हङ धारणा दउजु । तर थनकेसी योग हङ गत्के मित थाहा दम कि उन मि य स्वास्थ्य लागि न फाइदा दम हङन... Read More
1 2
error: Content is protected !!