Search

द्वाल्खाकु वुद्ध धर्म व सेङ

द्वाल्खाकु वुद्ध धर्म व सेङ
अमर कुमार प्रधानआउ एउ बैशाख शुक्ल पुनिसए ५६३ ईसापूर्वकु लुम्वीनिए रुपन्देही जिल्लाकु शाक्य बशंय जुजु शुद्धोदन हो रानी मायादेवीय कय जन्मैजु सिद्धार्थ गौतमन अहिंसा, शान्तिय लो विश्वत केङ्न बुद्ध जुर । संसारकु व्यक्ति विशेषन पिनकाय धर्मकु जि बाहेक मेविस्त विश्वास दयन ९त्जयग कजबििलुत दभष्भिखभ तजबल यतजभच० हतै । गिथीरी महम्मद पैगम्वरन इस्लाम धर्म हो इसा मसिहिन क्रिस्चियन धर्मकु । तर... Read More

नेपालय बारेकु कार्ल माक्र्सन हाति हकु ?

नेपालय बारेकु कार्ल माक्र्सन हाति हकु ?
सन् १८४० य दसकन्नसि उकु युरोपकु गु थिगुर भूतन् ख्याङन चोन, आमतु भूत, आमतु पिशाच विश्वभरि फैईलई जुयन आउ नेपालटुल्केङ ख्यारित थेङन चोन ।आम भूत खेङ–साम्यवादय भूत । आम पिशाच खेङ–साम्यवादीपे, साम्यवादी पार्टीपे पिशाच !!थनुकेशी दन्त्य बाखन (कथा) य भूत–पिशाचय रुपकु प्रचार जुउ साम्यवाद, साम्यवादी, साम्यवादी पार्टी हो व्यवस्थापेन थनु यथार्थकु मुल शक्तिय रुपकु, मौलिक क्रान्तिकारी विचार हो संस्कृतिय रुपकु,... Read More

“वरुडकार” नाम ताईकु मायाउ जाती

“वरुडकार” नाम ताईकु मायाउ जाती
नेवाः राज्यय ताडपत्रय कानूनी लिखत सोयन ओन्ङ वरुडकार हङ जात गिविङ गिविङ दउ खोईदमु । उदाहरणय लागिन् नेपाल सम्वत् ८३ (वि.सं. १७६८) पौषशुल्क सप्तमीय हो नेपाल सम्वत् ८३४ (वि.सं. १७७१) श्रावण शुल्क चर्तुदशीय लिखत त उ प्रसंगकु हाखेन सारेरी फरगु । पहिला यलय जुजु महिन्द्रमललन् थानकोट (थक्वाठ) य पाघडिननीय पशिचमखेन्नय छेँकु चोङ्गु वरुडकार हाकुसिंह त यताबु हङ ठाँईय थौ ४... Read More

थिगुरतु पूर्खालान् यर चिम्पान्जी हो मानव (मी)

थिगुरतु पूर्खालान् यर चिम्पान्जी हो मानव (मी)
पान्सी ङै दँ सोयन गत्के दँय जुजु । गुल्प आम न्हिय न्हि कमजोर जुयन मृत्युय मुथुकु थेन आले आमे खलकय मेबु दुजपेन मेबुब्याला सोयन गत्केङ शान्त चोनहिन् हो चच्छी पान्सीनाप चोनहिन् । आपेन पान्सीय सेवाकु मेबु व्याला सोयन गत्के खटैजुर्हिन । तर पान्सी बचै मोजुर । आमु सित । पान्सी सिङन्ली आमे मीच चच्छी आमे शवनाप चोङन पियन चोन, गुल्परी... Read More

नेपालय बारेकु कार्ल माक्सन हाति हकु ?

नेपालय बारेकु कार्ल माक्सन हाति हकु ?
सन् १८४० य दसकन्नसि उकु युरोपकु गु थिगुर भूतन् ख्याङन चोन, आमतु भूत, आमतु पिशाच विश्वभरि फैईलई जुयन आउ नेपालटुल्केङ ख्यारित थेङन चोन ।आम भूत खेङ–साम्यवादय भूत । आम पिशाच खेङ–साम्यवादीपे, साम्यवादी पार्टीपे पिशाच !!थनुकेशी दन्त्य बाखन (कथा) य भूत–पिशाचय रुपकु प्रचार जुउ साम्यवाद, साम्यवादी, साम्यवादी पार्टी हो व्यवस्थापेन थनु यथार्थकु मुल शक्तिय रुपकु, मौलिक क्रान्तिकारी विचार हो संस्कृतिय रुपकु,... Read More
error: Content is protected !!