Search

बल्ली बाँलकु रानी पुखुर

बल्ली बाँलकु रानी पुखुर
बाँपीझ्याला, येँ । २०७२ दँय भुवाप न क्षतीग्रस्त यङ रानी पुखुर दकेयन्ली बाँलकु चिटिक्क खोई दयन चोन । हरिमल्स अझ सन्ध्याल बल्ली वा झन पुखुरतु च्याकु थिनागु खोईदमु । ऐतिहासिक रानी पुखुरय दृश्य बल्लीय व्यलाङ आम्लीतु बाँलकु खोईदमु । रानी पुखुर उतु असोज ला य पहिला हप्ता धोन्केय खेङ ।पुखुरय दाती ब्वकु दउ बालगोपालेश्वर देगलकु उतु असोज १५ तिथी सुनीय... Read More

सेङ (स्वयम्भु) बौद्ध स्तुपा

सेङ (स्वयम्भु) बौद्ध स्तुपा
बाँपीझ्याला, स्वनिग । सेङ (स्वयम्भु) बौद्ध स्तुपा स्वःनिगय दाति (मध्य) शहरलान् २ किलोमिटर उत्तर पश्चिम दिशा थिगुर बाँलकु यचउ डाँडाकु लत । बौद्ध धर्म मानेकु जातीय आस्थाय थिगुर यचउ, पवित्र मानेङ तिर्थस्थल नेपालय हिन्दु आले बौद्धमार्गी क्षेत्रय रुपकु नामजायन चोन । स्वःनियय दोखुनु ठाँई व शहरपेन बाँलस्के खोईदउ उ डाँडा मनय शान्त, शितल बिउकु खँकु बाँलस्केतु नामजायन चोन । उतु... Read More

द्वाल्खाकु वुद्ध धर्म

द्वाल्खाकु वुद्ध धर्म
बैशाख शुक्ल पुनिसए २६३१ दँ हाखेन लुम्वीनिए रुपन्देही जिल्लाकु शाक्य बशंय जुजु शुद्धोदन हो रानी मायादेवीय कय जन्मैजु सिद्धार्थ गौतमन अहिंसा, शान्तिय लो विश्वत केङ्न बुद्ध जुर । संसारकु व्यक्ति विशेषन पिनकाय धर्मकु जि बाहेक मेविस्त विश्वास दयन ९त्जयग कजबििलुत दभष्भिखभ तजबल यतजभच० हतै । गिथीरी महम्मद पैगम्वरन इस्लाम धर्म हो इसा मसिहिन क्रिस्चियन धर्मकु । तर बुद्ध थिमा इनागु... Read More

द्वाल्खाय नाश्वर देगल

द्वाल्खाय नाश्वर देगल
भीमेश्वर नगरपालिका वडा ल्याखाः २ दुंगल ट्वालकु नाश्वर देउय पुलांगु देगल दम् । द्वाल्खाय नामजाउ भीमसेन मन्दिरय दक्षिणखेन्नय लुखालान् कोतयइरी लुङ्गाय ठोट दम् । उ ठोट धोइसात् नाश्वर देगल थेन । जुइतवा द्वाल्खाय शहरतु प्राचिन ऐतिहासिक नगरी खेङ । मल्लकालकु सुनकोशीनसी तामाकोशी टुल्के प्रदेश स्वतन्त्र अधिराज्य जुर्ङय राजधानी द्वाल्खा अभयपुर नगरीकु अझ पुरान वस्ती दुंगल ट्वाल खेङ । छिजि खँकु... Read More
error: Content is protected !!