Search

प्राचिन शहर द्वाल्खा दुपान ताङन च्वंगु ‘नाम काइ मदउ’ द्येउमा …..

प्राचिन शहर द्वाल्खा दुपान ताङन च्वंगु ‘नाम काइ मदउ’ द्येउमा …..
द्वाल्खा त हाबिन्नसिये ठाइँ हङ ल्याखाःन् थउ फर लाङान्नसि ड्वाक्ड्वाकु शहर दान्के खँलायेन्, बाखन् क्येङन्, ओङ्गु पुस्तापिसिन् येरि मफये ज्येखँ पितकायेन् द्वाल्खा देशये नाम जाके पितयेउ मि द्वाल्खाकु निस्म्हा सोम्हा दमु । द्वाल्खाये भीमसेन द्येउ, देक्वारये भगवती द्येउमाँ, बटिङ्खाँडा, कोब्द्येउ बालकुमारी, कालिन्चोक भगवती द्येउमाँये खँ गुली नाम व खँ जायेन् च्वन आम्ली चर्चा म्वजु द्येउमा थिम्हा खेउँ ‘नाम काइ मदउ’... Read More

घत्कें दांगु लुङाय् दात्तिकु द्यय देगल दउ ठाइँ चापागाउँ !

घत्कें दांगु लुङाय् दात्तिकु द्यय देगल दउ ठाइँ चापागाउँ !
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” यल देश (पाटन) ललितपुर जिल्लाय् थिगुर नाम जाउ ठाइँ खेउँ हँगन् दोखसेनुं सिरै । उ यल देशय् हाबिय खँ (इतिहास) न्येन्ङ व ब्वन्नसिन् घत्केथेँ खँ लिच्छविपे ब्यालान्नसिय् खँ दमुछहँगन् सिरगु । उ ललितपुर जिल्लालान् थात दक्षिणखेन्न ओन्नसिन् खुमलटार जुयेन् ठेचो थ्येनै, आँकुलान् भातिचा थात ओँगन्लि धापाखेलय् लिखनखेन्नलान् अझङ् थात ओँगन्लि चापागाउँ हँग ठाइँ थ्यनै । चापागाउँ हँग... Read More

छिजी गणेश देउपेन्

छिजी गणेश देउपेन्
अमरकुमार प्रधानस्वस्थानी बाखन् थे (अनुसार) देवी पार्वतीन थौं जीउ चिकन्न मालिस यत्ङ ग्वारमुङ खितिलान् थिमा मुचा दर्केजु । गुन्तङ दुत एइ दबिउ हङन् उ मुचा त लुखाकु तयन् पार्वतीन् एकान्तकु मोर लुर वन् । महादेव यएन् दुत उइ हत्ङ आम् छेर डेङन स्याङन दुत वन । पार्वतीन् आम ख सिएनी गत्केङ बिलाप यरी लगै जुर । महादेवन आम मुचाए छेर... Read More

द्वाल्खा भिमसेन छिजि अस्तित्व !

द्वाल्खा भिमसेन छिजि अस्तित्व !
बिके श्रेष्ठ ’पासा’द्वाल्खा हङन् गुनानुङ् नाम काय तार्ङसिन्तु छिजि त ड्वाकु गर्व लगैजुर, छिजि थउ माँय चाय थिगुर ग्वाठाकु छिजित गुला टुल्के प्याटाकु तयन् उ ब्व (धर्ति) कु पितकायन् द्वाल्खामि हत्केउ आमु माय टुटीकु यउली भ्वाक्पुयन् स्याउदार्सं आमु गुण पुलि मफगु, शायद फयेउ तु मखे जेउ, अझ हरि मल्स आमु माय ट्यासा तु लित बि मफगु थिनागु लगैजुर, गुरि ठाईँकु... Read More

स्याउदार उईलो द्वाल्खा भीमेश्वर – पूरा यरीलौं मनय ईच्छा

स्याउदार उईलो द्वाल्खा भीमेश्वर – पूरा यरीलौं मनय ईच्छा
गौरीशंकर हिमालय मु¥याकु अवस्थित द्वाल्खा जिल्लाय थौतु ऐतिहासिक आले मौलिक विशेषतात नियालेत्न किराँतकाल, लिच्छवीकालन्नसीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमी बुयन मल्लकालीन मठ– मन्दिर, देउदेगल, देउकु कला, धार्मिकस्थल, ऐतिहासिक दरबार हो चैत्यपेन दउ उ द्वाल्खा जिल्ला नेपाल अधिराज्य दुपान जुकुन मोजुयन पिपानुङ आम्लीतु नाम जायन च्वङ्गु खोईदमु । नेपालय हो तिब्वतय दातिकु व्यापारीक ज्य खँय लागिन् मुलखुल चलेन्ली द्वाल्खाय विकास जुउ मानेतहिन् । अर्शुवर्माय... Read More

द्वाल्खाकु वुद्ध धर्म

द्वाल्खाकु वुद्ध धर्म
उपेन्द्र प्रधानबैशाख शुक्ल पुनिसए २६३१ दँ हाखेन लुम्वीनिए रुपन्देही जिल्लाकु शाक्य बशंय जुजु शुद्धोदन हो रानी मायादेवीय कय जन्मैजु सिद्धार्थ गौतमन अहिंसा, शान्तिय लो विश्वत केङ्न बुद्ध जुर । संसारकु व्यक्ति विशेषन पिनकाय धर्मकु जि बाहेक मेविस्त विश्वास दयन ९त्जयग कजबििलुत दभष्भिखभ तजबल यतजभच० हतै । गिथीरी महम्मद पैगम्वरन इस्लाम धर्म हो इसा मसिहिन क्रिस्चियन धर्मकु । तर बुद्ध थिमा... Read More

भादगाउँ व चाङ्गुनारायणय देगल

भादगाउँ व चाङ्गुनारायणय देगल
विश्वय मानचित्रकु नेपालय ब्व सुष्म दर्का थिनागु जुयन च्वङ्गु छिजिन् स्पष्ट खोङन च्वनगु । तर आन्थी जुर्सङ छिजिन् चित्त स्यात्केई मल्खु हातिङ खँ मद आमजुयलागिन् थिगुर खँ हाति लुवन्केई मल हर्स गुली वप्तेता मुल खँ जुर आम्लीतु मिपे मिखा आकु थेनई । उ खँ त मन्त्रय रुपकु कायन छिजि देश दुपान दउ गुली देउ देगलपेन दमु आम्त छिजिन् गिथी यङन... Read More

बल्ली बाँलकु रानी पुखुर

बल्ली बाँलकु रानी पुखुर
बाँपीझ्याला, येँ । २०७२ दँय भुवाप न क्षतीग्रस्त यङ रानी पुखुर दकेयन्ली बाँलकु चिटिक्क खोई दयन चोन । हरिमल्स अझ सन्ध्याल बल्ली वा झन पुखुरतु च्याकु थिनागु खोईदमु । ऐतिहासिक रानी पुखुरय दृश्य बल्लीय व्यलाङ आम्लीतु बाँलकु खोईदमु । रानी पुखुर उतु असोज ला य पहिला हप्ता धोन्केय खेङ ।पुखुरय दाती ब्वकु दउ बालगोपालेश्वर देगलकु उतु असोज १५ तिथी सुनीय... Read More

सेङ (स्वयम्भु) बौद्ध स्तुपा

सेङ (स्वयम्भु) बौद्ध स्तुपा
बाँपीझ्याला, स्वनिग । सेङ (स्वयम्भु) बौद्ध स्तुपा स्वःनिगय दाति (मध्य) शहरलान् २ किलोमिटर उत्तर पश्चिम दिशा थिगुर बाँलकु यचउ डाँडाकु लत । बौद्ध धर्म मानेकु जातीय आस्थाय थिगुर यचउ, पवित्र मानेङ तिर्थस्थल नेपालय हिन्दु आले बौद्धमार्गी क्षेत्रय रुपकु नामजायन चोन । स्वःनियय दोखुनु ठाँई व शहरपेन बाँलस्के खोईदउ उ डाँडा मनय शान्त, शितल बिउकु खँकु बाँलस्केतु नामजायन चोन । उतु... Read More

द्वाल्खाय नाश्वर देगल

द्वाल्खाय नाश्वर देगल
भीमेश्वर नगरपालिका वडा ल्याखाः २ दुंगल ट्वालकु नाश्वर देउय पुलांगु देगल दम् । द्वाल्खाय नामजाउ भीमसेन मन्दिरय दक्षिणखेन्नय लुखालान् कोतयइरी लुङ्गाय ठोट दम् । उ ठोट धोइसात् नाश्वर देगल थेन । जुइतवा द्वाल्खाय शहरतु प्राचिन ऐतिहासिक नगरी खेङ । मल्लकालकु सुनकोशीनसी तामाकोशी टुल्के प्रदेश स्वतन्त्र अधिराज्य जुर्ङय राजधानी द्वाल्खा अभयपुर नगरीकु अझ पुरान वस्ती दुंगल ट्वाल खेङ । छिजि खँकु... Read More
error: Content is protected !!