सहकारन ट्याक्टर बोठर्जु

सहकारन ट्याक्टर बोठर्जु
हरि श्रेष्ठ, द्वाल्खाद्वाल्खा (बाँपीझ्याला) सिंहवन कृषि सहकारी संस्था लि. न थउ शेयर दुजपिस्त लाहान ज्वङ ट्याकटर बोठय खँ सिदत ययन चोन । भीमेश्वर नगरपालीका वडा ल्याखाः २ द्वाल्खाकु दउ उ सहकारीन थउ नाप ज्याङन ज्य खँ यङन ययन चोङ्गु सोम्ह शेयर दुजपिस्त पेटोललान् हिल्गु लाहाय (हाते) ट्याक्टर बोठय खेङ । प्रधानमन्त्री आधुनिकरण ज्य खँय कोषलान् आमु ट्याक्टर बोठय खेङ ।... Read More
error: Content is protected !!