Search

द्वाल्खा शहरकु गाठामा नखत धोन, रासकुलकु वय बारेकु ज्य खँ

द्वाल्खा शहरकु गाठामा नखत धोन, रासकुलकु वय बारेकु ज्य खँ
बाँपीझ्याला, द्वाल्खा । थनु द्वाल्खाकु गाठामा डुई ज्य खँ धोन । नाह्ग नाह्गथे नाह्गथेतु थापरेङ व्यलाकुतु गाठामा डुईरी ज्य खँ धोन हङन वडानाय् भाजु स्टालिन श्रेष्ठन् ईस्त सिके दिरहिन् । द्वाल्खा शहर त लिपुलेन् स्वर्न नुगरकु मन्येंगु खँपेन् पितयेइफरै, थन्हुन्नसि द्वाल्खाकु चहकदउ जात्रापेन् ङाकेयेउ हङन् मुचाताक्कु गुलि रसताउपे, साचिला जोर ओङन् छेँ पुलेन् गाठामा डुये स्वइत हतारचाय् खँपेन् मिखाकु यार्गायेन्... Read More

तुर्सि पूजा व वय् महत्व !

तुर्सि पूजा व वय् महत्व !
हिन्दूधर्म मानेकु पिसिन् तुर्सिसिमा त विष्णु द्यउय् ल्याखान् पूजा येरिउरि व व्रत च्वइँरि ज्ये येतहिन् । हिन्दूधर्मय् ल्याखाःकु ओंगु तछलाथ्व निर्जला एकादशी खुन्हु थउ छेँय् लाङाकु दउ तुर्सिय् थलकु पिय् तुर्सिब्व (बिरुवा) त थन्हु दिल्लाथ्व एकादशी खुन्हु थउथउ तुर्सिमोठकु पियेन् विष्णु द्यउ मानेङन् पिलाटुल्के भजन किर्तन येँगन् व्रत च्वइँरि ज्ये येतहिन् । हाबि हाबि छेँकु मिसामिपे छेँ बुँय् ज्ये बाहेक... Read More

भीमेश्वर –२ कु नागदहय् तिरलान् लुँ निभार …

भीमेश्वर –२ कु नागदहय् तिरलान् लुँ निभार …
द्वाल्खा देशकु घत्कें मिपिसिन् जन्म काये दमु । हाबि हाबिन्नसि तु द्वाल्खा थिगुर जागीर नउपे खलक व बुँ स्वाँराकु ज्ये येकु किसानीय् नाम न ओँसिये ठाइँय् नामन लोककु नाम जाउ ठाइँ खेउँ ।थिता उखानुं दमु ‘जागिर मनउ द्वाल्खामि हो व्यापार मयेकु धुलिखेलमि उ लोककुतु मदज्येउ’ हँगन् । द्वाल्खाकु पुलिसखेनन स्वर्न सिपाहीँन नसि डिएसपि टुल्के, अदालतकु स्वर्न पिउन्नसि मूल न्यायधिस महात्याधिवक्ता... Read More

थनुय बाँपीझ्याला विशेष: द्वाल्खाय ट्वाल ट्वालकु चौंला नखत …..

थनुय बाँपीझ्याला विशेष: द्वाल्खाय ट्वाल ट्वालकु चौंला नखत …..
नेपाल सम्वत् ११४२ चौँलागा पञ्चमी तिथि बिहिबार (२०७९ साल चैत ८ गते) । नेपाल देशय् तु घत्कें हाखेनय् पुरान् शहर द्वाल्खाकु करुणा माँ (बुग्द्यउ) सले जात्राय् ङान्हुय् न्हि खेउँ । जात्रा चल्केयेरि खुन्हु जुर हर्स रथकु थापना येँगन् गुखिन् सलेरि पेन्हु जुइ धोन्जु थन्हु सलेन्नि ङान्हु जुयेउ । उ बुग्द्येउ जात्रा गुन्हुटुल्के जु दमु । पुन्हिस खुन्हु ड्वाकुलुङा ट्वालय् देगलकु... Read More

द्वाल्खाय् फागु होलीकु घाटो (घाटु) म्ये हले अर्थ हाती ?

द्वाल्खाय् फागु होलीकु घाटो (घाटु) म्ये हले अर्थ हाती ?
न्हिनस बच्छि थाब्न ट्वाल व कोब्न ट्वालकु ब्यागल ब्यागल ल्याखान् फागु ब्वँगन् द्वाल्खा देश हिले चलन घत्कें दँ हाखेनन्नसि दउ खेउँ, फागुय् हाबिय् खँ सोर्नसिन् द्वाल्खाकु मिपेन् च्वइँ थालेत्नन्नसि तु फागु ब्वँगन् उ मेला ङाकेय् खोइँ दमु, उ फागु हँग थिता रसतायेन् थउ थउ साँगतपे नाप, थउ मनकु तये ल्यास्म्हान् ल्यासिमिसा त अँबिर बुलेन् रंग ह्वालेन् म्येथइरि हाबिन्नसिय् चलन दमु... Read More

घत्कें दांगु लुङाय् दात्तिकु द्यय देगल दउ ठाइँ चापागाउँ !

घत्कें दांगु लुङाय् दात्तिकु द्यय देगल दउ ठाइँ चापागाउँ !
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” यल देश (पाटन) ललितपुर जिल्लाय् थिगुर नाम जाउ ठाइँ खेउँ हँगन् दोखसेनुं सिरै । उ यल देशय् हाबिय खँ (इतिहास) न्येन्ङ व ब्वन्नसिन् घत्केथेँ खँ लिच्छविपे ब्यालान्नसिय् खँ दमुछहँगन् सिरगु । उ ललितपुर जिल्लालान् थात दक्षिणखेन्न ओन्नसिन् खुमलटार जुयेन् ठेचो थ्येनै, आँकुलान् भातिचा थात ओँगन्लि धापाखेलय् लिखनखेन्नलान् अझङ् थात ओँगन्लि चापागाउँ हँग ठाइँ थ्यनै । चापागाउँ हँग... Read More

थन्हु धर्म डोङ पुनिस ।

थन्हु धर्म डोङ पुनिस ।
नेपाल सम्वत् ११४२ सिल्लागा स्वस्थानी पुनिस मंगलबार (२०७८-११-४) ।बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । द्वाल्खाये घत्केङ नखतचखतय् ल्याखाकु थन्हुय् न्हि त द्यउ नखत (धार्मिक पर्व) हर्सं जिर, हात्त हर्स थन्हुय् न्हिखुन्हु स्वस्थानीकु हङन् तये खँय् ल्याखान् स्वस्थानी त माँ (देवी) य् ख्वाल्न पूजा येँग दर्सङ् खासउरि महादेव व नारायण द्यउय् पूजाआजा येरिउरि खँ खोइँदमु । पार्वतीन् महादेव कैमु नाप्लरि त व्रत च्वन्नं स्वस्थानी... Read More

थन्हु भीम एकादशी द्वाल्खाकु !

थन्हु भीम एकादशी द्वाल्खाकु !
साथीको साथीन् भीमसेन देउय मुल लुँखान्नसी दुत दोखुनु छाई यत्चु । भीम एकादशी त घत्कें ल्याखान् स्वये खोइँ दमु । महाभारतय् ब्यालालान् नसितु भीम एकादशीय् न्हिखुन्हु त ड्वाक्कु एकादशीय् ल्याखाःन् स्वयेन् तये दमु, हात्तहर्स महाभारतय् थिम्हा कलाकार भीमसेन्ये थउतु ब्यागल पुरुषार्थय् खँ दमु । भीम हङ बेस्न ड्वाकु, घ््यार्दउ हङन् गिबिङ् गिबिङ् हङन् तरै तर भीमय् मूल अर्थ आनागुरि मखे,... Read More

सोनाम ल्होछार तामाङपे न्हुलु दँ

सोनाम ल्होछार तामाङपे न्हुलु दँ
थन्हु नेपाल देश दुपान च्वंगु व उ देशलान् पिपान च्वंगु तामाङ जातिपे न्हुलु द खेउँ । थन्हु न्हिखुन्हु त तामाङपिसिन् गिबिङ् ‘ल्होसार’ हङन् नखत मानेतहिन् हर्स गिबिङ् ‘ल्होछार’ हङन् मानेतहिन् । वास्तवकु ‘सार’ व ‘छार’ हङ थिगुर हे अर्थ खेउँ न्हुलु येउ खेउँ । ‘ल्हो’ हङरि द (साल) खेउँ । नेपाल देशकु घत्केङ् जातजातिय् न्हुलु दँ मानेरि चलन दमु ।... Read More

ऐतिहासिक शहरकु खड्ग (खाडो) जात्रा

ऐतिहासिक शहरकु खड्ग (खाडो) जात्रा
एकादशीखुनु द्वाल्खा शहरकु भव्यरुपकु खड्ग (खाडो) जात्रा मानेरीउरी चलन दमु । उ खड्ग जात्रा स्वःनिगकु थेतु दशमीखुनुतुङ जुइमल्गु तर उल्लेखित जेपिस्न यत्ङ मलङ लागिन् एकादशिखुनु सुनि ९, १० बजे दार सुरु जुर आले न्हिनेस ५ घडी ताक्कु दार धोन । खड्ग जात्राय सुरुवात जुजु श्री जगतजय मल्लय पालाकु ने.सं. ८४७ वि.सं. १७८४ नसि जु हङन पुरान बोरलान् खोइदम । उ... Read More
1 2 3 4
error: Content is protected !!