Search

लिङाईरी व छेँवास (होमस्टे) लान् पाउँनापेन छिङन चोन उल्लेरी गाउँ

लिङाईरी व छेँवास (होमस्टे) लान् पाउँनापेन छिङन चोन उल्लेरी गाउँ
पिब्न देश्य मिपिस्त थउ ठाइँकु सत्तयन् थउ ठाइँये मुल खँ, सुलेन्च्वँगु हाबि हाबिय ज्य खँपेन् केइँ फर्स आमु ठाइँय नां जायन् यल्पनु बाँलकु खँय भिङ्गु प्रचार जुयन् च्वयङ् हङ उद्देश्य तयन् हाखेन उइँत पोखरालान् बातिचा टाएन ठाइँकु च्वँगु “उल्लेरि” य मिपेन् ब्यालाकु तु निर्न चायन् डोङन् च्वनहिन । पोखरा उपमहानगरपालिकाय २२ ल्याखाः वडाकु च्वंगु उ ठाइँ, थउतु संस्कृति व प्रकृतिन्... Read More

मि थिगुर संस्कार ब्यागल, हाति हातिकु पार ले ?

मि थिगुर संस्कार ब्यागल, हाति हातिकु पार ले ?
छिजि उ लोककु दउ गुलिं मिपेन् दमु, दोखुनु मिपे थिगुर तु संस्कृति मद, यदि संस्कृतिय नांम थिगुर तु जुर्संङ आमु त छ्यालिउरि तौरतरिका ब्यागल जु दमु । महनीकु तु स्वइलौ महनी दोखसेनु मान्यतई, ङाकेरहिन् तर आँकु चल्याङ रीत ब्यागल तु खोइँदमु । द्येकु पुज्याङ, सिँधर तिङ, प्याखन् उय् दोखुनुकु ब्यागल जु दम । संस्कार हङ खँ छिजि पुर्खान् दके तय... Read More

छिजी गणेश देउपेन्

छिजी गणेश देउपेन्
अमरकुमार प्रधानस्वस्थानी बाखन् थे (अनुसार) देवी पार्वतीन थौं जीउ चिकन्न मालिस यत्ङ ग्वारमुङ खितिलान् थिमा मुचा दर्केजु । गुन्तङ दुत एइ दबिउ हङन् उ मुचा त लुखाकु तयन् पार्वतीन् एकान्तकु मोर लुर वन् । महादेव यएन् दुत उइ हत्ङ आम् छेर डेङन स्याङन दुत वन । पार्वतीन् आम ख सिएनी गत्केङ बिलाप यरी लगै जुर । महादेवन आम मुचाए छेर... Read More

द्वाल्खा भिमसेन छिजि अस्तित्व !

द्वाल्खा भिमसेन छिजि अस्तित्व !
बिके श्रेष्ठ ’पासा’द्वाल्खा हङन् गुनानुङ् नाम काय तार्ङसिन्तु छिजि त ड्वाकु गर्व लगैजुर, छिजि थउ माँय चाय थिगुर ग्वाठाकु छिजित गुला टुल्के प्याटाकु तयन् उ ब्व (धर्ति) कु पितकायन् द्वाल्खामि हत्केउ आमु माय टुटीकु यउली भ्वाक्पुयन् स्याउदार्सं आमु गुण पुलि मफगु, शायद फयेउ तु मखे जेउ, अझ हरि मल्स आमु माय ट्यासा तु लित बि मफगु थिनागु लगैजुर, गुरि ठाईँकु... Read More

जल प्याखन धोन

जल प्याखन धोन
बाँपीझ्याला, येँ । श्री हरिसिद्धि भवानी गुठीय नामलान् हिल्के ययन चोङ जल प्याखन झिमच्यागुर ब्व (भाग) कु केईरी चलन दमु । जुजु अमर मल्लय पालानन्सी हिल्के ययन चोङ उ प्याखन ङासर दँ सोयन हाखेनन्सी हिल्के यय खँ सिदत ययन चोन । उ प्याखन दाक्षिकु सोपुल ठिलापुनीस, फागु पुनिस व महनीय नवमीकु उकेईरी चलन दमु । प्याखन १२ दँय प्याखनय क्रमकु... Read More

स्याउदार उईलो द्वाल्खा भीमेश्वर – पूरा यरीलौं मनय ईच्छा

स्याउदार उईलो द्वाल्खा भीमेश्वर – पूरा यरीलौं मनय ईच्छा
गौरीशंकर हिमालय मु¥याकु अवस्थित द्वाल्खा जिल्लाय थौतु ऐतिहासिक आले मौलिक विशेषतात नियालेत्न किराँतकाल, लिच्छवीकालन्नसीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमी बुयन मल्लकालीन मठ– मन्दिर, देउदेगल, देउकु कला, धार्मिकस्थल, ऐतिहासिक दरबार हो चैत्यपेन दउ उ द्वाल्खा जिल्ला नेपाल अधिराज्य दुपान जुकुन मोजुयन पिपानुङ आम्लीतु नाम जायन च्वङ्गु खोईदमु । नेपालय हो तिब्वतय दातिकु व्यापारीक ज्य खँय लागिन् मुलखुल चलेन्ली द्वाल्खाय विकास जुउ मानेतहिन् । अर्शुवर्माय... Read More

द्वाल्खाकु वुद्ध धर्म

द्वाल्खाकु वुद्ध धर्म
उपेन्द्र प्रधानबैशाख शुक्ल पुनिसए २६३१ दँ हाखेन लुम्वीनिए रुपन्देही जिल्लाकु शाक्य बशंय जुजु शुद्धोदन हो रानी मायादेवीय कय जन्मैजु सिद्धार्थ गौतमन अहिंसा, शान्तिय लो विश्वत केङ्न बुद्ध जुर । संसारकु व्यक्ति विशेषन पिनकाय धर्मकु जि बाहेक मेविस्त विश्वास दयन ९त्जयग कजबििलुत दभष्भिखभ तजबल यतजभच० हतै । गिथीरी महम्मद पैगम्वरन इस्लाम धर्म हो इसा मसिहिन क्रिस्चियन धर्मकु । तर बुद्ध थिमा... Read More

समाजसेवी भाजु प्रकाश श्रेष्ठ व द्वाल्खाय सामाजिक क्षेत्र

समाजसेवी भाजु प्रकाश श्रेष्ठ व द्वाल्खाय सामाजिक क्षेत्र
द्वाल्खा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालीका वडा ल्याखाः २ लिष्टोल थाई छेँ जुयन आउ यल जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालीका वडा नं. ६ शितलहाईट यल चोङन दिउ बा स्वर्गिय मान बहादुर श्रेष्ठ व मा स्वर्गिय देवलक्ष्मी श्रेष्ठय कोखलान् २०१६ दँ पौष ला १० तिथीकु जन्म जुयन दिउ जिकुसल कय भाजु प्रकाश श्रेष्ठ खेङ । व्यवस्थापन विषयकु स्तानातक यङन तयनदिउ भाजु श्रेष्ठय २०४७ दँ अषाढ... Read More

चाकु तयार जुरतुनी देउचमारी (योमरी) नईरी मखेरा ? किपापेन सोसीन ल ।

चाकु तयार जुरतुनी देउचमारी (योमरी) नईरी मखेरा ? किपापेन सोसीन ल ।
बाँपीझ्याला, येँ । ठिला पुनिसय (योमरी) लागिन् दकेय चाकु गिथी दकेउ जुयन चोन थपसिन्नुङ सियन तसिन् हङन उकु ब्वयन तरगु । Read More

निलगीय मुर्याकु बाँलकु यचउ क्षमा पुखुर – ताल सोर उईंत मखेरा ?

निलगीय मुर्याकु बाँलकु यचउ क्षमा पुखुर – ताल सोर उईंत मखेरा ?
बाँपीझ्याला, मुस्ताङ । थावि पहाडी व हिमालपे वस्ती हर्सङ मुस्ताङ नेपालय पर्यटकिय ठाँई मध्य थिगुर नामजाउकु ठाँईकु लत । हिमाल, हिमाली जनजिविका, लाङटा डाँडा, यचउ खोपेन आले दोखुनु मनत्याकु सोन, विरवापिसिन् यत्ङ देश दुपानाय, पिपानाय पाउँनापिस्त मुस्ताङ छिङन चोङ खोइदमु । तर लिवी ओन्गु गुगुर लान्नसी मुस्ताङ उर वङ्गुपेन लान् टायन जुयन चोन्गु खोईदमु । हात्त हर्स कोविड १९ य... Read More
1 2 3
error: Content is protected !!