Search

तौथलीय ल्यास्मा व्यवसायी भेषबहादुर श्रेष्ठ

तौथलीय ल्यास्मा व्यवसायी भेषबहादुर श्रेष्ठ
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालीका वडा नं.–५ तौथलीकु बा साने श्रेष्ठ व मा नानीमायाँ श्रेष्ठय कोखलान् २०४१ दँ जेठ ६ गते बुय (जन्मु जु) जेठा कय् भाजु भेषबहादुर श्रेष्ठ खेउ । समाजशास्त्रकु स्नात्तकोतर यङन तयन दिउ भाजु श्रेष्ठ त्रिपुरा सुन्दरी मावि ब्वङकुठी तौथलीलान् एस.एल.सि. पास यङन दिए हर्स पशुपती कलेज चावहीलान् कलेज धोन्केय खेउ । २०७८ दँ फागुण ६ तिथीकु... Read More

थनु अक्षय तृतीया ङाके न्हि ! छिजि दोखुसेनुङ बाँलस्के ङाकेर्सिन हङन् भिङ्गु टोनगु ।

थनु अक्षय तृतीया ङाके न्हि ! छिजि दोखुसेनुङ बाँलस्के ङाकेर्सिन हङन् भिङ्गु टोनगु ।
नेपाल सम्वत् ११४४ वछलाथ्व, अक्षयतृतीया, लुँनगुन्हि (शुक्रवार), बैशाखशुक्ल । थनु वैशाख शुक्ल तृतीया अले अक्षय तृतीयाय न्हि खेउ । हिन्दू सम्प्रदायकु जौँय सोतु व सर्वत नयन ऊ पर्व ङाकेरहिन् । ईथितु थनु विष्णु व लक्ष्मीय पूजा यतहिन् वय नाप नापङ सोतु व सवर्त दान यर्स बाँलकु फल मिलई जुर हङ धार्मीक विश्वास दमु ।सोतु व सर्वत नय न्हि अक्षय तृतियाय... Read More

दोखुनु नेवाः (नेवार) मिपिस्त भिंङ्गु जुईमल । छिजि द्वाल्खा, छिजि गौरव । छिजि पहिचान, छिजि संस्कृती ।।

दोखुनु नेवाः (नेवार) मिपिस्त भिंङ्गु जुईमल । छिजि द्वाल्खा, छिजि गौरव । छिजि पहिचान, छिजि संस्कृती ।।
नेपाल सम्वत् ११४४ चौलागा, चतुर्दशी, इनायन्हि (मंगलवार), बैशाखकृष्ण । थुनय व्यालाकु छिजिन् थुई मल्गु खँभाषा म्वार्स छिजि म्वारेउ, संस्कृती म्वार्स छिजि म्वारेउ, आमु जुयलागिन् उ दोखुनुय छिजिन महत्व थुयन विई मल । सरकार न मेह्गन्नसी बागमती प्रदेश दुपान नेपाल भाषा व तामाङ भाषा त कामकाजी भाषाय रुपकु छ्यालीत घोषणा यत्चु । उ जुयलागिन् आउ वत गिथी छ्यालेन हाखेन उईरी हङ... Read More

नेपाल सम्वत् ११४४, चौलागा त्रियोदशी बैशाख २४ गते बसन्तपुरकु जुर ओङन चोन्गु घोषणासभाकु ब्व काईत पत्रकारपेन नाप मन्त्री बज्राचार्य

नेपाल सम्वत् ११४४, चौलागा त्रियोदशी बैशाख २४ गते बसन्तपुरकु जुर ओङन चोन्गु घोषणासभाकु ब्व काईत पत्रकारपेन नाप मन्त्री बज्राचार्य
नेपाल सम्वत् ११४४, चौलागा, सप्तमी, मञ्जुश्री सम्वत् २८६०, (१९ बैशाख, २०८१) येँ । बागमती प्रदेश सरकार, संस्कृती, पर्यटन आले सहकारी मन्त्रालय हेटौंडान् यउ नेपाल सम्वत् ११४४, चौलागा त्रियोदशी, मञ्जुश्री सम्वत् २८६०, बैशाख २४ गते बागमत िप्रदेश कामकाजय भाषा सम्वन्धकु व्यवस्था यरीउरीत बनई जुउ ऐन २०८० व्यवहारकु वाईय लागिन् बसन्तपुरकु जुर ओङन चोन्गु घोषणासभाय बारेकु सिकेईत थनु हिमालयन होटल कुपण्डोलकु थिगुर... Read More

द्वाल्खा शहरकु हेगौं बुग्द्येउ डुर्जु

द्वाल्खा शहरकु हेगौं बुग्द्येउ डुर्जु
नेपाल देशय् तु घत्कें हाखेनय् पुरान् शहर द्वाल्खाकु करुण माँ (बुग्द्यउ) सले जात्राय् ङान्हुय् न्हि खेउँ । जात्रा चल्केयेरि खुन्हु जुर हर्स रथकु थापना येँगन् गुखिन् सलेरि पेन्हु जुइ धोन्जु थन्हु सलेन्नि ङान्हु जुयेउ । उ बुग्द्येउ जात्रा गुन्हुटुल्के जु दमु । पुन्हिस खुन्हु ड्वाकुलुङा ट्वालय् मनिदरकु दुधुन्् म्वर लुकेयेन् चल्केय् उ जात्राभरय् नखतत चौँला नखत हतै । उ नखत... Read More

बुग्द्येउ सले लुओन्केउ मति

बुग्द्येउ सले लुओन्केउ मति
बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा” जि येइ टेनगी बुग्द्येउ स्वइत पियेन् च्वना छि,छिन् नकेये चाक्सला त लुओन्के च्वनगी जि,रास्नीलान् जि कोत येर्न लोँ स्वयेन् च्वंगुन् छि,जन्त पियेन् च्वङ ख्वन्न गुलि रस्ताउइँजु जि । थापरेये बुग्द्येउ सले स्वइत द्वाल्खा उइँ टेनगी,हाबिये माया पीरति तयेन् नुगर जिन् फेनगी,थउ द्वाल्खाये माया दके या हङन् च्वनगी जि,चुलामुलातु ख्वइँ मदके गिबिताङन् च्वनन् छि । चौँला नखतये भ्वस... Read More

सरप्याखन् (घोडे जात्रा) थिता बाँलकु नखत

सरप्याखन् (घोडे जात्रा) थिता बाँलकु नखत
थन्हु नेपाल सम्वत् ११४४ चिल्लागा सोमबार (विक्रम सम्वत् २०८० साल चैत्र २६ गते) । थन्हु नेपाल देशय् मूलथाइँ येँ(राजधानी)कु च्वंगु नेवारपिसिन् सलप्याखन्य् थिगुर बाँलकु रसताइदउ नखत मानेतहिन् । उ न्हि स्वयेन् हाखेन चतुर्दशी खुन्हु येँ देशकु च्वंगु नेवार पिसिन् थउथउ म्यासमुचा, जारीखलक पिस्त सत्त भ्वस नकेइरि चलन दमु । आले थन्हुय् न्हिखुन्हु येँ देशय् दात्तिकु दउ तिलंचउर (टुँडिखेल)कु नेपाल देशय्... Read More

लिपुलेन सोर्ङ : प्राचिन शहर द्वाल्खाकु थापरेय फागुण पुनिस न्याल्गु खेङ रा ?

लिपुलेन सोर्ङ : प्राचिन शहर द्वाल्खाकु थापरेय फागुण पुनिस न्याल्गु खेङ रा ?
ज्यँ पिपान । जिउ पिपान । नुगर थिग्वाठा द्वाल्खाये लाङा फरकु थिगुरी उयेन् च्वङन् हाति अर्थ जुर । ल्यास्मापे टुुटीवा द्वाल्खाये लाङाकु टेक्काइत मन मयेत्चु आले बुराखारा बिचरापिसिन् हाति येरेउ । जुइतवा थनकेसीये मुचापिस्त इनागु खँ हरिमजि । मुथुचुकाकुतु लिसर यार्गायेन् च्वङ्गुथेँ फुत्त पितयेइ त भर मद, खँ ब्वँकु जुरिमलत्नतु प्याच्च इथि हरित हाली म्वस्वहिन्,“आन्थि द्वाल्खाये माया लगैजुर्स थउ ओङन्... Read More

फागुण पुनिसय व्यालाकु देश दुपान देश पिपान चोङन दिउ छिजि दोखुनु दाजुकिंज, तिताकेहेपिस्त बाँलस्के फागु म्येथईय लागिन् भिङ्गु टोनगु ।

फागुण पुनिसय व्यालाकु देश दुपान देश पिपान चोङन दिउ छिजि दोखुनु दाजुकिंज, तिताकेहेपिस्त बाँलस्के फागु म्येथईय लागिन् भिङ्गु टोनगु ।
Read More

द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषा ‘खँमुलोँये’ – (व्याकरण) य न्हुलु लाङा सोँगुर – ब्व (तेस्रा भाग)

द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषा ‘खँमुलोँये’ – (व्याकरण) य न्हुलु लाङा सोँगुर – ब्व (तेस्रा भाग)
मा–आखर व न्हास्न थ्वउ आखरत छ्यालिउरी विधिःथाबि भातिचा न्हास्न थ्वउ आखरये ख्वालजुकुुन् क्येङ जुर । उ आखर पिस्त गु ठाइँकु गु ब्यालाकु गिथि छ्यालिमल हङन् थुकेइ स्वयेन् हाखेन द्वाल्खाये नेपाल (नेवार) भाषाकु मा–आखरपेन् गिनागु खँकु छ्यालेन्तये ख्वइँदमु आमु पैला थुकेइमल्गु दमु । खस भाषाकु नेपाली विषय ब्वन्नसिन् नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, वचन हङन ब्वइँमल । उ थउ थउ ठाइँकु आम्तु... Read More
1 2 3 8
error: Content is protected !!