Search

बाँपीझ्यालाकु लसकुस

बाँपीझ्यालाकु लसकुस
दोखुनु सोयन हाखेन उ वाँपीझ्याला www.bampijhyala.com वेभ साईटकु थपिस्त लसकुस यतगु । वाँपीझ्याला नेवार समूदायय प्राचिन झ्याला खेङ । पीपालान सोर्ङ खोई मदउ दुपानलान् सोर्ङ खोईदउ ज्याला छेँय पहिला टोकु तय खोईदमु । उ झ्यालाय मुल सामरीक विशेषता खोईदमु । दुपानालान् सोर्ङ छर्लङ्ग खोईदउ तर पिपानालान् सोङ्र्ग दुपानय आकृती खोईमदउ जुयलागिन् सुरक्षाय दृष्ट्रिकोणन् तय झ्याला जुयलागिन् वय महत्व दमु ।... Read More

आखिझ्याल (बाँपीझ्याला) मा यहाँहरुलाई स्वागत

आखिझ्याल (बाँपीझ्याला) मा यहाँहरुलाई स्वागत
सवभन्दा पहिला यस वाँपीझ्याला www.bampijhyala.com वेभ साईडमा यहाँहरुलाई स्वागत गर्दछौं । आखिझ्याल (बाँपीझ्याला) नेवार समूदायको प्राचिन शैलीको झ्याल हो । बाहिरबाट हेर्दा नदेखिन्ने भित्रबाट हेर्दा देखिने झ्याल घरको पहिलो तलामा राखेको देखिन्छ । यो झ्यालको मुख्य सामरीक विशेषता देखिन्छ । भित्रबाट बाहिर हेर्दा छर्लङ्ग देखिने तर बाहिरबाट हेर्दा भित्रको आकृती नदेखिने हुँदा सुरक्षाको दृष्ट्रिकोणले राखिने झ्याल भएकोले यसको महत्व छ... Read More
error: Content is protected !!