Search

द्वाल्खा : किपा खबर

द्वाल्खा : किपा खबर
बाँपीझ्याला, थापरेय महनीकु कोविड १९ य कारणन् यत्ङ द्वाल्खावासीपे गत्के चहल पहल थौ छेँ खेन्न खोईमन्त । दयउ गीथी ? तर प्रकृतीन् वियन ययन चोङ ठाँई गौरीशंकर हिमाल सुत्ता गत्केङ पाउनापे मन त्यात्केई फउ ठाँईपेन गुली यचउ सुचउ सोसिन्ले उ किपा त भाजु अनुप श्रेष्ठन थउ क्यामराकु कुईत सफल जुयन आउ थपेलागिन् ब्वयन तरै ।किपा : अनुप श्रेष्ठ, द्वाल्खा Read More

स्वःनिगय मुल लोँपेन सुनसान–किपालान्

स्वःनिगय मुल लोँपेन सुनसान–किपालान्
बाँपीझ्याला, येँ । नाह नाह्गय महिनीय नवमी टिकाय हातखुनु स्वःनिग–येँकु थनुय न्हिकु मिपेन गत्केङ लिङाय खोईदउजु । देउ देगल दुन्दु ओङ डुकु, गोगर, हाँसपे गल कियन पूजा यङन यय खोईदउजु । तर थापरे हर्स कोविड १९ य संक्रमणलान् बचई जुईमल हङ सरकारन दोखुनु देउ देगल दुन्दुकु पूजा यरीत लुँखा टियन तय लागिन् मुल सुनसान खोईदमु । आन्थीतु सामानपेन ङ्याङ पसलपेनकुङ... Read More
error: Content is protected !!