Search

छिजि देश, छिजि नेपाल, छिजि परम्परा, छिजि गौरव ।।।

छिजि देश, छिजि नेपाल, छिजि परम्परा, छिजि गौरव ।।।

थनु जिन सामाजिक सञ्जाल हिल्केर्न हिल्केर्न छिजि जनता त ख्वपे सुर्यविनायक देशनन्सी त्रिपुरेश्वर येँ देशटुल्ले सुनीय ङागुरन्नसी बल्लीय च्यागुर घडीटुल्ले व्यथउ विजुलीलान् चलई जुउ बस थिताल सोयन जुर्सङ चित्त बुझ्यारी त रा हङन उकु तयन तरगु ।

थउ देशकु दउ ईनागु गत्के पुरान सारदामपिस्त आउटुल्लेङ हिल्केई दर्स ट्रली वस दउजु हङन् ईतिहास खँथे जुकुन खँ लाई माबाल्गु जुउ । वय लागिन् लितङ बस, मटरपेन हिल्केई मल हङन् छिजि दोखुनु जनता थिगुर ठाँई चोङन पहल यरी मल हङन लुँओन्के विय दमु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!