Search

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दवुन् साधना पत्रकारीता सिरपाउन खुम्ह मिसिमिपिस्त सम्मान

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दवुन् साधना पत्रकारीता सिरपाउन खुम्ह मिसिमिपिस्त सम्मान

नेपाल सम्वत् ११४४, चिल्लाथ्व पुनीस, बाँपिझ्याला येँ। नेवार पत्रकारपे कुसा डोबर नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू न नेपालय पत्रकारीता क्षेत्रकु लगई जुयन भाषा, संस्कृती, परम्परा य जर्गेनाय लागि विशेष ग्वाहार यङन ययन चोन्गु खुम्ह मिसामीपिस्त ११४गुर अन्तर्राष्ट्रिय मिसान दिवसय व्याला लत्के साधना पत्रकारीता सिरपाउ ११४४ न सम्मान यत्चु ।

थनु नेपाल पर्यटन वोर्डय सभाहलकु ग्वसाग्वय आमु ज्य खँय मुल पाउँना माननिय मन्त्री भाजु उपेन्द्र यादवन मान यङ दसि नाप सिरपाउ वियन मान तयन विय खेउ ।

मयजु अनिता डंगोल न हिल्केय आले नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दवुय नायः नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठय नायत्वकु हिल्गु आमु ज्य खँय मुल पाउँना माननिय मन्त्री भाजु उपेन्द्र यादव, आले विशेष पाउँनापेनकु ललितपुर महानगरपालीकाय नकु मञ्जली शाक्य व आदिवासी जनजाती पत्रकार फोनिजय नायः अमरध्वज लामा जायन दिएन चोङ्गुजु ।

आन्थितु पाउँनापेनकु पत्रकार राष्ट्रिय दवुय थापना यङन दिउ नायः भाजु श्रीकृष्ण महर्जन, हाखेनय नायः भाजु सुरजविर बज्रचार्य, दवुय कानुनी सल्लाहविउ भाजु किरण शाक्य व नेवाः देय दवुय येँय बरिष्ठ नकु सिर्जनमान श्रेष्ठ जायन दिएन चोन्गु ।

ज्य खँकु जायन दिएन चोङन दिउ मुल पाउँना, विशेष पाउँना व पाउनापिस्त छ्याञ्जे मयजु सुनिता महर्जनन लसकुस यङन दिर्जु ।

मुल पाउँना माननिय मन्त्री भाजु उपेन्द्र यादवन पानसकु ईनार च्याङन ज्य खँ हाखेन चल्के दियन्ली । नेपाल पत्रकार महासंघय थापना यङन दिउ नायः भाजु सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ, पहिला मा भाषाय पत्रकार भाजु धर्मादित्य धर्माचार्य व पहिला मिसामि पत्रकार साधना प्रधानय किपाकु माला फिके दिरहिन् ।

उ ज्य खँकु सम्मान नाप लङन दिउकु मयजु भगवति तिमसिल्सना, पवन वर्मा शाह, रीता महर्जन, शान्ती तमाङ, सुनी बनेपाली व मञ्जु जोशी खेउ ।

ईथितु भिङगु टोङन न्हुन हायनदिउकु मुल पाउँना माननिय मन्त्री भाजु उपेन्द्र यादव, हाखेनय दवु नायः भाजु सुरजविर बज्राचार्य, कानूनी वियनदिउ भाजु किरण शाक्य न साधना प्रधान व पत्रकारीता क्षेत्रकु ग्वाहार यङन दिए खँकु थउ थउ खँ तयन थनु साधना पत्रकारीता सिरपाउ नाप लङन दिउ मयजुपिस्त भिङ्गु टोङ मन खँ तयन दिरहिन् ।

वय नाप नापङ पत्रकार राष्ट्रिय दवुन थउ पितका मुथुपती “आज्जु” पतीय चल्केईरी ज्य खँङ माननिय मन्त्री उपेन्द्र यादवन यङन दिरहिन् ।

ईथितु ज्य खँय लिखन जायन दिएन चोङन दिउ दोखुसेत नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दवुय बारेकु बरिष्ठ नकु भाजु शुनिल महर्जन सिके थुके दिरहिन् । पत्रकार मयजु रचना श्रेष्ठन सुभाय् वियन दिरहिन् । ईतितु उ ज्य खँ पत्रकार भाजु राजु नापित व मयजु अनिता डंगोलन हिल्के दिए खेउ ।

लिखन पत्रकार राष्ट्रिय दवुय नायः नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठन ज्य खँ बाँलस्केईत जायन दिउ मुल पाउना, विशेष पाउना, थि थि पत्रकारपेन व गोङन तयन ज्य खँकु जायनदिएन चोङनदिउ दोखुनु भाजु मयजुपिस्त सुभाय् वियन ज्यखँ धोन्के दिरहिन् ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!