Search

नेपाल देशे २२गु जिल्लाया स्येनामिपिंतः नेपाल भाषा प्रशिक्षण धौख्यलय्

नेपाल देशे २२गु जिल्लाया स्येनामिपिंतः नेपाल भाषा प्रशिक्षण धौख्यलय्

बाँपिझ्याला, येँ । पावान्का (PAWANKA Fund) महिला सशक्तिकरण नेपाल व नेवाः देय् दबूु ग्वसालय् नेपाल भाषा स्यनेगु ज्याझ्वः काभ्रे जिल्लाया धौख्यःलय् दुगु माउण्ट प्रिन्स होटलय् जुुया च्वंगुु दुु । नेपाल सम्वत् ११४४ थिन्लागाः नवमीं बुधबारं निँसे ११४४ थिन्लागाः आमै बिहिबार तक जुुइगुु व ज्याझ्वःलय् नेपाल देशे २२गु जिल्लाया ३७म्ह स्येनेज्यामी त ब्वति काइपिं दुगु जुल ।

नेपाः भाय् स्येनेगु ज्याझ्वलय् ३७म्हः दथ्वी मिसाम्हः २१म्ह दु धासाः १६म्हः मिजँतः दुगु जुल । उकिमध्ये दक्कले चिधिकम्ह २६ दँ दुम्ह छम्ह अले ६९दँ दुम्ह छम्ह थकाली (तधिकम्ह) मनु नं दुगु जुल । नवमीकुन्हु जुगु उल्येगुु ज्याःया न्हिकुन्हु थ्व ज्याझ्वःया कजि मयजु रश्मिला प्रजापति न पालाई मता च्याका स्येनेज्यामितयतः म्हसिका कायेगु ज्याः जुगु खः । अबलय् स्येनामि सकसिनं मता च्याका थःथःगु म्हसिका तःगु खँ सिदत ।

थ्व स्येनेगु ज्याख्ये दक्कले न्हाप्लाक्क कजि मयजु प्रजापति न थ्व ज्याझ्वः या मूल उद्देश्य धाइगुहे न्हापा थः सकेयेगु अले लिपा मेपिंत स्येनेत वनेगु जुगुलिं थपिँसं बाँलका थुुयेकेयेत कुत याये माःगु खँ तयादिल । अनं लिपा वयकलँ ब्वनेगु क्वथा दुने च्वनिबलय् यायेमाःगु नियम व अनुशासनया विधि नं कनेगु ज्या जुगु दु।

ज्याझ्वः शुरु यायेगु दिनय् नेवाः मिसा पूचःया केन्द्रीय छ्रयान्जे मयजु रमिता बज्राचार्य न नेपाः भाषालिइ मसके हे मज्यू खँ खः ल्याखाःयेगु, गुकिं द्यः,मनुु, पशुु, जन्तु, सिमा, भंmगः थेँ हे मेमेगु ल्याःखायायेबलय् अले निर्जीव वस्तुुतः ल्याखाःये बलय् गुकथं खँग्व छ्यलिगू धया स्यनाःमि मयजुु रमिता वज्राचार्य न कनाः बिल ।

थथेँ हे व हे न्हिकुन्हू नेपाः भाषायाम्हः प्रशिक्षक भाजुु दिपक तुलाधरं नेवाः भाय् स्यनेबलय् न्हापलाक्क गथेँ न्ववायेगु, भाषाया नियम गुकथं थुुकेयेगूु धकाः स्येनामिं पुवंक खँग्व ब्वनेगु अले च्वये सयेकेयेमाः धाःगु दु । वयकलं न्वसः यायेबलय् व आखः च्वयेबलय् गुुकथं न्हयसः न्यनेगु खः अले लिसः गथेँ बिकेयेगु खः अज्यागु ल्याः मथुयेका भाषा सयेके फइमखु धाःगु दु । अथेँ हे वयकलं थःस्वयाः तधिकम्ह मनुतःलिसेँ गुकथं न्ववायेगु अले चिधिकम्हलिसे गुकथं खँः ल्हायेगे धाइगु नं स्येनाबिगू दु ।

नेवाः देय् दबूु पाखें ग्वसाःग्वगु थ्व ज्याझ्वःलिइ महिला सशक्तिकरण नेपालं आर्थिक ग्वाहालि यानाःबिगु खः धासाः पावन्का फण्ड नं थ्व ज्याझ्वःलिइ सहकार्य यागुु दु । थ्व नेपाल भाषा प्रशिक्षणया झ्वलय् प्रशिक्षक भाजुपिं पवित्र कसाः, डा. वज्रमुनि वज्राचार्य, पौभाः सायमिजुनं नेपाः भाय् न्ववायेगु, च्वयेगु अले ब्वनेगु तरिकाया निंति प्रशिक्षण बिया च्वंगु खँ पिहाँ वःगु दु । थ्व ज्याझ्वः थिंला आमैकुन्हुतकः जुइगू खँः ज्याझ्वःया कजि मयजु रश्मिला प्रजापतिं धाःगु खँ पिधनाःगु दु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UCrfKpAHWbiEIg0uksaq5iKw&layout=gallery[/embedyt]

Written by 

Related posts

Leave a Comment