Search

काभ्रे जिल्लाये धुलिखेलकु नेवार भाषा स्येइँकाइ ज्य शुरु जुर

काभ्रे जिल्लाये धुलिखेलकु नेवार भाषा स्येइँकाइ ज्य शुरु जुर

बाँपीझ्याला, येँ । पावन्का फण्ड, महिला सशक्तिकरण सामाजिक ज्येकुठी व नेवार देशये डोबर मिलैजुयेन् नेवार भाषा स्येइँकाइ ज्ये ग्वये ब्वय खँ पित ययेन् च्वन । काभ्रे जिल्लाये धुलिखेलकु दउ माउण्ट होटलये सभा कुठाकु जु ए ज्ये खँकु नेपाल देशये नीगुरतेक जिल्लाये नेवार भाजुमैजुपेन् स्वीच्याम्हा थेङन् च्वङ खँ सिदत ।

उ ज्ये खँकु ब्व काइत नेपाल देशये पूर्वये झापालान्नसि पश्चिमये दाङ देउखुरी व कैलाली आले गण्डकी प्रदेशये पाल्पा, कास्की, पश्चिम तराइ खेन्नलान् अर्घाखाँची, नवलपरासी, बुटवललानुङ येउ दमु । आन्थितु वागमती प्रदेशलान् द्वाल्खा, रामेछाप, नुवाकोटलानु येउ दमु हर्स प्रदेश ल्याखाः २ गुरलान् सर्लाही थेँतु मेमेबु जिल्ला येङन् स्वी च्याम्हा भाषा तालिम कार येउपेन् ख्वइँदउजु ।

थन्हु नेपाल सम्वत ११४४ थिल्लागा नवमीखुन्हन्नसि आउ येउ आमसीटुलके जुइटेङ्गु उ भाषा स्येइँकाइ ज्येखँकु २६दँ दउ ल्यास्म्हामिन्नसि ६९दँ दउ बुढापाकाटुल्केये मिपेन् थ्येङ्गु ख्वइँदत ।

थन्हुन्नसि चल्केये ज्ये खँकु उ ज्ये ग्वउ नेवार देशये डोबरये केन्द्रीय क्वमूलमि मैजु रश्मिलिा प्रजापतिन् डोल्ठुकु इतार च्यात्के थउत ओँसिकेये खँ तयेन् ज्येखँकु वाइमल्गु नियम व अनुशासनये खँ तयेन् दोख्सेतं पालनपालो ओँसिकेये ज्ये ग्वये दउजु । आन्थितु मैजु प्रजापतिन् उ ज्येखँ तये मूल उद्देश्य हङ तु हाखेन थउ दोखुनु खँ सके कायेन् लिबि थउथउ ठाइँकु ओङन् थउतु मा भाषालान् मुचान्नसि ड्वाकुन्दांगुपिस्त भाषा लाइत स्येइँ फकेइरि खेउँ हङ दउजु ।

थन्हुये ज्येखँ चल्केये ल्याखाकु ब्वङ्केउमि भाजु दिपक तुलाधरन थिगरतु आखरकु थिता चिन्न तर्न व मतर्न आमे अर्थ ब्यागल जु खँ तयेन् नेम्लाफुति तर्न व सिंफुटी तर्न पाउ खँये जानकारी विर्जु । आन्थितु नेवार मिसा पूच खलकये ज्येस्वनकेउमि (छ्यान्जे) मैजु रमिता वज्राचार्यन् नेवार भाषाकु ल्याखा येत्न ज्यान दउ व ज्यान मदउ मि आले सार्दाम, तिथि, न्हि, अन्न, सिं, ति दउ चीज (चिकन्, लोखु, पेट्रोल, डिजेल)ड्यात्न हरिमल्गु खँये बारेकु सिकेससकेये दउजु ।

नस्न्हुटुल्के स्येइँकाइ येरिटेङ उ ज्येखँकु ब्व काउपे दात्तिकु थउ थउनाप खँलाके ङेइलाइ ज्ये यत्के नेवारपे ठाइँ ओँसिकेइत धुलिखेलये जउखउ येइँरी खँ तयेन् थनहुये ज्ये खँ क्वचल्केये सिदत ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UCrfKpAHWbiEIg0uksaq5iKw&layout=gallery[/embedyt]

Written by 

Related posts

Leave a Comment