Search

सम्पादकियः विशेष थनु असोज ला तिथी १, बाँपिझ्याला अनलाईन पति हिल्केय पिदँ किन

सम्पादकियः विशेष थनु असोज ला तिथी १, बाँपिझ्याला अनलाईन पति हिल्केय पिदँ किन

बाँपिझ्याला अनलाइन ब्वङ पतिय् न्हुलु प्रविधिय् विकास नाप नापं लिङायेन् थनु सोंसर व खुइद न्हि थ्यन्के इन्टरनेटलान् ज्ये खँ येङ सोदँ पुरा जुयन पिदँ किङ्गु खँ छिजि दोखुसेत सिकेरगु । ड्वाकुन् दांगुन् नसि साङत पेन्, केहेंकिंजापेन, आले ओँसिये ओंमसिये दोखुसेतं उ खँ न्येङ्केइ दर्नसिन् इसि उ बाँपिझ्यालाये हाबिन् नसिये आउटुल्केय् जहानपेन् घत्केङ रसतायेन् च्वङ दमु ।

जुइत वा उ बाँपिझ्याला ब्वङ पति वंगु २०५६ दँलान् नसि हाबि थिपत् निस्पत् भोंरलान् हाकुन् चायेन् नेपाल म्यागाजिन्ये ख्वाल बुयेन् पितयउ खेउँ । उ ब्वङ खबर पति हाकुन् चायेन् लिङार्न लिङार्नं बाँलस्के मुलों केङ्गु व ल्हाहा जोङन् लिङाई स्येंगु सउ ताउ ड्वाकुन् दांगुपिसिन् भातिचा इसित टेवा बित वास्ता मयेङ लागिन् लिङाइ सर्सं ख्वारंडा जुयेन् थिगुर क्वाराङ्कु सुलेन्च्वइँ मल्गु बाध्यता जुर । तर इसि थिमा निस्मान् उ ज्ये खँ त जाउमदिर्गु ।
िगथि यङन् जिर थउ माय् ठाइँ त बाँलकु व भिंगु यरित दोखुसेतं निर्न चाकेइ तु मल हङन् टुटी स्यार्सं, न्हिपु क्वार्सं, खिङर्सं त्वाकर्सं, वा फस यर्सं भुखाप न उ धर्ती त सोन्के थात कोत यर्सङ् थउ मुल त्वार्मतयेन् लिङायेन् थनु उ न्हुलु प्रविधिय् ज्ञान स्येङन् सकेयेन् उ ठाइँकु थ्येङन् च्वनगु ।

उ ठाइँ टुल्के थ्येइँत हाबिन् नसि ग्वाहार बिउ साङतपिस्त दुपान नुगर्नसि सुभाय् बिरगु । दातिकु जाउदियेन् च्वंगु उ पति त लितं ल्वाप्ठोइँ लागिन् बाँलकु व भिंगु ज्ये खँ स्येइँत आले हाखेन बढै जुइत भरोसा बीउ मसय् खँ स्येङन् बिउ आदरणीय, माननीय बुद्धिजीवीपेन् हाबिय् महान्यायाधिवक्ता भाजु मुक्ति प्रधान, उ पतिय सल्लाह वियनदिउ समाजसेवी, महिला उद्यमी, द्वाल्खाय् घत्केङ् नांजाउ समाजसेवी मयजु सकुना श्रेष्ठ, द्वाल्खाकु तु बुयेन् ड्वाकयेन् पिपान आखर ब्वङन् नेपाल राज्यकु तु नां जाउ ड्वाक्कु इन्जिनियर भाजु आत्माकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल कांग्रेसखेन्नलान् प्रतिनिधि सभाय हाखेनय सांसद भाजु दिव्यमणि राजभण्डारी, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघय् महासचिव व समाजसेवी भाजु रोसन दाहाल, भीमेश्वर नगरपालिकाय् मेयर भाजु ईस्वरनारायण मानन्धर, उपमेयर मयजु कमला बस्नेत नापं वडा ल्याखाः २ य हाखेनय वडानाय् भाजु विराजमान श्रेष्ठ दोखुसेखेन्न आभारी जुयेन् चोगनु ।

आन्थितु उ बाँपिझ्याला पतिय् व्यवस्थापन कुठीकु च्वङन् ग्वाहार वियन दिउ भाजु बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा“, वकिल भाजु प्रभाकर श्रेष्ठ, वकिल भाजु होमचन्द्र श्रेष्ठ, व्यवसायी भाजु अजय प्रधान, भाजु अनिल चन्द्र श्रेष्ठ, मयजु सविना मानन्धर आले द्वाल्खाकु तु च्वङन् सल्लाह विएनदिउ आले समाजसेवी पुरुषार्थ श्रेष्ठ, समाजसेवी प्रकाश श्रेष्ठ, समाजसेवी राजन श्रेष्ठ, व समाजसेवी ज्ञानेन्द्र प्रधान न उ वेभसाईट हिल्केईत ग्वाहार दमु । थउ दक्षता अनुभव थे विशेष ग्वाहार यङनदिउ पपकन मिडियाय मुलमी भाजु राजेन्द्र तिवारी सुत्तानापं द्वाल्खाय् संस्कृतिकु रुचि तयनदिउ भाजु भगवान दास श्रेष्ठ, उ अनलाईन पतिय लागिन् थउ बौद्धिकताथे चिय खँ, बाखन, च्वय खँपेन चोयन उपलब्ध यङन विशेष ग्वाहार यङनदिउ द्वाल्खाय म्यासमुचापेन मयजु मिसु श्रेष्ठ, मयजु कल्पना श्रेष्ठ महर्जन, व्यवस्थापनकु ग्वाहार यङन दिउ द्वाल्खाय दुज भाजु हरि श्रेष्ठ वेभ साईट दकेईत थउ दक्षता अनुभव थे विशेष ग्वाहार यङनदिउ पपकन मिडियाय मुलमी भाजु राजेन्द्र तिवारी सुत्तान् द्वाल्खा त माया बियेन् इस्तं टेवा बीएन दिउपिस्त सुभाय् छायेन् आभार प्वंकेरगु ।

छिजि द्वाल्खा मि खेङ्, द्वाल्खा हङन् भीमेश्वर नगरपालिका दुपानय् २ ल्याखाय् शहरकु जुकुन् सिमित म्वजुगु, भीमेश्वर नगरपालिकाकु च्वंगु दोखुनु वडाकु दउ रीतिरिवाज, संस्कृति व मौलिक परम्परा त म्वालेन् ख्वालेन् दोखुसेतं ओंसिकेइरी पहल यरित इसिन बिन्ती छारगु ।

इथितुं बाँपिझ्यालालान् सोंकिपा पेन (वृत्तचित्र ) दके विश्वकु तु द्वाल्खा व दोलखा जिल्ला त तु ओंसिकेइ त समाचार पितछोइरी ज्ये यरिदोङ दम । इसिन् मसय् मसिय् खँ पेन् ताय् माताय् ज्ये खँ पेन् ग्वार्मुङन् हाखेन तइत दोखुनु आदरणीय पुजनीय पिस्के राय सल्लाह काये् जिररा, खं ब्वठयेन् जिररा, ठोलीबोली, अन्तर्वार्ता, संवादय् माध्यम न हाखेन लिङायेन् च्वँङ दमु ।

नाघन् नसि इन्टरनेटय् माध्यमलान् ज्ये थालेत्कु, तर संसारकु तु पितयउ महामारी कोरोनान् हाखेन लिङाइ मबिये लागिन् कुठा दुपान् च्वङन् जुर्सं नुगरकु साहित्य, संस्कृति व ओप्ते आप्ते ज्ये खँ येङन् क्येङन् च्वङ दमु थपिस्त गिनागु ताइदत, यिसित ओसिकेई बियेन् थउ के दउ प्रतिभा त उकुलान् क्येइँ त छुसासिन् । यिनागु ज्ये खँ येत्नसिन् गुनान् गुन्तङ हेपेरि प्रवृत्ति तैमजि ।

इसि दोखुनु स्वयेनुङ् ड्वाकु ज्ये हङ तु द्वाल्खाकु हाबिन् नसि सोङन् च्वङ, खोङन् च्वङ संस्कृति, नखत चखत ताङन् वन, व त माताङ्केइत थपेन् जुकुन् मखे इसि जुकुन् मखे छिजि खेङ् हङन् हाखेन् उइँ तु मल हङ लक्ष दमु । यिथि जुयेन् छिजि दोखुसेनुङ उ बाँपिझ्याला हङ वा छिजि तु द्वाल्खाय् खेङ् ना ताङ्केइ मजि ल्वाप्ठोइँ मल हङन् दोखुनु थि जुइलो हङन् इनाप यतगु ।

ईथितु थनुसोयन डाँद हाखेन्नसी उ पतीकु ट्वाकस्याङन ग्वाहार वियन दिउ, माया यङन दिउ, शुभचिन्तक दाजुकिंज, तिताकेहेपे बुदिनय बाँलकु व भिङ्गु सन्देश वियन ययन चोनगु । ईथि दोखुसेय सन्देश भिङ्गु टोङ ज्य खँ थपेन दोखुसेय विई म्वालगु । उ जुयलागिन् ब्यलाकुतु खबर यङन ग्वाहार यङन दिईत ईनाप यतगु ।

द्वाल्खा त बाँलस्केइ मल, भिंकेइमल हङन् छिजि भीमसेन द्येउ दउ ट्वाल त जुकुन् मखे खरिढुंगा लान् नसि टासिनाम गोंगर टुल्के, कालिन्चोक देवी च्वंगु कालिन्चोक गाउँपालिकान् नसि जफे, मालु शहरे टुल्के छिजि दोलखा तु खेउँ हङ भावना छिजि सोमापेमा दुपान् जुकुन् मखे दोखुसेकेङ् तइलौ । आमु कारण न थउ न सिये, थुये, नापलङ दोलखा दुपानय् जात्रा नखत त उ बाँपिझ्याला तइत दोखुसेनुङ् ग्वाहार बिइत हङन् भिंके मनकु टोङन् ययेन् च्वंगु यँदला पुन्हिस् (हाँथो केङ जात्रा) ये उ बाँलकु ब्यालाकु दोखुसेतङ् भिंगु टोनगु । सुभाय् ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

One thought on “सम्पादकियः विशेष थनु असोज ला तिथी १, बाँपिझ्याला अनलाईन पति हिल्केय पिदँ किन

  1. Misu stha

    बाँलमु जेखँ ए लागिन् बिङ्गु टोनगी।

Leave a Comment

error: Content is protected !!