Search

नेपाली हिन्दु मिसामीपे थनु दर नईरी न्हि

नेपाली हिन्दु मिसामीपे थनु दर नईरी न्हि

बाँपीझ्याला, येँ । नेपाली हिन्दु मिसामीपे ड्वाकु पर्व हरितालिका तिजय पहिला न्हीकु दर नईरी चलन दमु । ईथी हरितालिका तिजय न्हिकु बेस्न प्याखन उयन म्ये हलिउरी जुयलागिन् थनु चानसय १२ घडी जुई सोयन हाखेन टुल्ले मिसामीपिसिन् दर नरहिन् ।

आन्थीतु थनु बल्ली चाकउ चाकउ परिकारपेन दके नईरी चलन दमु । माईती छेँ थेन्गु म्यासमुचान मा–बा, दाजुकिंजन खिरजा, टुसी सुत्ता थि थि फलफुलपेन नकेईरी चलन दमु । आकुलान्ली केसिन्नसी शुरु जुउ हरितालिका तीजय लागिन् निराहर ब्रत चोईरी चलन दयन ययन चोन ।

हरितालिका तीजय नामकु तीज शुरु जुई सोयन लक्षी हाखेनन्सी थउ मिसामी साङतपेन ग्वारमुङन भोस् नयन प्याखन उईरी चलन बढई जुयन चोन ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Teej Award

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!