Search

लोककु नामजाउ कलाकार गणेश सायमीत ड्रवाकु सम्मान बिर्जु

लोककु नामजाउ कलाकार गणेश सायमीत ड्रवाकु सम्मान बिर्जु

बाँपीझ्याला, येँ, नेपाल सम्वत् ११४३ दिल्लागा त्रियोदशी तिथि शनिबार (२३ असार २०८०) । येँ, लोक कलाकार गणेश साय्मीत थउ थिगुर ज्येखँये दात्तिकु बाँलस्के मानेउरि ज्ये जु दम ु। भाजु गणेश साय्मी १०८५ (२०२२) दकु आमताक्कुये राज्य सरकार न रेडियो नेपालकु चल्याङन् च्वङं नेपालभाषां समाचार लिकायेताक्कु येङ आन्दोलन ननसि थन्हु टुल्के नेपालभाषाये लागिन् गुल्पनुं जाउमदियेन् योगदान बिये ज्येखँत कदर येङन् थन्हु मानेङ खेउँ ।

भाजु गणेश सायमीन् नेपाल संवतये आन्दोलनक जाउमदियेन् योगदान येङन्दियेु दमु हर्स नेपालभाषा मंका खलकये संस्थापक दामंबरील नाप ख्यालये बिधाकु कलाकार व निर्देशक जुयेन् यक्कु मेथइ धोंगु मित थन्हु नेपालभाषा मंका खलकया मूलमि भाजु जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठन्ं दोसल्ला पुन्के सम्मानपति ल्हाछायेन्दिर्जु ।

आन्थितु नेवारपे लागिन् येल्पनुं हाखेन ययेन्च्वंगु ड्वाकुन्दांगु मि भाजु मल्ल के सुन्दर व ज्येग्वउमि (कजि) भाजु राजेन्द्रमान शाक्यन् बेताली चिन्हन् मानेङ दउ हर्स पत्रकार भाजु सुरेशकिरण मानन्धर, येँ महानगरये १७ ल्याये वडाध्यक्ष नाप प्रवक्क्ता भाजु नबिन मानन्धर, ङलिीख्यालि प्याखन्ये जुजु भाजु मदनकृष्ण श्रेष्ष्ठ व नेवारपे लागिन् हाखेन च्वङन्दिउ भाजु मल्ल के सुन्दरपिसिन् गणेश साय्मीन् नेपालभाषाये लागिन् योगदान येङन्दियेु बारेकु थउ नुगरकु दउ खँ तयेन्दिये खेउँ ।

कलाकार भाजु राजेन्द्रमान शाक्यये अध्यक्षताकु ज्येखँ जु खेउँ । थौं जु उ ज्येखँकु मेमेबु खलक पुचपिसिनुं सम्मानपति ल्हाछाये दउजु ।

भाजु सायमीत सर्छिदोल सर्छिदोल (१लाख) न्हैङादोल (७५ हजार)टाका ढ्याबा ज्येग्वउमि – कजि) राजेन्द्रमान शाक्न् ं ल्हाछायेन्दिये खेउँ । भाजु गणेश साय्मी थउत ल्हाछायेन् बिये ढ्याबा मध्ये न्हैङादोल नेपाल संवत मानेरि ज्यखँ त बियेन् सर्छिदोल (१लाख) थउ वासर येरिलागिन खर्च येरिउरी खँ तयेन्दिर्जु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!