Search

द्वाल्खाय गोंगरलान् पूर्व अरनिको यातायात समितिन् कत्छिङ्गु बस चल्यारि टेनै

द्वाल्खाय गोंगरलान् पूर्व अरनिको यातायात समितिन् कत्छिङ्गु बस चल्यारि टेनै

बाँपीझ्याला, द्वाल्खा । पिपानलान् पाउँनापिस्त कत्छिन्के च्वङन् हतिइथि येइउइँत बस चल्यारि टेङ बाँलकु ब्वये खँ पित ययेन्च्वन । हाबिये अरनिको यातायत जुकुन् हत्नसिन् येँ देशलान् तातोपानी कोदारी चीन देशय् साँधटुल्के वंगु मटर बस चल्याङ मुलसटकत हङ हङन् सिदमु ।

उ पूर्व अरनिको यातायात समिति हङरि येँ देशलान् सिन्धुपाल्चोक जिल्लाये खाडीचउरलान् दखिन–पूर्व जुयेन् डाँडापाखर, मुडे, चरिकोट जुयेन् जउखेन्नलान् दखिन जिरीखेन्न वंगु थिगुर मूलसटक व चरिकोटये सातदोबाटोलान् खउखेन्न टूडिखेललान् पूर्व जुयेन् द्वालखा शहर, ड्वाक्थली, सुस्पा, सुनखानी, सिंगटी, बिगु जुयेन् लामाबगर गोगरटुल्के वंगु मटर चल्याकु ज्येकुठी (समिति) त पूर्व अरनिको यातायात समिति हङन् थुकेइमल ।

येँ देश स्वःनिगलान् सुन्हि ६ः०० घडी ब्यालाकु उ न्हुलु मटर (बस) लिङायेन् ख्वप (भक्तपुर) भोट (बनेपा), धुलिखेल, दोलालघाट, खाडीचउर जुयेन् सुनकोसी पुल तारेङन् डाँडापाखर, मुढे, बोच, मकैबारी, चरिकोटलान् द्वाल्खाये मूल सटकलान् चथिलवन, राङराङथली, सुस्पा, सिंगटी जुयेन् गोगर लामाबगरटुल्के थ्येङ्केइत चल्यारी टेङ खँ सिदत ययन चोन । उ तु मटर् (बस) गोंगरलानुं सुन्हि ६ः०० बजेतु येँ देशये लागिन् त्वार्तइरी ज्येखँ मिल्याङ खँ समितिन् हङ दमु ।

उ मटर चल्याङन्लि लामाबगर, लप्ची च्छो–रोल्पा च्वापापुखुर (ताल) स्वर ओंगु मिपेन् (पर्यटकपेन्) घत्के दयेन्लि पर्यटन विकास जुइत कत् छियेङ् हङन् समितिये मिपिसिन् ड्वाकु आस कायेन् च्वङ खँ सिदत ।

उ यातायत ज्येकुठीन् थन्हुन्नसितु मटर चल्यारि धोङ जुर्स मूल चल्केइरि ज्येखँ (उद्घाटन) रि केसिये न्हिखुन्हु द्वाल्खाये संघीय सांसद व वागमती प्रदेशये सांसदपेन् नापतु च्वङन् थिपुलं येरिटेङ खँ सिदत ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Teej Award

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!