Search

नेपाल देशय् लु निभार थिनागु प्याखन् मुचा सारुक ताम्राकार मन्त

नेपाल देशय् लु निभार थिनागु प्याखन् मुचा सारुक ताम्राकार मन्त

बाँपीझ्याला, येँ । नेपाली सोङ्गु किपाये लाङाकु नक्क नक्क ह्वइटेङ्गगु ट्वाङ् स्वन हर्सं नक्क सर्गकु लुयेन् येउ नक्ती हर्सं आउ छिजी हाखेन गुल्पनु लिपुलेन् येइमफउ मुल ज्वङन् उ ब्वँलान् ताङन् वङ्गु थिम्हा प्याखन्मुचा थउ न थउत तु माया मयेङन् दोखुसे माया त उ दिल्लागाये खोबाढीकु चुके छ्वये ब्वये खँ ङेइमल्नसिन् दोखुसेङ् नुगर ख्वयेन् च्वंगु जुर ।

हाबिये थिम्हा नाम जायेन्च्वङ्गु ड्वाकुन्दांगु प्याखनमुचा भाजु सानु ताम्राकारये कय सारुक ताम्राकार नक्क नक्क कोखुर दकु पितयेउ प्याखनमुचा जु खेउँ । ‘रानी, मेरी मामु, इन्टुमिन्टु लण्डनमा’ नामये सोंगुर सोङ्गुकिपाकु मूलमि (नायक) जुयेन् प्याखन म्येथउ सारुकये न्हुलु सोंगुकिपा ‘ह्यासट्याग माया’ नाम दउकु म्येथइत बच्छि ज्येखँ धोइँधोंगु जु ।

न्हिच्छि सोंगुकिपाये किपा दकेएरि ज्येखँकु च्वङन् बल्न्हि थउ छेँ रातोपुलकु पुलेन् येत्टुल्के आनागु बामलकु गतिविधि हातिङ् ख्वइँ मदउजु तर बल्न्हिये ११ः०० ब्यालाताक्कु थिपुल्नं यार्गार्येन् मदइधोंगु अवस्था ख्वङन्लि सारुकये छेँ जाहानपेन् न्वन्हाइ मफउ अवस्थाकु थेन्हिन् हङ खँ ट्वालय् मिपिसिन् हङ ताइदत ।

सारुक ताम्राकारन सोङ्गुकिापाकु म्येथये ख्वङन्लि दोखुसेनुं रसतायेन् नामजाउ दउजु । सोङ्गुकिपा हङ बेस्न बाँलकु ज्येखँजिन आनागु ज्येखँकु थउङ् वङन् म्येथइ मलेउ हङन् स्वाक्टाये खँ आमे साङतपिसिन् लुओन्के हत्हिन् । थिपुल निस्पुल भिंगु म्वजुर्स लिबि जुयेउ हङ भरसा कायेन् टुटि ल्उइत त्वार्मतउ मि जु सारक ताम्राकार हङन् तितापिसिन् हतिहन् ।

सारुक थिम्हा मेहनती ल्यास्म्हामि जु दउ, गुनेङ् नाप ल्वारिख्यारि बामलकु मुलकु लिङाइरी आले मभिंगु ज्ये येरिउरी हङ मन्कुतु मकाउ मिन् उ मुल हात्त लेर्जु हङन् इसिन् हरि मफगु हङन् नेपाल चलचित्र संघये ड्वाकुन्दांगु मोहन निरौलान् हङ दमु । आन्थितु सोंगुकिपाखेन्न ज्ये येकु ड्वाुन्दांगु मिपेन् प्याखन्मुचा मदनदास श्रेष्ठ, रविन्द्र खड्का, नम्रता श्रेष्ठन् सारुक ताम्राकार थिम्हा नक्कतिनी लु निभार थिनागु जर्ज्् न त्वइत म्वाल्गुजु । हात्त आन्थिजुर इसिन् हरित हातिङ् मुल म्वखोन्गु हङन् हत्हिन् ।

सारुकये मदउ जिउत पशुपति आर्यघाटकु श्रद्धाञ्जलिये लागिन् तयेताक्कु सोंगुकिपा दकेउ व मेथउ प्याखन्मुचाप्न् नाप नापं म्येचिंगु म्येहल्गु मिपेन् येक्कु येउदउजु । आले स्वालाकु तइधोनकेयेन्लि आमे बोबुरी सानु ताम्राकारन नेवारये रीतिरिवाजये ल्याखान् मिन्तिये दउजु ।

मदयेन् वङ्गु सारुकये दुपानये आत्मान् येल्पनुं शान्ति नाप्लङन् बैकुण्ठ भुवनकु बास थाकाउ हङन् इसिन् बिचार बिर्गु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Yadala Punish

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!