Search

भीमसेन द्येउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ, ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन द्येउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ, ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

नेपाल सम्वत् ११४३ पोहेँला एकादशी तिथि बुधबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल माघ ४ गते, इस्वी सन् २०२३ जनवरी १८ तारिख वेडनेस्डे !

द्वाल्खा खँ खँतु खेउँ द्वाल्खा नेपाल भाषाकु स्वर्न,
खँ लार्नसिन् खँतुजुर जुइमल नेपाल भाषा च्वर्न,
ग्वाठाला त मेप्ता महत् सा व चिलापेन् ज्वर्न,
थउतु माय् भाषा छ्यालिमल येउता ज्ये ग्वर्न ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!