Search

गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ य लुवन्केय बुदिन ङाकेर्जु

गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ य लुवन्केय बुदिन ङाकेर्जु

बाँपीझ्याला, येँ । गद्यगुरु प. स्व. निष्ठानन्द बज्राचार्यय सर्छि व खुईखुदँ बुदिन लुँओन्के थनु ॐबहाल निष्ठानन्द मार्गकु ङाकेर्जु । ओलम्पस क्लव व निष्ठानन्द स्मृती गुठी नाप ज्याङन ग्वसाग्वय आमु ज्यँ खँ ओलम्पस क्लवय नाय् भाजु पवित्र बज्राचार्य नायःत्व व बरिष्ठ पत्रकार भाजु सुरेश किरण मानन्धरय मुल पाउनाकु सम्पन्न जुउ खेउ ।

नेपाल भाषाय थिम्ह नामजाउ गद्यगुरु भाजु निष्ठानन्द बज्राचार्यय जन्म नेपाल सम्वत् ९७८ मार्ग शुक्ल चौथि खुन्हु येँ देशय ॐबहालकु जुउ खेउ ।

ऊ ज्य खँय मुल पाउना बरिष्ठल पत्रकार भाजु शुरेश किरण मानन्धर व ज्य खँय मुलमी भाजु पवित्र बज्राचार्यन गद्यगुरु प. स्वर्गिय निष्ठानन्द बज्राचार्यन नेपाल भाषाय विकासय लागिन् यङन तय योगदान व महत्वय बारेकु थुके थउ थउ खँ प्वन्के दिरहिन् ।

सर्छि सोयन गत्के नेवार दाजुकिज, तिताकेहे आले नक्कतुनी प्रतिनिधी सभा व प्रदेश सभाय चुनावकु स्वनिगलान् क्षेत्र ल्याखाः ८ कु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीय खेन्नलान् त्याङन दिउ प्रतिनिधी सभाय दुज भाजु विराज भक्त श्रेष्ठ व क्षेत्र ल्याखाः ८ प्रदेश सभा १ कु हाम्रो नेपाल पार्टी खेन्नलान् त्याङन दिउ प्रदेश सभाय दुज भाजु शैलेन्द्रमान बज्राचार्य सुत्ता जायन दिएन चोङन दिउ ।

गुन खेउले गद्य गुरु निष्ठानन्द बज्राचार्य ?
नेपालभाषाय् थिगुर घत्कें ड्वाकु मूल्य दउ गद्यगुरु निष्ठानन्द बज्राचार्यय् बुय् न्हि नेपाल सम्वत ९७८ मंसिर शुक्ल चौठी खुन्हु येँ देशय् ॐबहाल हङ ठाइँकु जु खेउँ । उ नाम जाउ ड्वाकुन्दांगु मिय् माय् नाम थकुमति आले बाय् नाम मुक्तानन्द खेउँ । १५ दँ दर्नसिन्तु ब्याहा जुर, २० दँतेक दर्नसिन्तु कय् मोहनमानन्द बु जुर । नेपाल सम्वत् १०२१ भदौ त्वाकौला (शुक्ल)य पञ्चमिखुन्हु वय् जाहान रत्नप्रभान् उ लोक तु त्वार्तवन । आँकुलान्लि क्वाबहालय् पं. जोगपालय् मिच द्येउमै नाप ब्याहा जुर ।

ब्वँइरि ज्येखँ (शिक्षा) :
ब्यलाकु तु सइथेँ मसइथेँ येङ थे आखरय् ज्ञान कायेखोइँदमु । तर छेँय् मिपिसिन् पाठपूजा येरि फइरि ल्याखाःटुल्के साँफर ज्ञान दर्स गत हङ आमताक्कुय् मिपे खँय् ल्याखान् ड्वाकु ब्वङ कुठीखेन्न ख्याल मतये सिदत । पेदन्लि थउ फुकिन्ज दाजु आशामदुय् अर्ती त ध्यान बियेन् येक्कु घत्के आखर ब्वङन् घत्कें शिक्षा काइमल्गु जिन हङन् ब्वइँखेन्न लिङाइ लगैजु खेउँ । भाजु गद्यगुरु बज्राचार्यज्यू न घण्टाघर साँफर छेँ (पुस्तकालय)य् मूलमि यलंय् कुलमा पण्डितय् ठाइँकु ओङन् शुरुय् खँमूलोँ (व्याकरण) सारस्वत ब्वङ खेउँ ।

आले बार्मुन पण्डितय् ठाइँकु ओङन् आमे तु कय् त साङत दके काव्यग्रन्थ दकेइरि च्वइरि ज्ञान काये ज्येखँ येङ खेउँ । थौ ठाइँकु बास च्वन्दयेउ यल देशय् बार्मुन पण्डित नाप संस्कतय् मूल खँमूलोँ स्येङन् ब्वङ खेउँ । काव्य अलंकार व खँकुठीपेनुं स्येंगु पण्डितय् ग्वाहारलान् नापलङ खेउँ । उ दोखुताय् ज्ञान काइ धोन्केयेन्लि नेपालीय् जाँच बियेन् पास येङ खेउँ । वहे नापनापं शास्त्र विद्या व प्याखन् उइरि म्ये च्वयेन् हलित आले पूजा येरिउरि विधिङ् सकेय् खेउँ ।

छेँय् ज्येखँ :
२० दँ दइताक्कु निस्मा मुचा दइ धोन्के मा बा निस्मां मदयेन् ओन । छेँय् दोखुनुं ज्येखँ (गृहस्थी) व्यवहार थउ बाहाकु तैमल्गु जुर । आले व्यापारखेन्न लगैजुयेन् ज्ये येङ सिदमु । आले लिबि राइटर जागिर नयेन् कालात व कयतं नाप येङन् बाजुरा ओङ्गु जुर । आँकु सोँदँतेक् च्वङन् कयमिचय् ब्याहा येङन् बिये खोइँदमु ।

नेपाल सम्वत् १०२१य् चतुर्मासताक्कु जनबहालकु भजन येङ ठाइँकु ललित विस्तर व भद्र कल्पावदानय् बाखन् न्येङ्केउजु । ने.सं. १०२६दँकु नबहिलकु ललित विस्तरय् बाखन् न्येङ्केय् दउजु । आमु बाखन् न्येङ्गु मिपे दोखुसे मन शान्त जुयेन् ज्ञान पित ययेन् भगवान बुद्धय् जीवन थेँतु जुयेन् बुद्धत श्रद्धा येङ खोइँदमु । आले लगनबहाल, जोरगणेश व ज्याठा हङ ठाइँकु पेदँ टुल्के बाखन् कङन् न्येंकेय् दउजु । उ स्वयेन् हाखेन् यिनागु बाखन् कत्के न्येंके च्वंगु मिपेन् मदउजु । आले आनागु सउ फउ भाषाय् बाखनय् साँफरउङ् मदउजु । आमताक्कु थिताथिता जातकय् बाखन् जुकुन् ङेइँताइ दउजु ।

इथि येउतायेङ बाखन् कइँसर हङन्तु थिन्हु भीम सम्शेरन सटककु हायेन् प्रतीत्य ससुत्पादय अर्थ हत्केर्जु, आले पण्डित निष्ठानन्दन् दोखुनु पण्डितपे हाखेन दोख्ताङ् अर्थ टप्छ्याङन् बिये लागिन् ङासर टाका ढ्याबा सिरपाउ बिय् खँ ताइदमु । आन्थितु यिनागु मिय् बाँलकु प्रतिभा खोङन् मेबु थिम्हा जर्नेलनं ५० टाका ढ्याबा सिरपाउ बिय् खेउँ । आले आम्ताक्कु तु माहिला गुरुज्यू हेमराजन घण्टाघर साँफरछेँकु जागिर नकेइ हङन् तये दउजु तर पंडित बज्राचार्यन् मेबे अधीनकु च्वइँ रसमाताये लागिन् आमु जागिर मनयेन् बाखन् कङन् न्येङ्केइकुतु ब्यला बिये दउजु ।

यिनागु ड्वाकु प्रतिभा व येक्कु ज्ञान दउ मिन् ललित गसान् गसान् नापनापं घत्कें साँफरपेन् पोँटय् कलमन च्वयेन् व थासा आखर पितकायेन् नेपाल देशकु नेवारपे बज्राचार्य पण्डित हङ नाम जाके उ लोकलान् विदा कायेन् ओंगु सर्छि व खुइङाद (१६५वर्ष) पुरा जुयन सर्छि व खुईखुदँ किई धोन्जु । आनागु भिंगुमिय् आत्मा स्वर्ग भुवनकु बास कायेन् थ्वचोँ हङन् बाँपीझ्याला खलक व इसिन् बिचार प्वंकेरगु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UCrfKpAHWbiEIg0uksaq5iKw&layout=gallery[/embedyt]

Written by 

Related posts

Leave a Comment