Search

भीमसेन द्येउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

भीमसेन द्येउत नुगरकु तइलौ, द्वाल्खा त यल्पनुं लुवन्के च्वइँलौ ! ड्वाकुन्दाङ्गु त स्याउदाई, चिचा त माया !

नेपाल सम्वत् ११४२ गुन्लाथ्व चौठी तिथि सोमबार, विक्रम सम्वत् २०७९ साल श्रावण महिना १६ गते, इस्वी सन्् २०२२ अगस्त १ तारिख ।
खाँडीय् लंगी खाँडीय् जन्छी द्वाल्खाकु तु दकेउजु,
टकचान् डायेन् हेँगौचान् इलेन् पिनार च्वकेउजु,
नास्चातु डोङन् साङतपेन् ठोङन् द्यउकु उकेउजु,
दस्कन हायेन् नस्कन् स्वयेन् जाकेँ बुत्के नकेउजु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!