Search

ब्वयेन येईत पम्टु मद लोँ सोयन चोनगी

ब्वयेन येईत पम्टु मद लोँ सोयन चोनगी
थिपु गजल छन लागिन् …..

उपेन्द्र प्रधान, द्वाल्खा

ब्वयेन् येइत पम्टु मद लोँ स्वयेन् चोनगी,
टुटिन् ल्येइत लोँ बन्द जि खोयेन् चोनगी ।

हतिइथि स्वर्न गिबिं ख्वाल खोइँतङ् ठाकर,
उ पति बिइत फइरा हँगन् चोयन् चोनगी ।

म्वालेन् लिङाउ दमु छन्त मिपेन् उ धर्तीकु,
जन्त स्वउङ् ययेउरा बार्पm ह्वयेन् चोनगी ।

हाखेन् लिखन् गुनुङ् येर्न तिर्पारगी जि वा,
नापलङन् माया ब्वठइत खँ ब्वयेन् चोनगी ।

गुलि टायेन् जुर आम्ली माया थातजुर हतै,
उकारण्न मूलोँ पियेन् मिखा जोयेन् चोनगी ।

ब्वयेन् येइत पम्टु मद लोँ स्वयेन् चोनगी,
टुटिन् ल्येइत लोँ बन्द जि खोयेन् चोनगी ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

One thought on “ब्वयेन येईत पम्टु मद लोँ सोयन चोनगी

  1. गणेश कुमारश्रेष्ठ

    भाजु उपेन्द्रन च्वय गजल बालकु दमु सुभाय।

Leave a Comment

error: Content is protected !!