Search

द्वाल्खा नेपाल भाषा गजल

द्वाल्खा नेपाल भाषा गजल

खोँगौ ताक्कु क्वाकु ऐराक गुस्टुले साकुजु,
चिकौ ताक्कु मिकुङन् च्वन्न गुस्टुले क्वाकुजु ।

लाङा दांके च्वापा हार्न बार्फउपे काँकरय् तिवा,
च्वापान् कके म्येथर्नसिन् वा गुस्टुले प्याकुजु ।

काँकर म्वार सियेन् सिनाइङ् वालेन् नर्नसिन्,
मिये ह्याक्कु आलु छुयेन् नर्न गुस्टुले माकुजु ।

महनीन् स्याङ डुकुय् थोँसी छुयेन् वालेन् नये,
गुलि याल्जु आम्लितु पेनयेन् गुस्टुले छाकुजु ।

सर्गकु ख्वसु ल्वाङन् मिच्याङन् तिर्पाकेर्न वा,
मुचाखाचापेन चियेन् खोयेन् गुस्टुले ग्याकुजु ।
………………………………………………………….…
हाबि स्वयेन् ब्यागल जुर्मुन् हात्त हङन् मङेङ्गी,
वाध्यताय् खँ म्वथुर्मुन् आखर ब्वङन् मकेड्गी ।

गर्छि हाखेन् म्वखोन्नसिन् गिबि ताङन हकुन्जु,
टायेन्लान् मुरुन् कुर्मुन् ल्हाहा ज्वङन् मस्येङ्गी ।

माया हङ गिनागु जिन ब्यालान् थिपुल थुकेरै,
छन भलो भिंगु टोङन् जि नाप ब्वाङन् मथ्येङ्गी ।

मसये खँ स्येङन् बिइरि धर्म खेउँ हतहिन् मिपिसिन्,
बाँलकु मुलोँ लिङाउपिस्त बार्न प्वङन् मछ्येङ्गी ।

विके श्रेष्ठ “पासा”

Written by 

Related posts

2 thoughts on “द्वाल्खा नेपाल भाषा गजल

  1. गणेश कुमार श्रेष्ठ

    सम्पादक भाजु
    व्दाल्खा भाषाय गजल वाँलकु दमु ।च्वउमि य नामउ विर्स वाँलाकु जुउ।

    1. BK Shrestha Pasa

      बालकृष्ण पासा खेउँ चवउ मि

Leave a Comment

error: Content is protected !!