न्हिन्पतिं सुन्हि

न्हिन्पतिं सुन्हि

चियखँ – ताैथली नेपाल भाषा
न्हिन्पतिं सुन्हि नास्चा गाेंगर हले व्यालाकुतु डाङन,
सदाउङ् च्वनगि जि वा याेगध्यान यारि हङन् ।
थाै तु ज्यान खेउच्वन दोखुतां साेयन ड्वाकु धन
ज्यान बाँलस्के तईत विईमल वातिचा घत्के मन ।
थाै ज्यान वलर्सतुका यउता यउताङ् यारि फरगु,
याङन याङन ओन्गु हर्स सदाउँ यउताउँ यारि सरगु ।
व्यायाम प्राणायाम अले ध्यान सदाउँतु यात्कु हर्स,
लायन उन ज्यानकु हातिउ राेग व्याधिन स्याकु दर्स ।
जाेडैजुयन उई दोखुनुं जुमलान् जीवनयाेग प्रयाेगशालाकु
यिउ खाँ बाँलस्के थुयन् ओन्गु हर्स जुर दखुताउँ बाँलाकु ।

गणेश कुमार श्रेष्ठ
हेटाैडा-४, चिल्ड्रेनपार्क
२०७८/५/२४

…………………………………..

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!