पेपु मुक्तक

पेपु मुक्तक

(१)
पिपान देशकु च्वनगी द्वाल्खा लुओन्के,
छें बुँ हाखेन खोनगी जिं दर्खा लुओन्के,
गुल्प पोनै कोरोनान् गुल्प वा दुर्पु ययेन्,
गुल्ता मनकु टोनगी थौ मुलखा लुओन्के ।
(२)
कुमारी वा खाकेइ दोन्जु द्वाल्खा उइँ मन्त,
साङतप नाप उइँतं पोन्जु प्याखन हुइ मन्त,
सर्गलान् बेस्न वा ययेन् दोखुबले मुल तिर्जु,
उ भाग्य त हातिन् जोन्जु हतिइथि जुइ मन्त ।
(३)
येँ देशलान् द्वाल्खा थ्येइँत हातिङ ठामक,
थिपु मुलोंलान् मोटर येइँत गर्छिङ् ठामक,
मनकु दके लिङार्स मिपेन् यलेङ् थेइँ फरइ,
बनजङ्गल स्वर्सङ ओन्नसिन गिबिङ् ठामक ।
(४)
द्वाल्खाये जात्रा स्वइत साङतपेनुङ् येइँलौ,
थउ द्वाल्खाये नां च्वइत सरङलुङा केइँलौ,
मेबे ठाइँकु च्वङन् गुल्ता ज्ये व खँ सकेरगु,
थउ ठाइँतु लुवन्के ख्वइत ठाइँकुतुङ् थेइँलौ
……………………………………………………
जोरपाटी ,येँ
द्वाल्खा -२ छें ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!