Search

लुँय भाउ कोत यर

लुँय भाउ कोत यर

बाँपीझ्याला, येँ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघन् हङथे थनु बुधबार नेपाली बजारकु लुँ ओह निस्गुरयङ बजार मोलकु कोत ययन चोन । महासंघङन् हङथे थनु लुयँ मोलकु निस्सर २०० टाका व ओह्कु १० टाका कोत ययन चोन ।

वय नाप नापङ वन्गु मंगलबार बजारकु थितोलाय ९१ दोल २०० शर टाकाकु कारोवार जुउ लुँ बुधबार ९१ दोल निस्सगर टाकाकु कारोवार जुउ लुँय भाउ बुधबार ९१ दोल टाका कायम जुयन चोन । आन्थितु ओह्कु सर्छि व गुईङाटाका कायम जुयन चोन ।

ईथितु तेजावी लुँय भाउकुङ मंगलबारय सोयन निस्सर कोत ययन ९० दोल ङासर कायम जुयन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!