Search

ऐतिहासिक प्राचिन शहर द्वाल्खाकु गुल्गुर ट्वाल दमु सियन तईलौं ।

ऐतिहासिक प्राचिन शहर द्वाल्खाकु गुल्गुर ट्वाल दमु सियन तईलौं ।

ऐतिहासिक प्राचिन शहर द्वाल्खाकु गुल्गुर ट्वाल दमुले ? थिताल उपेन सियन तर्स बाँलकु जुयउ हङन ईसिन थपेलागिन् उकु ब्वयन तरगु । उ ट्वाल सिकेईत ग्वाहार यङन दिउ भाजु भगवानदास श्रेष्ठ व ज्ञानेन्द्र प्रधान खेउ । भाजु निस्मह त छिजी दोखुनुसेय खेन्नलान् बाँपीझ्याला अनलाईन पतीन निस्म भाजुपिस्त मान यङन शुभाय् वियन तरगु ।

ईथितु छिजि दाजुकिंज, तिताकेहेपिस्त द्वाल्खा दुपानाय ज्य खँपेन उकु छुसायन ग्वाहार यरीतङ ईनाप यतगु । उ चोयन तय ट्वाल मध्ये थपे ल्याखाःकु गुङ ट्वालय नाम छुटई जुउ दर्स ईस्त नाम छुसायन ग्वाहार यरीत ईनाप यतगु ।

दुङ्गल – फेलती ट्वाल
दुङ्गल ट्वाल
दुङ्गल – ड्वाकु गुठी ट्वाल
गगरलुङा – नसु ट्वाल
थातमुल – नसु ट्वाल
पिङ्गल ट्वाल
पिङ्गल – छोपती ट्वाल
कोतसाल ट्वाल
बहिर ट्वाल
नक्छे ट्वाल
बाहाटाडा ट्वाल
बाहार ट्वाल
गुरुकोट ट्वाल
सेङ ट्वाल
कोपान्छे ट्वाल
चामसली ट्वाल
चामसली डाँडा
हापिचा ट्वाल
गणेश ट्वाल
थाँर्छे ट्वाल
नारायणचा – राईती ट्वाल
सित्गु ट्वाल
श्यामसुन्दर ट्वाल
थापन्र्छे ट्वाल
बगरर्छे ट्वाल
थातकोर्छे ट्वाल
ट्वाल्चा ट्वाल
कोर्छे ट्वाल
टसिचा ट्वाल
ड्वाकुलुङा ट्वाल
थातकोट ट्वाल
बर्सीवली ट्वाल
तारीगाउँ ट्वाल
पाल्चुटी ट्वाल
डोक्छे टोल ट्वाल
डाँडाथोक ट्वाल
कोत विहार्छे ट्वाल
काँचती ट्वाल
थाहा विहार्छे ट्वाल
लिष्टोल ट्वाल
भीमसेन थान ट्वाल
पुरान्छे ट्वाल
टँसीचाबाली ट्वाल
दर्खा ट्वाल
कालड ट्वाल
छोवो ट्वाल
पुर्खुचा ट्वाल
प्वाकल्चा ट्वाल
नामथिली ट्वाल
पाखलती ट्वाल
कामवली ट्वाल
त्रिसुल्चा ट्वाल
मञ्जुश्री – मन्देश्वरी ट्वालं
दनेघर ट्वाल
कारिपोक ट्वाल
सिंहवन ट्वाल
सुन्टोपर – देसिन्टोपर
मनटोपर ट्वाल
माने डाङगर ट्वाल
तुतुरवती ट्वाल
चोदर ट्वाल
देउलिवी ट्वाल

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!