Search

रोजगारीय लागिन् देश त्वारतउपेन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकु

रोजगारीय लागिन् देश त्वारतउपेन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकु

बाँपीझ्याला, येँ । रोजगारीय लागिन् देश त्वारतउपेन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकु हुल लगई जुयन चोनहिन् । उ किपा मंगलबार सुनी विमानस्थलय अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलखेन्नय खेउ ।

दर्जनौं ल्यास्मापेन पिदेश ब्वईयलागिन् विमानस्थलकु दुत उईयलागिन् लाईनकु चोनहिन् । उ हुलकु कोरोना संक्रमणलान् जोगई जुईत अपन्यारी मल्गु भौतिक दुरी कायम जुउ खोई मद ।

आपेन गत्केथे खाडी मुलुक उई टेङ खेङ। देश दुपान रोजगारीको ग्यारेन्टी मदयन्ली देश व परिवार त्वार्त बाध्य जुय ल्यास्मापे थउ खँ दमु । आन्थीतु बैदेशिक रोजगारीय लागिन् ओन्गुपे भिड न्हियन्ही लगई जुयन चोन हङन त्रिभुवन विमास्थलय कर्मचारीपे थउ खँ दमु । ईथि विदेश ओन्गुपिस्त कोरोना भाईरसय विरुद्ध ल्याङ खोपय दसिपती अनिवार्य यङन तरै । ईथितु टेकु अस्पतालकु खोप ल्याएरी धोङन दसिपती काउपे हुल गत्केङ खोई दउजु ।

कोरोना संक्रमणय कारण बैदेशिक रोजगार गत्केङ प्रभावित जुयन चोन । वन्गु दँय अषाढ लान्नसी बैदेशिक रोजगार ओन्गु लितङ शुरु जुयन चोन । ईथितु दोश्रा कोरोना भाईरय लहर शुरु जुयनन्ली हवाईजहान ब्वईत दिकेयन्ली पित उईरी ज्य खँ बन्दा जुयन चोन्गुजु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!