Search

गुँन्ला जात्रा सोर्ङ

गुँन्ला जात्रा सोर्ङ

-कल्पना श्रेष्ठ महर्जन

छिजि माबुँ खेउँ द्वा्ल्खा,
चल्के तरइ जेउ मुलखा ।

गुन्ला जात्रा स्वर उइँलौ,
क्वाकु ती त्वइँत थेइँलौ,
माँबा मदर्सं दाजुकिँज दमु,
थौछें मदर्सं तिताकेहें दमु,

छिजि माबु खेउँ द्वाल्खा,
चल्के तरइ जेउ मुलखा ।

डापा खलक बाजा ठ्याङन्,
टपराकु बजी व कें छ्याङन्,
दाजुकिंज कालिन्चोक वयङ्,
सोंतले पोककु दोखुनुं च्वयङ्,

छिजि माबुँ खेउँ द्वाल्खा,
चल्के तरइ जेउ मुलखा ।

चतुर्दशी खुन्हु पुलेन् ययेउ,
द्येउदारा सिमा बुयेन् ययेउ,
हेंगके सिंदर स्वन तयेन्,
यइ टेनइ वा फस फयेन्,

छिजि माबुँ खेउँ द्वाल्खा,
चल्के तरइ जेउ मुलखा ।

द्वाल्खा शहर थिगुरी उयेन् ,
बाहाकु द्येउदारा सिं बुयेन्,
जात्रा ङाकेइ तु टेनइ जेउ,
ड्वाकु डाकस -केनइ जेउ,

छिजि माबुँ खेउँ द्वाल्खा,
चल्के तरइ जेउ मुलखा ।

नारान्चाकु होमजग्ये यङन्,
डाकस न स्वरै नाप तु थेङन्,
पुखुर ज्वाले स्वइत ब्वाङन्,
स्वरहिन् आँकु थौथौ ल्वाङन्,

छिजि माबुँ खेउँ द्वाल्खा,
चल्के तरइ जेउ मुलखा ।

रास्कुल हाखेन् डाकस थ्येङन्,
थिपा टुटीन् चुयेन् हुयेन् केङन्,
पुन्हिस् खुन्हुये जात्रा दोन्केरै,
छेंकु वङन् क्वाकु ती त्वन्केरै,

छिजि माबुँ खेउँ द्वाल्खा,
चल्के तरइ जेउ मुलखा ।
……………………………
२०७८/०५/०४
बुये ठाइँ- द्वाल्खा-२,
आउये छें- लाजिम्पाट -२

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!