Search

खुस्सर व खुईसोगुर ठाँईकु ईन्टरनेट : दुर सञ्चार प्राधिकरण

खुस्सर व खुईसोगुर ठाँईकु ईन्टरनेट : दुर सञ्चार प्राधिकरण

बाँपीझ्याला, येँ । लोककु ड्वाक्कु तुं ब्रोडब्राण्ड ईन्टरनेट थ्येङ्केइरी लक्ष तयेन् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणन हाखेन येइँम्वाले परियोजना नाप असारये मसान्तटुल्के ६६३ गुर ठाइँये स्थानीय तहकु ईन्टरनेट ट्वाकस्यारीउरी खँ सिदयेन् यर । प्राधिकरणन् ग्रामीण विकास कोषलान् यउ ढ्याबाये ग्वाहारकु आमु ज्ये खँ नापलत्केइत आमे नाप सम्बन्धित परियोजना त १८गुर प्याकेज दके ज्ये थालेङन् ययेन् च्वन । आमु प्याकेज खेन्नलान् असारये मसान्तटुल्के ९४ः४४% ठाइँकु उ ईन्टरनेट जोडेरि दोङ खँङ् सिदत ।

१८ गुर प्याकेज दउ मध्येकु १५ गुर प्याकेज नाप जु ६० गुर जिल्लाकु तोकेङ ठाइँकु १००% व २ गुर प्याकेजये नाप जु १० गुर जिल्लाकु ५०% स्वयेन् घत्के ठाइँकु उ जडान जुइदोङ खँङ सिदत । इथितुं ४ गुर जिल्लाकु तोकेङ ठाइँकु सञ्जाल घत्के दकैये लागिन् ज्येय् प्रदायक लेयेन् ठाइँ ठाइँकु ज्ये दकेन् च्वङ खँ प्राधिकरणये प्रवक्ता भाजु सन्तोष पौडेलन हङन्दिर्जु ।

भाजु पौडेलन हङ थे १८ गुर प्याकेजये १५,९८२गुर ठाइँमध्येकु आउटुल्के १४,२९८ ठाइँकु ईन्टरनेट जोडेरी दोङ दमु हर्स १,७६४ गुर ठाइँकु जोडेरी त बाँकी दमुनि । ७०२ गुर स्थानीय निकायमध्येकु असार मसान्तटुल्के ६६३ गुर ठाइँकु ईन्टरनेट जोडेरी दोन्जु हर्स ३९ गुर ठाइँकु उ ज्ये जुयेन्च्वँगु दमु ।

इथितुं ५,९३३ गुर वडा कार्यालयमध्ये आउटुल्के ५,२६४ गुर ठाइँ, ५,२२५ गुर माध्यमिक ब्वङ कुठीमध्ये ४,६४० गुर ब्वङ कुठी व ४,१२२ गुर स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३,६५१ गुर संस्थाकु उ ज्ये जुइदोङ्गु दमु । दकेइदोङ परियोजनामध्ये आउटुल्के ६ गुर परियोजनाये अनुगमन व प्रमाणीकरण जुइदोन्जु निस्गुर परियोजनाये प्राधिकरणलान् नियुक्त जुयेन्यउ परामर्शदातालान् हाबिये पटकये अनुगमन व प्रमाणीकरण जुयेन्च्वंगु व निस्गुर परियोजनाये लिबिये अन्तर्गतकु अनुगमन व प्रमाणीकरण जुयेन्च्वँगु दमु ।

कूल ढ्याबा ५ अर्ब २६ करोड ९७ लाख ७० दोल टाका ढ्याबामध्ये आउटुल्के ३अर्ब ३८ करोड ८७ लाख टाका ढ्यबा ब्रोडब्याण्ड परियोजनाये लागिन् सेवा प्रदायकत भुक्तानी यरिदोङ खँ प्राधिकरणये प्रवक्ता भाजु पौडेलन खँ सिकेबिर्जु ।प्रवक्ता भाजुन् हङथें आमुु परियोजना अन्तर्गतलान् मुलुकभरये नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, ब्वङ संस्था व स्वास्थ संस्थाकु निशुल्क ईन्टरनेट सेवा तयेन् बिटेङ दमु, उ परियोजनाकु स्वनिग देशये ख्वप, यल व येँ नाप तये मद हङ खँ भाजु पौडेलन सिकेदिर्जु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!