Search

बाँलाकु साेच्यारि बाँलाकु यारि

बाँलाकु साेच्यारि बाँलाकु यारि

चियखँ: ताैथल नेपाल भाषा

सदाउ सदाउ यिउ मजुर आमु मजुर
यिथि मायातिन आन्थि मायातीन
हङन मेबस्त वाेल्वियन जुकु च्वन्गु
मष्तिक्कु बामालाकु खँ जुकु तर्गु
तर गुल्पनु जिन उलि उलि यात्कि
जिन यिथि यिथियाङन यात्कि
अले यिथि यिथि याङन यारिमल
जिन गुल्प गुल्पनु हङ मद
हरितउ गिथियाङन हरित ले ग्वा
हाति दुतर आमुतु खेउ पिँ यउवा
सुनी डान्न नसि वल्नि मडिङटुल्ले
छेंलान लिङार्न नसि वजार थेङटुल्ले
टिभि साेर्सउ,खबरपति बाेन्सउ
रेडियाे तार्सउ, साेसल मेडिया चलार्सउ
चाेक,चियापसल अले भट्टिकु खँ लार्सउ
यले यलेउ यउ व्यालाकुउ
हत्या,बलत्कार,ठगि,भ्रष्टचारय
नकरात्मक खबरजुकु यनगु तारगु
अले गिथियाङन बाँलाकु खँ लारगु
मनकु बाँलाकु विचार कार्स
जे के यात्न बाँलाकु तु यार्स
अामुय फलउँ बाँलाकु तु जुर
अले मन रस्तायन प्याखन लुर
लाै जासिन दखु जासिन
आउ थाै थाै तु खँ लाई
थाैतु अन्तष्करणय खँ ताई
थाै मन न थाै त तु गुल्पनु ढाटै मयात
थाैन थाैततु झुक्यारित आँटै मयात
थाै ज्यान स्वस्थ व तन्दुरूस्त तईत
थाै मन शान्त व चित्त सुध्दि तईत
डेढ घण्टा याेगध्यान यारि सुनिउ डाङन
उर्जाशिल जुयन यारि बाँलाकु माङास खाङन
आउन्लि यल्पनु बाँलाकु बाँलाकु खँ लाई
अले मनकु सुख शान्ति व सम्बृध्दि हाई ।

गणेश कुमार श्रेष्ठ
हेटाैडा-४, चिल्डेेनपार्क
२०७८/४/१० आईतबार वल्नि ११ घडी

Written by 

Related posts

One thought on “बाँलाकु साेच्यारि बाँलाकु यारि

  1. गणेश कुमार श्रेष्ठ

    सम्पादक भाजु
    थाैन जन चियखं पितयन वियन ताैथल नेपाल भाषा त म्वात्के तइत ग्वाहाली याङन दिर्गु अले जन्तउ हाैसला विर्गु थाैपस्त सुभाय ।

Leave a Comment

error: Content is protected !!