Search

हरि श्रेष्ठ, द्वाल्खा

हरि श्रेष्ठ, द्वाल्खा

जन नुगर ज्याकु छिन् गिथी सिन् ?
जन ऊ नुगर स्याकु छिन् गिथी सिन् ?
गुनान् जन नुगर स्यात्केर्जु गुनान् स्यात्केर्जु ?
आमे खँनतु जन नुगर स्यात्केर्जु छिन् हाती सिन् ?

गिथी खोई यर जन्त, आन्थी खोई बीउ
गिथी तोई यर जन्त, आन्थी तोई बीउ
न्हिछी सिङन्तु उई मल्गु जिन्दगी खेङ्
गिथी चोई यर आन्थी जन्त चोई बीउ ।।

जन्तङ छन नाप चोङन् होई यर
जन्तङ छन नाप ययन् चोँई यर
तर हाती यरीउरी, ऊ जन माङस जुकुन खेङ
जन्तङ छन नाप चोङन केई यर ।।।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!