Search

थनु लुँय भाउ थात वन

थनु लुँय भाउ थात वन

बाँपीझ्याला, येँ । थनु मंगलबार नेपालय बजारकु लुँय भाउ थात वङन चोन । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघन हङथे आईतबारय तुलनाकु सोमबार लुँय भाउकु तोलाकु निस्सर बढई जुयन थात वङन चोन । महासंघ न हङथे सोमबारय लागिन् छापावाल लुँय भाउ तोलाय ९२ दो ३०० शर टाका हर्स ओह्य भाउ १ दोल २९० टाका कायम जुयन चोन ।

आन्थितु आईतबार छापावाल लुँय भाउ तोलाय ९२ दोल ६०० शर टाका, तेजावी लुँय भाउ ९२ दोल १०० टाका व ओह्य भाउ थिदोल निस्सर व गुँईङाटाका कायम जुयन चोन ।

ईथि आईतबारय तुलनाकु सोमबार चाँदी तोलाकु ङाटाका बढई जुयन थात वङन चोन । शुक्रवारय तुलनाकु आईतबार लुँकु खुस्सर टाका व ओह्कु २५ टाका बढई जुयन थात वङन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!