डुसी पिर ओन्ङ

डुसी पिर ओन्ङ

निर्मला श्रेष्ठ, पिङ्गल ट्वाल

साउने महिना डुसिपिर ओङ
काँकर बो दुपान म्ये हलेन चोङ ।
निजा नई ताक्कु चाकौ थोँ तोङ
थनुकेसिङ् जन्त लुवङन् चोन ।।

माँ नाप वङन डुसि बो चियन
थिपु थिपु यङन पुया ङियन ।
साङत पे नाप डुसि पियन
थनुकेसि साङत पिसिन लुङमोङ्केइ दोन्हिन ।।

साउने महिना कु वा यर्न
काँकर बो दुपाना प्लास्टिक कुर्न ।
लाहा टुटि कु हिलो चान कित्न
इथि तु चलै जु द्वाल्खा य रित न ।।

सोर्नसिन् डुसि हातिङ् मखे
ओय महत्त्व तइ लौ सके ।
ओत छिजिन नइ सर्स दके
आइरन, खनिज बिरै उन गत्के ।।

आउ बारा जितपुर सिमरा उ.म.न.पा –२, सिमरा

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!