Search

लुँ तोलाकु ६०० शर कोत वन

लुँ तोलाकु ६०० शर कोत वन

बाँपीझ्याला, येँ । नेपालय बजारकु थनु लुँय भाउकु ६०० शर कोत ययन चोन । थनु छापावाल लुँय भाउ तोलाय ९० दोल टाका कायम जुउ खँ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ न थउ खँ पित हायन तरै । आन्थीतु तेजावी लुँय तोलाय ९८ दोल ५५० टाका जुयन चोन । थनु ओह्य भाउ तोलाकु १० टाका घटई जुयन थिदोल निस्सर व गुईटाका कायम जुयन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!