Search

थनु अषाढ १५, या पिए बुदिनय व्यालाकु नेपालय नकिनपेन बुँकु

थनु अषाढ १५, या पिए बुदिनय व्यालाकु नेपालय नकिनपेन बुँकु

बाँपीझ्याला, येँ । थनु नेपाल दुपान या दिवश ङाके चोनहिन् । नेपालय सोङ्गुकिपाय कलाकार आले नकिनपेन या पिईरी दिवशय व्याला लत्के थि थि ठाँई थेङन या पिएन खुसी चायन चोनहिन् । आन्थीतु नकिनपेन दीपाश्री निरौला, स्वस्तीमा खड्का भक्तपुर थेङन या पिएन मज्जा तायन चोन हर्स नकिन बर्षा राउत बुँ थेङन चोन ।

उतु व्यलाकु दिपा निरौलान थउ खँ हङन दिरहिन् आउय पुस्तापिस्त जाकी सिधा बोराकु यर हङ सोच दमु । आन्थी जुयलागिन् आउय पुस्तापिसिन् जाकीय लागिन् गत्केङ मेह यरीमल हङ सन्देश विई लागिनुङ थनु ईसी या पिईरी दिवशय व्यला लत्के ब्व काय खँ सिके दिरहिन् ।

आन्थीतु सरकार न कृषि प्रधान देशकु कृषि त प्राथमिकता विई मल हङन थउ खँ प्वन्क दिरहिन् । दिपा थउ पहिला विराटनगरकु चोन्ङसिनुङ या पिय जुयलागिन् थनु गत्केङ लुवन्गु खँ पित हायन तरै । सुरविन वान्तवाय गोङकु थउ ख्वप थेङन या पिए दिपाय थउ खँ दमु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!